Pedagogika - Zielona Góra

Pedagogika - Zielona Góra

Pedagogika studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Janusz Korczak twierdził: „Wszystko co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą jest nietrwałe, niepewne, zawodne”. Pedagodzy towarzyszą człowiekowi od najmłodszych lat po lata dojrzałe. Kształtują jego osobowość i nadzorują rozwój, służąc radami w chwilach zwątpienia. Są przewodnikami życiowymi i duchowymi tuż po rodzicach. Studia pedagogiczne odwołują się do metod i form organizacji procesów wychowawczych, dzięki czemu wpływają na kształtowanie życia człowieka. 

Kierunek pedagogika w Zielonej Górze to idealna droga dla osób empatycznych i komunikatywnych, które nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem. Nie wystarczy fakt, że lubisz dzieci. Jako pedagog będziesz musiał/a docierać do dzieci i ich rodziców i zgłębiać tajniki działania psychiki człowieka, by wyjaśnić sobie, dlaczego działa w taki, a nie inny sposób. Jeśli uważasz, że masz predyspozycje pedagogiczno-dydaktyczne, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak pedagogika są niezwykle interdyscyplinarnymi dziedzinami życia, a zgłębiać je możesz na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii przygotował rzetelnie opracowany harmonogram zajęć i wiele interesujących specjalności.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach humanistycznych i społecznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład: teoretyczne podstawy wychowania, wprowadzenie do psychologii, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, filozoficzne podstawy pedagogiki, psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, podstawy dydaktyki ogólnej, metody i techniki badań pedagogicznych i wiele innych. Przedmioty podzielone są na moduły ogólne, obieralne i specjalnościowe. Realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń, a także w czasie praktyk zawodowych.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku pedagogika w Zielonej Górze zdobywają kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku. Strefa nauczania skupia się na środowisku społecznym edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym. Studenci przygotowywani są do pracy w szkolnictwie i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, w systemie pomocy społecznej, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, w wymiarze sprawiedliwości. 

Abiturienci poszerzają swoją wiedzę poprzez wybrane specjalności, dzięki którym mogą pracować w sferze animacji kultury, edukacji elementarnej, edukacji medialnej, logopedii, profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji, pracy opiekuńczo-wychowawczej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Zielonej Górze?

Studia pedagogiczne w Zielonej Górze uchodzą za jedne z najpopularniejszych kierunków humanistyczno-społecznych. Rekrutacja przewiduje wiele miejsc, jednakże zdaje się, że kandydatów jest jeszcze więcej. Musisz postarać się o najwyższe oceny z egzaminów maturalnych i zadbać o bezpieczną pozycję na liście przyjętych. Oczywiście obowiązkowo musisz zdawać język polski, język obcy nowożytny i matematykę. Warto także zweryfikować przedmioty do wyboru, takie jak historia, biologia czy wiedza o społeczeństwie. Najlepiej zdawać je na poziomie rozszerzonym, by zapewnić sobie jak najwięcej punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 20.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze kierunek studiów, jakim jest pedagogika oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli myślałeś o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, idealne będą studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć spotkania weekendowe. Studia zaoczne są jednak płatne nawet na uczelniach publicznych.
Program kształcenia wypełniony jest najważniejszymi przedmiotami z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład:
  • emisję i higienę głosu,
  • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
  • psychologię rozwoju człowieka w ciągu życia,
  • podstawy dydaktyki ogólnej,
  • pedagogikę seksualną,
  • współpracę i komunikację w grupie, instytucji i środowisku
  • i wiele innych.
Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Są obowiązkowe, obieralne i specjalizacyjne. Studia pedagogiczne w Zielonej Górze przewidują wiele ciekawych specjalności takich jak na przykład: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, resocjalizacja z prewencją kryminalną, projekt w kulturze i edukacji, logopedia i inne. Pamiętaj jednak o tym, że utworzenie się danej specjalności zależy od zainteresowań studentów. Warto śledzić oferty na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
Absolwenci zdobywają gruntowne wykształcenie, które sprowadza się do nauk z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Wiedzę, umiejętności praktyczne i niezbędne kompetencje zdobywają także w zakresie animacji kultury, edukacji medialnej, logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej czy resocjalizacji. Zyskują także rozwinięte zdolności komunikacyjne, predyspozycje do pracy w grupie czy też zdolności empatyczne, które są niezwykle przydatne podczas próby nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak pedagogika podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia tego typu możesz odbywać zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się egzaminem licencjackim. Pozwalają one rozpocząć pracę zawodową tuż po ukończeniu tego etapu kształcenia. 
Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się one egzaminem magisterskim. Uzupełniają wiedzę zdobytą na etapie licencjatu i pozwalają zrealizować dodatkowe specjalności, a tym samym uatrakcyjnić swój profil na rynku pracy. Studia magisterskie może podjąć absolwent pedagogiki pierwszego stopnia lub nauki pokrewnej.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Zielonej Górze?

