Dodaj do ulubionych

30.05.2022

Pedagogika studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Janusz Korczak powiedział: „Dziecko chce by wychowawca właśnie wtedy okazał mu życzliwość, gdy winne, gdy złe, gdy je spotkało nieszczęście”. Bycie dobrym pedagogiem wymaga cierpliwości i empatii, a także siły charakteru, która pomoże wykreować autorytet nie tylko w oczach dziecka, ale i osoby dorosłej czy starszej. Wychowawca powinien opiekować się podopiecznymi i pozwalać im odnajdować własne „ja”.

Studia na kierunku pedagogika w Białymstoku
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania

Idealni kandydaci na studia pedagogiczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kwestie odwołujące się do człowieka i tego, w jaki sposób funkcjonuje. Jeśli jesteś odporny/a na stres i możesz pochwalić się rozwiniętą komunikatywnością, kierunek pedagogika w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek pedagogika w Białymstoku możesz realizować na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku dążą do zapewnienia najwyższe poziomu kształcenia w zakresie różnorodnych kierunków studiów, a programy kształcenia układają tak, by studenci mieli okazję do zdobycia wykształcenia w stopniu interdyscyplinarnym. 

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i społecznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, podstawy metodologii nauk społecznych, polityka i prawo oświatowe, pedagogika społeczna, marketing w kulturze, finansowanie kultury w realiach UE, wybrane problemy kultury współczesnej, metoda projektów i metoda WebQuest, elektroniczne formy diagnozy i ewaluacji, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, instytucjonalne formy opieki i wychowania, elementy treningu interpersonalnego, poradnictwo wychowacze i rodzinne, subkultury młodzieżowe i wiele innych.

Praca po studiach

Studia pedagogiczne w Białymstoku przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w szerokim zakresie, a także głębokiego rozwoju osobistego. Absolwenci zatrudniani są w placówkach realizujących działania edukacyjne, kulturalne i oświatowe, w których abiturienci poświadczają swoją świadomość tego, że są odpowiedzialni za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Studenci przygotowani są do pracy w przedszkolach, żłobkach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, w centrach kultury, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w ośrodkach doradczych, w ośrodkach resocjalizacyjnych, w firmach szkoleniowych, w zakładach karnych, w domach pomocy społecznej, w firmach szkoleniowych, w fundacjach, w placówkach opiekuńczych, w hospicjach, w administracji oświatowej, w poradniach rodzinnych.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Białystok

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak pedagogika uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych wśród propozycji humanistycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: język polski, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Pedagogika w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Białymstoku?

Studia pedagogiczne w Białymstoku możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć spotkania weekendowe. Pamiętaj o tym, że studia zaoczne są płatne nawet na uczelniach publicznych.

 

 

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i społecznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • podstawy metodologii nauk społecznych,
 • polityka i prawo oświatowe,
 • diagnostyka potrzeb kulturalnych,
 • finansowanie kultury w realiach UE,
 • wybrane problemy kultury współczesnej,
 • podstawy wiedzy o kulturze informacyjnej,
 • prawne podstawy mediów,
 • mechanizmy oddziaływania mediów,
 • elektroniczne formy diagnozy i ewaluacji,
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • elementy treningu interpersonalnego
 • i wiele innych.

Studenci realizują poszczególne przedmioty w ramach czterech modułów takich jak: animacja kultury z arteterapią, edukacja medialna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku. Pamiętaj, że poszczególne moduły mogą być zmienne.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje wiedzę  pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową, biologiczną i psychologiczną. Opanowują umiejętności analizowania, interpretowania, a także projektowania strategii, które odnoszą się do podejmowanych działań pedagogicznych. Studenci rozwijają także zdolności komunikacyjne. Zapoznają się także z normami prawnymi i zasadami etycznymi, które funkcjonują w zakresie pedagogiki.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku studia pedagogiczne oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że kierunek tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także podjęcie dalszej edukacji na studiach stopnia drugiego.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także wzbogacają sylwetkę absolwenta o dodatkowe specjalności. Studia magisterskie może podjąć absolwent pedagogiki pierwszego stopnia lub kierunków pokrewnych.

Jaka praca po kierunku pedagogika w Białymstoku?

Kierunek pedagogika w Białymstoku daje absolwentom bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy. Absolwenci zatrudniani są w placówkach realizujących działania edukacyjne, kulturalne i oświatowe, w których abiturienci poświadczają swoją świadomość tego, że są odpowiedzialni za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Studenci są przygotowywani do pracy w przedszkolach, w szkołach, w żłobkach, w świetlicach środowiskowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, centrach kultury, w ośrodkach resocjalizacyjnych, w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w urzędach pracy, w szkołach dla dorosłych, w ośrodkach doradczych, w zakładach karnych, w ośrodkach resocjalizacyjnych, w działach HR, w firmach szkoleniowych, w poradniach rodzinnych, w fundacjach, w stowarzyszeniach pozarządowych, w administracji oświatowej, w domach pomocy społecznej, w klubach seniora, w placówkach opiekuńczych, w hospicjach, w systemie pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w placówkach oświatowych, w służbie zdrowia, w wymiarze sprawiedliwości, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, w poradniach specjalistycznych.

Absolwenci studiów pedagogicznych zajmują się prowadzeniem diagnoz pedagogicznych, prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, które potrzebują specyficznego podejścia edukacyjnego, projektowaniem działań terapeutycznych i prorozwojowych. W zakres ich obowiązków wchodzą także praca opiekuńczo-wychowawcza, animacje kulturowe, edukacja medialna, edukacja elementarna, resocjalizacja, profilaktyka odnosząca się do niedostosowania społecznego, zajęcia logopedyczne. Pedagogika to nauka, która zajmuje się rozwojem człowieka na każdym etapie jego życia ­– od dziecka przez dorosłość po starość.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku pedagogika uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków humanistyczno-społecznych. Błędne jest jednak myślenie, że nauka, którą jest pedagogika, zajmuje się jedynie edukacją dzieci. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupie?
 • Czy odznaczasz się cierpliwości i odpornością na stres?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia pedagogiczne są właśnie dla Ciebie. Kandydatów na jedno miejsce jest jednak bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: język polski, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Abiturienci cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Języka Angielskiego lub w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Białymstoku

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Białymstoku?

Studia pedagogiczne uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych, jeśli chodzi o kierunki humanistyczno-społeczne.

Julia, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Pedagogika to nauka bardzo ważna w rozwoju człowieka, dlatego nie można jej bagatelizować. Specjalizuję się w animacjach kultury z arteterapią. Dzięki sztuce pomagam dzieciakom i osobom starszym w ich dalszym rozwoju. Daje to bardzo dużo satysfakcji. Polecam.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Białystok studia stacjonarne

Pedagogika Białystok studia niestacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Białymstoku

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia