Budownictwo - Łódź
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Budownictwo studia – 2023 | woj. łódzkie

Budownictwo w Łodzi to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku budownictwo w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na budownictwie poświęcone są zagadnieniom z zakresu projektowania budynków i zarządzania inwestycjami bydowlanymi. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu nadzorowania inwestycji, prawa budowlanego oraz poznają tajniki projektowania budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Studia na kierunku budownictwo uczą także zasad mechaniki, hydrauliki czy materiałoznawstwa. W toku studiów poza wiedzą praktyczną i teoretyczną, zdobywa się umiejętności ułatwiające pracę w zespołach projektowych.

Ukończenie budownictwa daje perspektywy dobrze płatnej pracy. Wśród zawodów, które można wykonywać po budownictwie są m.in. projektant konstrukcji budowlanych, inżynier budowlany, inspektor nadzoru budowlanego. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, firmach produkujących materiały budowlane czy firmach wykonawczych.

 

Uczelnie

W Łodzi budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ).

 

Specjalności

Popularne specjalności na kierunku budownictwo w Łodzi: modernizacje i remontykonstrukcje budowlano-inżynierskie

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku budownictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, język obcy, matematyka. | szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Jakie wymagania na Budownictwo w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Budownictwo w Łodzi? Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw, w wyniku którego wyłonieni zostają kandydaci, którym udało się najlepiej napisać maturę. W gronie przedmiotów kwalifikacyjnych znajdują się: matematyka, fizyka lub chemia, do wyboru.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język obcy, fizyka lub chemia

Wymagania na Budownictwo w Łodzi to wysoko postawiona poprzeczka, podobnie jak same studia. W ich trakcie, studenci realizują, między innymi przedmioty z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych, czy mechaniki gruntów i fundamentowania.

Budownictwo Politechnika Łódzka - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek budownictwo na Politechnice Łódzkiej uwzględniane są dwa przedmioty obowiązkowe, które stanowią matematyka oraz język obcy, a także maksymalnie dwa przedmioty dodatkowe, do których należą fizyka lub chemia. Kandydaci mogą również wykazać się zdobytym wcześniej dyplomem zawodowym. dowiedz się więcej

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Łodzi

Opis kierunku

Studenci kierunku budownictwo nauczą się projektowania budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych. Ponadto zdobędą zdolności z zakresu wykonawstwa budowlanego oraz zarządzania inwestycjami budowlanymi. Co więcej, zyskają umiejętność pracy zespołowej w zespołach projektowych jak i w wykonawstwie.

Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 1094 więcej niż rok wcześniej).

Współczesne studia z budwnictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach

Absolwenci budownictwa znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, budowlanych i wykonawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami deweloperskimi lub założyć własną działalność gospodarczą.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć kierunku budownictwo w Łodzi wypełniona jest przedmiotami, które umożliwią Ci zdobycie kompleksowego wykształcenia, obejmującego różne dziedziny nauki, mające znaczenie dla zrozumienia procesów budowlanych.

Wśród nich możemy wyróżnić nauki matematyczne, fizyczne, chemiczne, a także informatyczne. Nacisk ze strony najnowszych technologii i procesów komputerowych w przypadku podejmowanych działań inżynierskich w zakresie budownictwa jest niezwykle znaczący.

Studenci uczęszczają na zajęcia praktyczne i teoretyczne. Odbywają się one w salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Studenci odbywają także praktyki zawodowe, które pozwalają im zweryfikować teoretyczną wiedzę w trakcie wykonywania działań inżynierskich i zdobyć umiejętności istotne w pracy w zawodzie. Na studentów czeka także szereg fascynujących specjalizacji, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej.

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci budownictwa szkolą się w zakresie m.in.: projektowania budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych; stosowania nowoczesnych materiałów i technologii; wykonawstwa budowlanego; zarządzania, nadzorowania i koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Uczestnicy zajęć poznają np.: najnowsze procedury projektowe, które obowiązują w Europie, a także podstawy i narzędzia technologii BIM.

Budownictwo to dziedzina interdyscyplinarna – studenci tego kierunku zdobywają również wiedzę w zakresie m.in. ekonomicznych, społecznych, technicznych, ekologicznych i prawnych aspektów związanych z projektowaniem, wznoszeniem i ewaluowaniem obiektów budowlanych. W trakcie nauki studenci rozwijają także uniwersalne umiejętności zarządzania i organizowania pracy projektowej.

Absolwenci budownictwa mogą ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień, które niezbędne są np. do nadzorowania procesów budowlanych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w biurach projektowych, budowach wszelkiego typu obiektów lądowych, urzędach administracji publicznej związanej z nieruchomościami oraz z nadzorem nad procesem budowlanym. Ponadto inżynier budownictwa może rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Łódzka oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek budownictwo - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. Na poszczególnych kierunkach występuje ograniczona liczba miejsc.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka – 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku budownictwo w Łodzi

Nauka stacjonarna na uczelniach publicznych jest bezpłatna. Za studia w prywatnych szkołach wyższych oraz za studia niestacjonarne w publicznych uczelniach należy zapłacić.