Pedagogika to bardzo ważna nauka, która odwołuje się do sfery psychicznej człowieka i środowiska, w którym on przebywa. Uczelnie w Zielonej Górze starają się wykształcić ekspertów w swojej dziedzinie, jednak warto pamiętać o tym, że nie jest to kierunek dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
  • Czy nauki humanistyczne i społeczne nie sprawiają Ci problemów lub mieszczą się w zakresie Twoich zainteresowań?
  • Czy interesuje Cię zasadność zachowania drugiego człowieka i pragniesz brać udział w jego kształceniu?
  • Czy jesteś osobą cierpliwą i potrafisz radzić sobie w sytuacjach stresujących?
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że mimo wielu miejsc, jest także wielu kandydatów. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych przedmiotów takich jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka, warto rozważyć przedmioty dodatkowe i najlepiej zdawać je na poziomie rozszerzonym. Możesz rozważyć na przykład historię, biologię, wiedzę o społeczeństwie. Wysoką pozycję na listach przyjętych zapewni Ci także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zdobywają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Filozoficznej czy Olimpiadzie Statystycznej. 
Po internetowej rejestracji dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku pedagogika w Zielonej Górze?

Absolwenci kierunku pedagogika w Zielonej Górze mogą pracować w szkolnictwie i innych placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pomocy społecznej, służbie zdrowia, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, w wymiarze sprawiedliwości, w poradniach specjalistycznych. Dzięki realizowanym specjalnościom studenci są przygotowywani do pracy w ramach animacji kultury, edukacji elementarnej, edukacji medialnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji czy logopedii. 
Abiturienci pedagogiki zgłębiają wiedzę odnoszącą się do rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, społecznym i psychologicznym.  Rozwijają się także w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tym samym znajdują zatrudnienie w placówkach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych, poradniach lub jako kuratorzy sądowi. Studenci mogą podjąć pracę w biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, w administracji publicznej, w przedszkolach, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych. 
Absolwenci pracują jako asystenci rodzinni, doradcy, nauczyciele klas początkowych szkół podstawowych, animatorzy, pedagodzy, opiekunowie w żłobkach, wychowawcy w placówkach resocjalizacyjni, wychowawcy w placówkach opiekuńczych. 
Studia pedagogiczne to kierunek interdyscyplinarny, pozwalający odnaleźć się w różnorodnych dziedzinach życia. Studenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w policji, wojsku, zakładach karnych, stowarzyszeniach edukacyjnych, administracji oświatowej. Wszystko zależy od specjalności, którą będziesz chciał realizować. Jeśli uważasz, że odnajdziesz się w roli pedagoga, warto już teraz zacząć przygotowania do nadchodzącej rekrutacji na studia.

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku pedagogika cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy rozważają kierunki humanistyczno-społeczne.

Monika, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznała:

Zajmuję się animacją kultury, a mój profil artystyczny to taniec. Pedagogika wyczula nas na to, jak radzić sobie z ludźmi, gdy nas potrzebują i jak wpływać na ich życie w najbardziej pozytywny sposób. Jestem bardzo zadowolona.

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)