Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Politechnika Rzeszowska - kierunki studiów

Automatyka i robotyka – Politechnika Rzeszowska 2021

Studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Automatyka i robotyka na Politechnice Rzeszowskiej prowadzona jest na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, drugim najstarszym wydziale uczelni.

Wpisując w wyszukiwarki internetowe słowa Politechnika Rzeszowska kierunki, zainteresowanym wyświetli się Automatyka i robotyka, między innymi dlatego, że jest to jeden z ciekawszych kierunków kształcenia, o rozwój którego dba wysoce wykwalifikowany zespół, a także dlatego że jest to jeden z najpopularniejszych kierunków, drugi w rankingu z największą ilością kandydatów na jedno miejsce.

Kierunek Automatyka i robotyka na Politechnice Rzeszowskiej zakłada pozyskiwanie przez studentów praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia i wykorzystania systemów komputerowych do sterowania procesów technologicznych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych. To także poznawanie technik stosowanych na styku komputera z otoczeniem oraz oprogramowania ze sprzętem. To również poznanie wielu innych, ciekawych zagadnień, takich jak: programowanie robotów przemysłowych, metody sztucznej inteligencji, projektowanie urządzeń mikroprocesorowych. Politechnika Rzeszowska kierunek Automatyka i robotyka to prosta droga do sukcesu zawodowego. Przemysł maszynowy, chemiczny, spożywczy, włókienniczy i przetwórczy czeka na absolwentów tego kierunku. Czy to wszystko? Zdecydowanie nie. Inne możliwości, przed którymi staną osoby po ukończeniu nauki to: automatyka przemysłowa, energetyka, robotyka, logistyka, transport, systemy sterowania.

Jakie ma kierunek Automatyka i robotyka na Politechnice Rzeszowskiej opinie? Adam, student drugiego stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Nie pamiętam, żebym kiedyś chociaż przez chwilę myślał nad innym wyborem studiów. Nie żałuję. To studia dla ambitnych i wytrwałych. Jeśli myślisz, że studia na takim kierunku to wyłącznie konstruowanie robotów rodem z japońskich kreskówek, to zapomnij. To intensywna nauka i praca.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania systemów sterowania,
  • wykorzystywania metod modelowania i symulacji,
  • analizy zjawisk dynamicznych,
  • projektowania robotów,
  • tworzenia systemów autonomicznych,
  • wykorzystywania systemów wizyjnych w sterowaniu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, kierunku Automatyka i robotyka może znaleźć zatrudnienie:

  • jako konsultant w dziedzinie systemów oraz urządzeń automatyki,
  • jako specjalista do spraw wdrożeń i integracji systemów,
  • jako projektant i konstruktor.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PR

Studia na Politechnice Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska kierunki

 

Komentarze (0)