Pedagogika

Pedagogika

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Pedagogika – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Socjologia
 • Historia wychowania
 • Technika pracy naukowej
 • Pedagogika ogólna
 • Filozoficzne koncepcje człowieka

 

Uniwersytet Wrocławski kształci studentów na 78 kierunkach, w tym 250 specjalnościach i specjalizacjach. Jednym z kierunków jest Pedagogika.

Koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Uczy pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju. Studia stawiają na zdobycie ogólnej wiedzy humanistycznej, między innymi z zakresu psychologii, historii, socjologii i filozofii, a przede wszystkim szczegółowej wiedzy pedagogicznej. Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim polega na poznaniu współczesnych teorii pedagogicznych oraz poznaniu w jaki sposób można wspomagać rozwój człowieka.

Wszystkie przedmioty znajdujące się w siatce zajęć mają za zadanie przekazanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i socjologicznej. Mają stanowić mocny fundament do pracy zawodowej i rozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci pedagogiki mogą wykorzystać w instytucjach edukacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego, firmach konsultingowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach adopcyjnych, czy świetlicach środowiskowych.

Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Justyna, studentka I stopnia Pedagogiki mówi:

„Nauki jest dużo. Ale to przecież dobrze, bo kieruje nami chęć pomagania innym i chcemy to robić jak najlepiej, z solidnym bagażem wiedzy i kompetencji. Studia w tym mieście mają także inną zaletę – Wrocław to piękne miasto.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania możliwości i potrzeb oraz wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • organizowania i prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego,
 • organizowania i prowadzenia poradnictwa wychowawczego dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych,
 • konstruowania projektów działalności placówek edukacyjnych,
 • czytania aktów prawnych i tworzenia konstrukcji prawnych,
 • prowadzenia pracy korekcyjno- kompensacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w akademickich biurach karier,
 • w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 • w placówkach socjalizacyjnych,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • w ośrodkach adopcyjnych,
 • w rodzinnych domach dziecka.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków pedagogicznych, nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Każdy, kto chce studiować Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim musi zaznaczyć sobie w kalendarzu miesiąc maj, bo właśnie wtedy rozpoczyna się rekrutacja. Złożona jest ona z kilku elementów, a na dodatek wszystkie zrealizować można nie wychodząc z domu. Każdy kandydat zakłada indywidualne konta w specjalnym systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydatów. Aby profil został utworzony prawidłowo należy uzupełnić w nim niezbędne dane osobowe, dołączyć zdjęcie, wypisać uzyskane wyniki maturalne. System IRK to także centrum powiadomień, ponieważ dzięki niemu będziemy wiedzieli jaki kolejny krok wykonać oraz, co najważniejsze, jak przedstawiają się wyniki rekrutacji. Pomimo tego, iż niemal całe postępowanie kwalifikacyjne przebiega za pośrednictwem Internetu nie wolno zapominać o jednej, niezwykle istotnej rzeczy – realizacji rekrutacyjnych poleceń w terminie. W przestrzeni rekrutacji na studia nie ma czegoś takiego jak spóźnienia, bądź niedokładność. Niewypełnianie rekrutacyjnych poleceń, bądź opóźnienia w ich wykonywaniu może skutkować z usunięcia z listy osób ubiegających się o przyjęcia. A kiedy kończy się rekrutacja? W lipcu, ale żeby poznać dokładną datę należy sprawdzać aktualności z życia uczelni.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw kilku dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu stosownej informacji i zmianie statusu w indywidualnym profilu systemu IRK. Zebrane dokumenty można dostarczyć osobiście, a jeśli nie ma takiej możliwości, może to zrobić ktoś inny w naszym imieniu. Dokumenty można również przesłać pocztą albo kurierem. Do zestawu dokumentów rekrutacyjnych należą między innymi:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu,
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty, bądź laureata olimpiad i konkursów wiedzy.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to obowiązek każdego kandydata, niezależnie od wybranego kierunku kształcenia. Wnosząc ją opłacamy tak naprawdę możliwość przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego. Opłata powinna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system IRK.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W postępowaniu rekrutacyjnym na Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów takich jak: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych tabela, dzięki której każdy kandydat może oszacować swoje szanse na rekrutacyjne powodzenie. Jak to dokładnie wygląda? Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim brane pod uwagę są następujące olimpiady:

 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne we Wrocławiu

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR

Uniwersytet Wrocławski kierunki

Kierunki studiów we Wrocławiu

 

Komentarze (0)