Budownictwo - Łódź

Budownictwo - Łódź

Budownictwo - Łódź

Studia w Łodzi

budownictwo 

Odkryj budownictwo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia – Łódź 2021

Studia na kierunku Budownictwo w Łodzi to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć na Politechnice Łódzkiej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Łódzka oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PŁ. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 7926 zł.

 

Studenci kierunku budownictwo nauczą się projektowania budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych. Ponadto zdobędą zdolności z zakresu wykonawstwa budowlanego oraz zarządzania inwestycjami budowlanymi. Co więcej, zyskają umiejętność pracy zespołowej w zespołach projektowych jak i w wykonawstwie.

Absolwenci budownictwa znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, budowlanych i wykonawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami deweloperskimi lub założyć własną działalność gospodarczą.

 

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Jakie wymagania na Budownictwo w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Budownictwo w Łodzi? Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw, w wyniku którego wyłonieni zostają kandydaci, którym udało się najlepiej napisać maturę. W gronie przedmiotów kwalifikacyjnych znajdują się: matematyka, fizyka lub chemia, do wyboru.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Matematyka
 • Język obcy
 • Fizyka lub chemia

 

Wymagania na Budownictwo w Łodzi to wysoko postawiona poprzeczka, podobnie jak same studia. W ich trakcie, studenci realizują, między innymi przedmioty z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych, czy mechaniki gruntów i fundamentowania.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

BUDOWNICTWO ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Łodzi

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Kierunek budownictwo w Łodzi jest jednym z najpopularniejszy wśród kierunków techniczno-inżynierskich. Studia tego typu są ponadczasowe. Umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy, jeśli w życiu zawodowym planujesz zajmować się projektowaniem budynków, wykonywaniem ich lub też kierowaniem procesem budowlanym.

Szereg starannie dobranych przedmiotów pozwoli Ci zdobyć kompetentne wykształcenie w zakresie projektowania budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych z wykorzystaniem najnowszych technologii i materiałów.

Interdyscyplinarny kierunek łączy różne dziedziny, dzięki czemu studenci zdobywają szereg niezbędnych kompetencji w zakresie zarządzania, nadzorowania i koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Poznasz procedury projektowe i budowlane obowiązujące nie tylko w Polce, ale i w całej Europie. Studia na kierunku budownictwo są idealne dla osób, które chcą zająć się tworzeniem, a ich życiową aspiracją jest pozostawienie na ziemi swojego podpisu w postaci skonstruowanych budowli.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia w Łodzi na kierunku budownictwo mają charakter przede wszystkim praktyczny. Kompleksowo opracowany program kształcenia łączy zagadnienia z dziedzin matematyki, fizyki, chemii, które mają duże znaczenie dla poprawnego zrozumienia zagadnień odnoszących się do budownictwa.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję poznać zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, zarówno budowlanego, jak i architektonicznego czy geodezyjnego, a także nauczysz się wykonywać tego typu rysunek przy wykorzystaniu CAD.

Nie zabraknie najważniejszych przedmiotów, umożliwiających zgłębianie zasad mechaniki i analizy w odniesieniu do statyki, dynamiki i stateczności konstrukcji. Będziesz miał/a okazję zapoznać się z elementami geologii, hydrologii i hydrauliki.

Poznasz najczęściej stosowane materiały budowlane oraz sposoby ich pozyskiwania. Interdyscyplinarna propozycja kształcenia kładzie także nacisk na wiedzę z zakresu prac geodezyjnych w budownictwie oraz zagadnień prawnych, technicznych i ekonomicznych ważnych dla realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego.

 

Umiejętności

Studenci budownictwa zdobywają szereg najważniejszych kompetencji, które są niezwykle istotne z punktu prowadzenia zawodowej kariery w tym zakresie. Rozwiniesz umiejętności ułatwiające pracę zarówno w zespołach projektowych, jak i w wykonawstwie.

Nauczysz się klasyfikować obiekty budowlane, czytać rysunki architektoniczne, budowlane, geologiczne, geotechniczne i geodezyjne oraz sporządzać elementy dokumentacji projektowej dzięki programom CAD.

Nauczysz się dobierać metody, które ułatwią rozwiązanie problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz planowanie robót budowlanych. Realizowane zajęcia wskażą Ci, w jaki sposób rozróżnia się technologie pozyskiwania i produkcji materiałów i wyrobów budowlanych.

