Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

18.03.2022

Budownictwo – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo w PŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Budownictwo opracowany jest na podstawie najnowszych procedur projektowych, obowiązujących w całej Europie. Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę aktualną oraz liczne umiejętności, na czele z projektowaniem budynków mieszkalnych, budynków biurowych oraz budynków przemysłowych, a wszystko to korzystając z najnowszych technologii i materiałów. Program zawiera przedmioty odnoszące się do zagadnień wykonawstwa budowlanego, zarządzania, nadzorowania i koordynowania przedsięwzięć inwestycyjnych, budownictwa zrównoważonego, jak również rewitalizacji budynków w zgodzie z otaczającym środowiskiem naturalnym.

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo przygotowani są do podjęcia dowolnej pracy w branży budowlanej, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Poza tym, mogą ubiegać się  o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w różnych specjalnościach. Jakich? Na przykład: konstrukcyjno- budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej, czy inżynieryjnej hydrotechnicznej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Geometria wykreślna
 • Matematyka
 • Geologia inżynierska i petrografia
 • Technologie informatyczne 
 • Materiały budowlane
 • Rysunek techniczny 

 

Kierunek Budownictwo na Politechnice Łódzkiej każdego roku przyciąga ośmiuset chętnych, starających się o przyjęcie na studia. Należy on do najpopularniejszych kierunków studiów w ofercie łódzkiej uczelni technicznej.

 

Nabywane Umiejętności

Politechnika Łódzka kierunki techniczne wnosi wyżej każdego roku. Podobnie jest z Budownictwem. Treści programów nauczania konsultowane są z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną, a także z reprezentantami środowiska zawodowego.

Studenci zdobywają podstawową wiedzę budowlaną w ramach przedmiotów z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych i technologii betonu. Kompetencje niezbędne projektantom uzyskują na zajęciach z konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych i drewnianych, mechaniki gruntów i fundamentowania, a także otrzymują solidną wiedzę z zakresu matematyki i mechaniki, nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji i organizacji produkcji.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Budownictwo na Politechnice Łódzkiej to przygotowanie do pracy twórczej w zakresie wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich; do działalności w wykonawstwie budowlanym, jak i do zarządzania procesami budowlanymi i ich nadzorowania.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Łódź

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej,
 • komputerowych metod stosowanych w projektowaniu i zarządzaniu,
 • mechaniki ogólnej,
 • inżynierii komunikacyjnej,
 • instalacji w budownictwie,
 • certyfikacji energetycznej,
 • mechaniki gruntów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Budownictwo może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pracownik biura projektowego,
 • pracownik jednostki badawczo- rozwojowej,
 • koordynator realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • pracownik nadzoru budowlanego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Dla niektórych osób proces kwalifikacyjny oraz rozpoczęcie nauki na studiach to nowy, najpoważniejszy etap w życiu. Pomimo tego, że jest to bez wątpienia poważny krok to sama rekrutacja nie należy do rzeczy najtrudniejszych. Wystarczy tylko przestrzegać prostych wymogów i postępować wedle ich zasad. Od czego należy zacząć? Każdy kandydat na Politechnikę Łódzką musi założyć indywidualne konto w internetowym systemie rekrutacyjnym, który stanowi centrum dowodzenia ubiegania się o indeks. Kandydaci wypełniają ankietę osobową, wnoszą opłatę rekrutacyjną, wprowadzają uzyskane na maturze wyniki, po czym otrzymują informację o zakwalifikowaniu na studia i obowiązku wykonania ostatnich kroków, które mają przypieczętować rekrutacyjny sukces.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to w skali całego procesu kwalifikacyjnego najprzyjemniejsze zagadnienie. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie informacji o składaniu dokumentów równoznaczne jest z zakwalifikowaniem na studia.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, bądź wysłać pocztą. Co ważne, niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to nic nowego i będą one obowiązywać wszystkich kandydatów na studia. Taka opłata jest w pewnym sensie „biletem wstępu” do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Aby poważnie myśleć o studiach na kierunku Budownictwo należy przyłożyć się do nauki następujących przedmiotów: matematyka, język obcy oraz fizyka i chemia do wyboru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na podstawie egzaminu maturalnego, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Z olimpiadami i konkursami wiedzy związane są nie tylko nagrody i intensywna nauka, lecz także ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie są olimpiady i konkursy uprawniające do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego? 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)