Pedagogika - Zielona Góra

Pedagogika - Zielona Góra

Pedagogika studia - Zielona Góra

Kim jest pedagog? Pytanie, choć dobrze postawione, kieruje do niejednej odpowiedzi. Pedagog układa programy kształcenia i nauczania, ale także prowadzi działalność terapeutyczną. Pedagog diagnozuje dojrzałość edukacyjną, ale też prowadzi mediacje. Wreszcie, pedagog zajmuje się dziećmi i dorosłymi. Z czego wynikają różnice, oraz tak szerokie pole manewru pedagoga? Między innymi z tego powodu, że jego umiejętności potrzebne są w różnych sferach ludzkiego życia.
Kierunek Pedagogika w Zielonej Górze zakłada, przede wszystkim, uzyskanie wiedzy,  umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych czy wychowawczych. Ilość oferowanych studentom specjalności wskazuje wyraźnie, że praca pedagoga może mieć różny charakter i różne aspekty. A jakie specjalności czekają w Zielonej Górze? Na przykład: Edukacja elementarna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i profilaktyka, czy Resocjalizacja. Wszystko na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Zielonej Górze?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Zielonej Górze? Biletem wstępu na studia jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym najlepszymi ocenami powinniśmy pochwalić się z języka polskiego, języka obcego, oraz dowolnego przedmiotu do wyboru. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one różnić się w zależności od wybranej uczelni. Wymagania kwalifikacyjne na Pedagogikę w Zielonej Górze mogą wydawać się nieskomplikowane, lecz będąc studentem należy zmierzyć się z wieloma zagadnieniami, widniejącymi w programie nauczania. Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi: fotografia w kulturze, metodyka i trudności w pracy wychowawczej z dzieckiem, współczesne teorie wychowania, pedagogika penitencjarna, prawne podstawy resocjalizacji i funkcjonowania służb mundurowych.     

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Zielonej Górze?

Jaka praca czeka na absolwentów kierunku Pedagogika w Zielonej Górze? Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, poradniach prowadzących działalność profilaktyczną, schroniskach dla nieletnich, domach kultury, zakładach karnych, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, instytucjach oświatowych.

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Zielonej Górze?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Zielonej Górze opinie? Basia, studentka Pedagogiki mówi:
„W studiach pedagogicznych bardzo ważne jest to, kto przekazuje wiedzę. Musi to być osoba z doświadczeniem, dużą praktyką, dla której dany temat nie posiada żadnych niespodzianek i niepewności. W Zielonej Górze są tacy wykładowcy. Prawdziwi pedagodzy, dla których ta dziedzina nie ma żadnych tajemnic.”
 

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

Komentarze (0)