Będziesz w stanie projektować lub wymierzyć elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane, murowe, ziemne. Zdobędziesz kompetencje do tego, by zorganizować pracę na budowie, stosując przy tym zasady technologii i organizacji w budownictwie. Będziesz sporządzał kosztorysy i harmonogramy.

 

Kompetencje społeczne

Studenci zdobywają także szereg kompetencji społecznych wykorzystywanych w pracy w różnych zawodach związanych z budownictwem. Przede wszystkim zgłębiają wiedzę odnoszącą się do właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim.

Realizowane zajęcia i praktyki zawodowe wpłyną na samodzielność podejmowania decyzji, zdolność do pracy w zespole, umiejętność kierowania zespołem, organizowania pracy oraz brania odpowiedzialności za skutki danych działań. Studenci wykorzystują zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Wykonują swoją pracę świadomie, a także rozumieją pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, to znaczy wpływ budownictwa na środowisko oraz ryzyko, które się z nim wiąże. Rozwiniesz myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy. W zrozumiały sposób będziesz przekazywał wszelkie informacje i dokonania związane z działalnością inżynierską w zakresie budownictwa. Będziesz przestrzegał etyki zawodowej oraz dbał o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników.

 

3. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Budownictwo w Łodzi można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wybór jednej z opcji nie wiąże się z możliwością podjęcia nauki o innej specyfice, wręcz przeciwnie – tryby te różnią się tylko tym, że studenci niestacjonarni staną przed obowiązkiem przyswojenia tygodniowej dawki wiedzy, serwowanej podczas studiów stacjonarnych, zaledwie przez weekend, podczas weekendowych zjazdów.

Kierunek Budownictwo w Łodzi to połączenie wiedzy teoretycznej z nabytymi umiejętnościami praktycznymi, które dają konkretny fach możliwy do wykorzystania w późniejszym życiu zawodowym. Studenci uczą się projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, uprzednio ćwicząc trudną sztukę rysunku technicznego, aby ich plany były czytelne i zrozumiałe dla innych inżynierów z branży oraz zleceniodawców.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć kierunku budownictwo w Łodzi wypełniona jest najważniejszymi przedmiotami, które umożliwią Ci zdobycie kompleksowego wykształcenia, obejmującego różne dziedziny nauki, mające znaczenie dla zrozumienia procesów budowlanych. Wśród nich możemy wyróżnić nauki matematyczne, fizyczne, chemiczne, a także informatyczne. Nacisk ze strony najnowszych technologii i procesów komputerowych w przypadku podejmowanych działań inżynierskich w zakresie budownictwa jest niezwykle znaczący.

 

Studenci uczęszczają na zajęcia praktyczne i teoretyczne. Odbywają się one w salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Studenci odbywają także praktyki zawodowe, które pozwalają im zweryfikować teoretyczną wiedzę w trakcie wykonywania działań inżynierskich i zdobyć umiejętności istotne w pracy w zawodzie. Na studentów czeka także szereg fascynujących specjalizacji, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej.

 

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Budownictwo to kierunek z tradycjami, który jednak podąża za nowoczesnymi rozwiązaniami, istotnymi z punktu widzenia działalności inżynierskiej. Kierunek idealny jest dla osób, które mają predyspozycje manualne, mają podstawowe umiejętności w zakresie tworzenia rysunku technicznego, nie mają problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza z chemią, fizyką, matematyką.

Z pewnością chętniej przystąpisz do edukacji w zakresie budownictwa i architektury, jeśli faktycznie w zakresie Twoich zainteresowań znajdują się metody konstruowania budynków. Osoby na tego typu studia powinny odznaczać się wyobraźnią przestrzenną, a także kreatywnością, która pomoże im stworzyć nowe projekty.

Budownictwo to kierunek dla silnych osobowości, a także osób, które mają predyspozycje kierownicze. Jeśli w życiu zawodowym chcesz zająć się projektowaniem i tworzeniem różnego typu konstrukcji, a Twoim marzeniem jest pozostawienie po sobie trwałego śladu na ziemi, budownictwo w Łodzi to kierunek właśnie dla Ciebie.

