Psychologia

Psychologia

Psychologia

30.01.2022

Psychologia – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 2022

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • psychologia osobowości
 • metodologia badań psychologicznych
 • diagnoza psychologiczna
 • psychologia różnić indywidualnych
 • psychologia poznania

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to kształcenie na 11 wydziałach, ponad 80 kierunkach i 250 specjalnościach. Wśród bogatej oferty kształcenia znajduje się Psychologia, realizowana w ramach jednolitego systemu magisterskiego.

 

Nabywane umiejętności

Skierowane są do osób, które umieją słuchać i mają w sobie gotowość do kontaktu z drugim człowiekiem. Celem nauki jest wykształcenie i przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej, a także danie możliwości prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Psychologia na UMCS w Lublinie to spotkanie z doświadczeniem wykładowców- praktyków oraz zdobywanie konkretnych umiejętności, które okażą się niezbędne w pracy zawodowej.

W szerokim programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, metodologia badań psychologicznych, diagnoza psychologiczna, psychologia różnić indywidualnych, psychologia poznania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, placówkach medyczno- leczniczych, placówkach oświatowo- wychowawczych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej opinie? Martyna, studentka III- roku Psychologii mówi:

„Trzeba przyznać, że psychologia to nie jest łatwa dziedzina i nie każdy mógłby się w niej odnaleźć. Ja wybrałam ten kierunek bo zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem. Pomagać mu, prowadzić przez życie, zachęcać do aktywności. A dlaczego w UMCSie? Przez duży wybór specjalności, które mnie interesowały, z psychologią przemysłową na czele.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Lublin

​Psychologia studia

​Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozy problemów organizacyjnych,
 • konsekwencji uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego,
 • rehabilitacji neuropsychologicznej,
 • wykrywania i opisywania prawidłowości i nieprawidłowości funkcjonowania rodziny,
 • polityki społecznej państwa i instytucji ją realizujących,
 • przeciwdziałania patologii społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w szpitalach,
 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w firmach szkoleniowych i firmach doradczych,
 • w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych,
 • w sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych, hospicjach,
 • w ośrodkach leczenia uzależnień,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • w urzędach pracy,
 • w ośrodkach szkolno- wychowawczych,
 • w agencjach reklamy,
 • w placówkach oświatowo- wychowawczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)