Budownictwo - Łódź

Budownictwo - Łódź

Budownictwo - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

budownictwo 

Odkryj budownictwo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Budownictwo studia – Łódź

Dla kogo ten kierunek

Rozwój współczesnej cywilizacji implikujący rosnący przyrost naturalny w większości miejsc świata, wywołuje konieczność gospodarowania nowej przestrzeni mieszkaniowej dla obywateli. Istniejące już budynki, które powoli trawione są przez nieuchronnie upływający czas i związane z nim procesy destrukcyjne, wymagają ciągłej renowacji, a te, które z powodu skrajnego wyniszczenia nie nadają się dłużej do użytku, muszą zostać w odpowiedni sposób wyburzone.

Modernizacja dróg i autostrad oraz metalowych elementów konstrukcji szyn nie pozostaje bez znaczenia w obliczu dzisiejszego pędu życia i konieczności sprawnego przemieszczania się z punktu A do B. Wszystkie opisane wcześniej procesy nie byłyby możliwe do zrealizowania bez wykwalifikowanego sztabu absolwentów studiów na kierunku Budownictwo, czuwających nad ich prawidłowym przebiegiem.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Łodzi na kierunku Budownictwo w Łodzi łączą w sobie wiele niezwykle szerokich dziedzin, skupiających różne dyscypliny. Łatwo wymienić znajdujące się wśród nich: budownictwo mieszkaniowe, znajdujące wspólny mianownik dla zagadnień architektonicznych i związanych z materiałami budowlanymi drogi i autostrady, renowacje i modernizacje, czy drogi kolejowe.

Ale to tylko część tej olbrzymiej nauki, która wraz z postępem technologicznym rozwija swoje przestrzenie. Nauki ścisłe od zawsze były twoją największą pasją? Chciałbyś wkroczyć na ścieżkę prowadzącą do zgłębienia niezwykle przyszłościowej wiedzy technicznej? W swoim wyborze rozważasz jedynie uczelnie wyższe w Łodzi? Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z pytań może zwiastować początek wspaniałej przygody ze studiami na kierunku Budownictwo w Łodzi!

Rok rocznie liczba kandydatów chętnych na podjęcie studiów na kierunku Budownictwo w Łodzi znacznie przewyższa liczbę dostępnych miejsc, jednak rosnące zainteresowanie przyszłych studentów kierunkiem Budownictwo nikogo już chyba nie dziwi. Jest to nie tylko jedna z najlepiej prosperujących dziedzin technicznych, ogromnie cenionych na rynku pracy, ale również doskonała droga do ciągłego samorozwoju i zdobywania nowych doświadczeń – trendy pojawiające się w budownictwie należy zgłębiać na bieżąco, aby sprostać wymaganiom najbardziej wybrednych zleceniodawców.

Ciężka praca, jaką niewątpliwie należy włożyć w naukę przewidzianych w trakcie studiów przedmiotów, zaczyna bardzo szybko procentować, stwarzając wiele możliwości do podjęcia dobrze płatnej pracy w wybranym przez siebie zawodzie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania na Budownictwo w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Budownictwo w Łodzi? Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw, w wyniku którego wyłonieni zostają kandydaci, którym udało się najlepiej napisać maturę. W gronie przedmiotów kwalifikacyjnych znajdują się: matematyka, język obcy, a także fizyka lub chemia, do wyboru.

Wymagania na Budownictwo w Łodzi to wysoko postawiona poprzeczka, podobnie jak same studia. W ich trakcie, studenci realizują, między innymi przedmioty z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych, czy mechaniki gruntów i fundamentowania.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ŁODZI

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Budownictwo w Łodzi można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wybór jednej z opcji nie wiąże się z możliwością podjęcia nauki o innej specyfice, wręcz przeciwnie – tryby te różnią się tylko tym, że studenci niestacjonarni staną przed koniecznością przyswojenia tygodniowej dawki wiedzy, serwowanej podczas studiów stacjonarnych, zaledwie przez weekend, podczas cotygodniowych zjazdów.

Kierunek Budownictwo w Łodzi to połączenie wiedzy teoretycznej z nabytymi umiejętnościami praktycznymi, które dają konkretny fach możliwy do wykorzystania w późniejszym życiu zawodowym. Studenci uczą się projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, uprzednio ćwicząc trudną sztukę rysunku technicznego, aby ich plany były czytelne i zrozumiałe dla innych inżynierów z branży oraz zleceniodawców.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Mogłoby się zdawać, że kierunki studiów w Łodzi o profilach technicznych stawiają wyłącznie na wykształcenie w przyszłych absolwentach wiedzy kierunkowej, z pominięciem rozwoju niezwykle ważnych zdolności do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nic bardziej mylnego. Warsztaty z technologii i organizacji budownictwa uposażą cię nie tylko w praktyczną wiedzę konieczną do zrozumienia zasad panujących w środowisku technicznym, ale również nauczą efektywnej współpracy grupowej poprzez położenie szczególnego nacisku na rozwój kompetencji interpersonalnych.

Zdolności do kierowania zespołem i firmą budowlaną da ci doskonały wstęp do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, której funkcjonowanie oprzesz na dowolnym sektorze budownictwa. Kluczowe wówczas będą kompetencje interpersonalne i wrodzona charyzma, którą posiadają tylko nieliczni.