 

Predyspozycje kandydata na studia na kierunku budownictwo:

 • umysł ścisły
 • odpowiedzialność
 • sumienność
 • dokładność
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • wyobraźnia przestrzenna
 • umiejętność organizacji pracy
Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Studia na kierunku Budownictwo w Łodzi trwają w zależności od wybranego stopnia od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Budownictwo w Łodzi to studia, które mogą być podjęte na drodze dążenia do uzyskania tytułu inżyniera, wówczas trwają od siedemiu do dziewięciu semestrów, czyli od trzech i pół do czterech i pół roku. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą rozszerzyć posiadane umiejętności i wzbogacić kwalifikacje zawodowe na drodze studiów magisterskich. Te trwają od trzech do czterech semestrów, a więc od półtora roku do dwóch lat.

Podsumowując – chętnych na zgłębienie wiedzy przewidzianej dla podstawowego cyklu kształcenia na kierunku Budownictwo w Łodzi czeka ok pięć lat nauki, a dla najambitniejszych zaistnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich oraz wykonania wybranych specjalizacji, które wydłużą proces zdobywania wiedzy.

Ale sam przyznasz, że możliwość wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w zaprojektowanym przez absolwenta Budownictwa w Łodzi budynku wymaga długotrwałego i gruntownego przygotowania.

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Kierunek budownictwo w Łodzi daje wiele perspektyw na dobrze płatną pracę w zawodzie. Wykształceni absolwenci mogą zajmować się zarówno nadzorem budowlanym, jak i produkcją materiałów budowlanych.

Przede wszystkim skupiają się na wykonawstwie obiektów budowlanych, projektowaniu obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, ale także na badaniach naukowych z dziedzin inżynierskich. Podejmowane stanowiska pracy wymagają od Ciebie wiedzy, kreatywności, umiejętności kierowniczych, a także silnego charakteru.

Absolwenci zatrudniani są w przemyśle materiałów budowlanych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, powiązanej z budownictwem i architekturą. Możliwości zatrudnienia jest jednak o wiele więcej. Budownictwo jest jednym z najważniejszych kierunków inżynierskich i zapewnia bardzo wiele możliwości rozwoju.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Budownictwo:

 • biura projektowe
 • firmy wykonawcze
 • instytuty naukowo-badawcze
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem
 • budowy różnego typu obiektów lądowych kubaturowych, drogowych, inżynieryjnych
 • urzędy związane z administracją nieruchomościami oraz z nadzorem nad procesem budowlanym

 

Absolwenci budownictwa mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia w miejscach o różnym charakterze. W przyszłości będziesz zajmował/a się produkcją materiałów budowlanych, kierował/a wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, brał/a czynny udział w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, komunikacyjnych. Pamiętaj, że stanowisko pracy bardzo często związane jest z ukończoną specjalnością.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Budownictwo:

 • Inżynier budowlany
 • Projektant konstrukcji budowlanych
 • Kierownik budowy
 • Kierownik projektu
 • Kierownik robót mostowych
 • Kierownik robót drogowych

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Łodzi

 • Politechnika Łódzka

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jeśli marzy Ci się kierunek budownictwo w Łodzi, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które uczelnie ustalają indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Kandydaci powinni zaprezentować pozytywne wyniki z egzaminów podstawowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, ale istotne są także przedmioty dodatkowe, które warto zdawać na poziomie rozszerzonym.

 

Wymagane dokumenty

Sprawdź na stronie internetowej wybranej uczelni szczegółowe wymagania rekrutacyjne. Kandydaci bardzo często muszą wykonać badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do kształcenia i wykonywania zawodu w danym zakresie. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Łodzi

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku budownictwo Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi na kierunku budownictwo możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku budownictwo studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku budownictwo w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów.

Czesne za rok studiów na kierunku budownictwo w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku budownictwo - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Decyzja o wyborze studiów bywa czasem bardzo trudna. Poszukujemy opinii o uczelni, wydziale i kierunku studiów, który wybraliśmy dla siebie. Odpowiedzmy sobie zatem-  Jakie ma Budownictwo w Łodzi opinie ?

 

Tomek, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to kierunek, który jest pewnym procesem. Przez wszystkie lata nauki poznajemy więcej i więcej, zyskujemy nowe umiejętności i nowe kompetencje. Potem przychodzi moment, kiedy musimy zdecydować którą drogą iść dalej. Czasami nie jest łatwo wybrać. Dla mnie bardzo ważne jest poczucie, że uczę się czegoś, aby potem robić coś ważnego, nie tylko dla siebie i rozwoju swojej kariery, ale dla innych.”

Kierunki architektura i budownictwo w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 


 

Komentarze (0)