Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

02.02.2022

Pedagogika – Uniwersytet Zielonogórski 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Fotografia w kulturze
 • Metodyka i trudności w pracy wychowawczej z dzieckiem
 • Współczesne teorie wychowania
 • Pedagogika penitencjarna
 • Prawne podstawy resocjalizacji i funkcjonowania służb mundurowych

 

Uniwersytet Zielonogórski kształci studentów na 13 wydziałach i 73 kierunkach. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach I i II stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek stawia, przede wszystkim, na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych czy wychowawczych. Pedagogika na Uniwersytecie Zielonogórskim przygotowuje do pracy w szkolnictwie, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, czy też służbie zdrowia.

Studia pedagogiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: Fotografia w kulturze, Metodyka i trudności w pracy wychowawczej z dzieckiem, Współczesne teorie wychowania, Pedagogika penitencjarna, Prawne podstawy resocjalizacji i funkcjonowania służb mundurowych.

Wszystkie przedmioty realizowane w programie nauczania mają przekazać wiedzę pedagogiczną, filozoficzną i psychologiczną, która zdaje się być niezbędna do tego, aby pracować w wielu, zróżnicowanych środowiskach. Rozwinięciem tej wiedzy są specjalności, wprowadzane na drugim stopniu kształcenia. Należą do nich: Animacja kultury z profilem artystycznym- teatr, Edukacja elementarna ( z możliwością wyboru ścieżki: edukacja medialna, wspieranie dzieci w rozwoju zdolności ), Edukacja medialna i informatyczna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i profilaktyka, Pomoc społeczna i socjoterapia, Resocjalizacja z terapią specjalistyczną.

Gdzie absolwenci studiów pedagogicznych mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności? Wszystko zależy od ukończonej specjalności. Mogą znaleźć zatrudnienie w roli animatora kultury, moderatora interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym, nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciela wczesnej edukacji artystycznej, kuratora sądowego, czy prowadzącego grupy socjoterapeutyczne.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Martyna, studentka I stopnia Pedagogiki mówi:

„To są studia nie tylko dla tych, którzy chcą się uczyć i jak najwięcej dowiedzieć o człowieku. To studia dla ludzi wrażliwych, chcących zrozumieć różne zachowania, a także wiedzieć skąd one się biorą. To także studia dla tych, którzy patrzą na drugiego człowieka jak na jednostkę. Czy są łatwe? Nie. Ale nic co łatwe nie przynosi satysfakcji.”

 

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Studia w Zielonej Górze

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Zielona Góra

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pracy dydaktyczno- wychowawczej i terapeutycznej,
 • nauczania osób dorosłych,
 • prowadzenia amatorskich grup artystycznych,
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • analizy kontekstu społeczno- kulturowego przebiegu rozwoju,
 • tworzenia własnego warsztatu pracy nauczycielskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w poradniach prowadzących działalność profilaktyczną,
 • w schroniskach dla nieletnich,
 • w domach kultury,
 • zakładach karnych,
 • kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą,
 • instytucjach oświatowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)