Pedagogika

09.02.2022

pedagogika uwb studia białystok

Pedagogika – Uniwersytet w Białymstoku 2022

Uniwersytet w Białymstoku to 9 wydziałów i 30 kierunków studiów. Jednym z nich jest Pedagogika, realizowana na studiach I i II stopnia.

Studia na kierunku pedagogika w UWB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Opiera się, przede wszystkim, na nauce o wychowaniu i kształceniu i łączy przy tym dwie perspektywy: humanistyczną oraz społeczną. Pedagogika na Uniwersytecie Białostockim to próba zrozumienia tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia, pojmują pewne zagadnienia. Dlatego obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

Studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie w Białymstoku dzielą się na następujące specjalności: Animacja kultury z arteterapią, Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja medialna, Edukacja wizualna, Opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika regionalna i międzykulturowa, Menedżer oświaty. Studia pedagogiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: podstawy metodologii nauk społecznych, diagnostyka pedagogiczna, mechanizmy oddziaływania mediów, techniki plastyczne w edukacji, prorodzinne formy opieki i wychowania, pedagogika rewalidacyjna.

Przedmioty realizowane w ramach studiów mają doprowadzić do znajomości terminologii używanej w pedagogice, rozumienia jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, zdobycia solidnej wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Absolwent Pedagogiki powinien posługiwać się warsztatem diagnostycznym, posiadać umiejętności komunikacji społecznej, dysponować gruntowną wiedzą praktyczną. To wszystko składa się na kierunek Pedagogika na Uniwersytecie w Białymstoku. Zdobytą wiedzę i umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, agencjach pracy tymczasowej, urzędach pracy.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet w Białymstoku opinie? Małgosia, studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„Od liceum brałam udział w akcjach wolontariatu, byłam animatorką zabaw, opiekunem na koloniach, więc studia pedagogiczne to była naturalna kolej rzeczy, naturalny krok do przodu. Wiem, że chcę pracować z ludźmi i dla ludzi. Ale chcę być ich bliżej, aby faktycznie im pomagać.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę na Uniwersytecie w Białymstoku:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauczania osób dorosłych,
  • planowania, organizowania i realizowania działań artystycznych wspierających rozwój,
  • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie w Białymstoku znajdzie zatrudnienie:

  • w instytucjach edukacji dorosłych,
  • w poradniach specjalistycznych,
  • w instytucjach pomocy społecznej,
  • w agencjach pośrednictwa pracy,
  • w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,
  • w instytucjach szkoleniowych,
  • w sądownictwie,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby dołączyć do grona studentów kierunku Pedagogika na Uniwersytecie w Białymstoku należy bardzo dobrze poradzić sobie na maturze z następującymi przedmiotami: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny. Ponadto, osoby obierające specjalność 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Białymstoku

Studia w Białymstoku

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Białystok

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

 


 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)