Uzyskane podczas studiów na kierunku Budownictwo w Łodzi wykształcenie przygotowuje absolwentów do zdobycia pełnych uprawnień w zakresie problematyki budownictwa, jak również do twórczej pracy naukowo-badawczej na potrzeby budownictwa.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

budownictwo łódź studia

 

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Budownictwo w Łodzi to studia, które mogą być podjęte na drodze dążenia do uzyskania tytułu inżyniera, wówczas trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą rozszerzyć posiadane umiejętności i wzbogacić kwalifikacje zawodowe na drodze studiów magisterskich. Te trwają zaledwie trzy semestry, a więc półtora roku.

Podsumowując – chętnych na zgłębienie wiedzy przewidzianej dla podstawowego cyklu kształcenia na kierunku Budownictwo w Łodzi czeka pięć lat nauki, a dla najambitniejszych zaistnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich oraz wykonania wybranych specjalizacji, które wydłużą proces zdobywania wiedzy. Ale sam przyznasz, że możliwość wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w zaprojektowanym przez absolwenta Budownictwa w Łodzi budynku wymaga długotrwałego i gruntownego przygotowania.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Łodzi?

Na pewno warto zawczasu przyłożyć się do wiodących przedmiotów, których zdanie na maturze w wystarczającym stopniu, otworzy furtkę do studiów na kierunku Budownictwo. W przypadku studiów w Łodzi, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka oraz chemia. Aplikanci na studia pierwszego stopnia będą musieli wciąż udział w konkursie świadectw maturalnych, w którym zostaną wyłonieni najlepsi, czyli posiadający największą liczbę punktów uzyskanych na egzaminie dojrzałości. Podobnie wygląda rekrutacja na studia drugiego stopnia, z jednym tylko wyjątkiem – konkurs świadectw odbywa się wówczas na podstawie ocen z dyplomów ze studiów pierwszego stopnia.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem po tym, kiedy potencjalny kandydat stwierdzi, że uzyskany przez niego wynik maturalny da mu realne szanse na znalezienie swojego nazwiska na liście przyszłych studentów Budownictwa w Łodzi, jest elektroniczna rejestracja. Zgodnie z instrukcją zawartą na stronie internetowej instytutu, należy w odpowiednie miejsca wprowadzić wartości procentowe przypisane do określonego przedmiotu maturalnego.

Kiedy już mamy pewność, że od października będziemy mogli pochwalić się tytułem studenta pierwszego roku Budownictwa w Łodzi, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do komisji rekrutacyjnej. W pliku dokumentów powinna się znaleźć kserokopia świadectwa maturalnego, wydruk wypełnionego formularza ze strony internetowej instytutu oraz fotografia, która znajdzie się na legitymacji studenckiej. Jej wymiary to najczęściej 35X45mm.

Warto mieć na uwadze, że wymagania rekrutacyjne mogą się zmieniać i warto na bieżąco śledzić ustalenia łódzkich uczelni oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

zasady rekrutacji na studia

 

budownictwo studia w Łodzi

 

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo w Łodzi? Wiele będzie zależało od dokonanej przez studenta decyzji a propos konkretnej specjalności, w ramach której chciałby zgłębiać bardziej głębokie odmęty wiedzy, której zarys poznał podczas ogólnej edukacji na studiach.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w roli pracownika biura projektowego, gdzie wykażą się doskonałą znajomością panujących w budownictwie trendów, które będą mogli przełożyć na papier w formie projektów mających wielkie szanse na zrealizowanie przez odpowiednich wykonawców. Otworzy się przed nimi możliwość wdrażania planów renowacyjnych dotyczących różnorakich obiektów architektonicznych.

Przyszli pracownicy jednostek badawczo- rozwojowych zajmą się naukowym podejściem do stosowanych w budownictwie materiałów. Ich zadaniem będzie między innymi badanie i analiza składu chemicznego spoiw oraz innych materiałów, które są powszechnie używane w budownictwie przemysłowym.

Koordynatorom realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przypadnie zadanie, jak sama nazwa wskazuje, podjęcia pieczy nad prawidłowością przebiegu procesów związanych z finansami w kwestii nowych inwestycji budowlanych. Pracownicy tej gałęzi budownictwa będą mogli również zająć się nadzorem pracy innych inwestycyjnych podwykonawców.

Nie należy zapominać o jeszcze jednej z wielu możliwości zawodowych, jakie będą czekać na absolwentów Budownictwa w Łodzi. Ci najbardziej przedsiębiorczy, chcący dążyć do jak największej życiowej niezależności, będą mogli założyć własną działalność gospodarczą, której fundamentem będzie wykonywanie planów budowniczych na zlecenie lub koordynowanie pracy zespołów budowniczych. Wybór będzie zależał od ciebie, a jak sam widzisz, nie będzie on należał do najprostszych ze względu na swoją obszerność.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Łodzi?

Decyzja o wyborze studiów bywa czasem bardzo trudna. Poszukujemy opinii o uczelni, wydziale i kierunku studiów, który wybraliśmy dla siebie. Odpowiedzmy sobie zatem-  Jakie ma Budownictwo w Łodzi opinie ?

 

Tomek, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to kierunek, który jest pewnym procesem. Przez wszystkie lata nauki poznajemy więcej i więcej, zyskujemy nowe umiejętności i nowe kompetencje. Potem przychodzi moment, kiedy musimy zdecydować którą drogą iść dalej. Czasami nie jest łatwo wybrać. Dla mnie bardzo ważne jest poczucie, że uczę się czegoś, aby potem robić coś ważnego, nie tylko dla siebie i rozwoju swojej kariery, ale dla innych.”

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ŁODZI

 


 

Komentarze (0)