Budownictwo w Łodzi jako kierunek studiów oferuje tylko jedna uczelnia publiczna – Politechnika Łódzka. Budownictwo w tym mieście można studiować tylko w trybie stacjonarnym (bezpłatnie).

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji udostępniane są w wyznaczonym terminie w systemie IRK lub ERK w prywatnym profilu kandydata. Udostępnione informacje pozwalają kandydatom dowiedzieć się, czy dostali się oni na wybrane kierunki studiów oraz ile punktów zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy zostali przyjęci na wybrany kierunek, mogą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj bezpośrednio w siedzibie uczelni. Niektóre szkoły wyższe preferują jednak pośrednie formy przekazania niezbędnych dokumentów – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne kandydatów przyjmowane są przez uczelnie w indywidualnych dla każdej szkoły wyższej terminach – zazwyczaj kandydaci mają kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, żeby dostarczyć wymagany komplet. Złożenie niekompletnego zestawu dokumentów lub spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: od 18.06.2023 do 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Budownictwie?

Budownictwo jest kierunkiem cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów, a powodów tej popularności można doszukiwać się nie tylko w interesujących i praktycznych programach kształcenia, ale przede wszystkim w zapotrzebowaniu rynku na specjalistów w tej dziedzinie. Ponadto, kierunek ten oferuje pozyskanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym można realizować się w różnych profesjach – można projektować budynki, wykonywać budynki, czy też kierować procesem budowlanym. Oznacza to, z dyplomem w kieszeni można znaleźć zatrudnienie między innymi w: biurach projektowych, firmach wykonawczych, czy też urzędach związanych z administracją nieruchomościami i nadzorze budowlanym.

Średnie zarobki absolwentów Budownictwa w 2023 roku:

 • asystent kierownika budowy – 4800 złotych
 • inspektor budowlany – 5800 złotych
 • inżynier budownictwa – 5360 złotych
 • inżynier budowy – 5200 złotych
 • inżynier budowy mostów – 5000 złotych
 • kierownik budowy – 8400 złotych

 

Czy warto iść na Budownictwo?

Budownictwo jest kierunkiem, który umożliwia pozyskanie wiedzy, która będzie potrzebna zawsze, niemal w każdym zakątku świata. To, co może stanowić magnes przyciągający do studiowania tego kierunku to właśnie fakt, że obowiązki zawodowe można wykonywać wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie, a zatem nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Co warto jeszcze zaznaczyć, studia oferują nie tylko pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę w zespołach projektowych czy wykonawstwie, ale również pozwalają ubiegać się o nadanie uprawnień w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w nieograniczonym zakresie.

 

Gdzie warto studiować Budownictwo?

Budownictwo jest kierunkiem ciekawym, perspektywicznym i wartym uwagi, jednak osoby decydujące się na studia w Łodzi nie mają wyboru dotyczącego miejsca kształcenia, bowiem kierunek ten oferowany jest przez jedną uczelnię – Politechnikę Łódzką.

Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Budownictwa poruszają się po zagadnieniach dotyczących między innymi: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, czy stosowania materiałów budowlanych. Program nauczania na tym kierunku złożony jest między innymi z takich przedmiotów jak:

 • materiały budowlane
 • rysunek techniczny
 • instalacje w budownictwie
 • mechanika budowli
 • prawo budowlane

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Decyzja o wyborze studiów bywa czasem bardzo trudna. Poszukujemy opinii o uczelni, wydziale i kierunku studiów, który wybraliśmy dla siebie. Odpowiedzmy sobie zatem-  Jakie ma Budownictwo w Łodzi opinie ?

 

Tomek, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to kierunek, który jest pewnym procesem. Przez wszystkie lata nauki poznajemy więcej i więcej, zyskujemy nowe umiejętności i nowe kompetencje. Potem przychodzi moment, kiedy musimy zdecydować którą drogą iść dalej. Czasami nie jest łatwo wybrać. Dla mnie bardzo ważne jest poczucie, że uczę się czegoś, aby potem robić coś ważnego, nie tylko dla siebie i rozwoju swojej kariery, ale dla innych.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Łódź studia i stopnia

Budownictwo Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Łódź studia stacjonarne

Budownictwo Łódź studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Łodzi

Studia II stopnia

Kierunki architektura i budownictwo w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 


 

Komentarze (1)

Kasia odpowiedz

Wybierając uczelnię kierowałam się dokładnie tym, żeby nie trzeba było dojeżdżać ani spędzać całych weekendów w sali. Na tygodniu pracuję, a w weekendy zwyczajnie chcę odpocząć. Znalazłam informację o studiach online na WSKZ i dokładnie sprawdziłam, że ta uczelnia ma bardzo dobre opinie i program nauki. Wszystko z nimi sprawnie załatwiłam i zaczynam już niebawem.

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia