Psychologia - Lublin

Psychologia - Lublin

Psychologia - Lublin

Studia w Lublinie na kierunku

Psychologia

Odkryj kierunek Psychologia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Psychologia w Lublinie to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 110 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3800 zł do 3990 zł za pierwszy rok studiów.

 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W czasie studiów na kierunku psychologia studenci nauczą się stawiania diagnoz psychologicznych, opiniowania oraz orzekania psychologicznego. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób wdrażać odpowiednią terapię oraz poznają zasady prowadzenia badań naukowych o tematyce psychologicznej. Studenci rozwiną także kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy budowania relacji interpersonalnych, co jest niezwykle ważne w pracy psychologa.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gabinetach psychologicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach doradczych, działach HR oraz firmach zajmujących się doradztwem zawodowym.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Psychologia dla magistrów stopień: (Jednolite), czas trwania: 3 lub 4 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia dla magistrów

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • matematyka

 

Aby aplikować na studia psychologiczne w Lublinie, musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: język obcy, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, fizyka, informatyka. Uczelnie w Lublinie na poziomie rekrutacji biorą pod uwagę przedmioty zarówno humanistyczne, jak i ścisłe, dlatego zdecyduj, w czym czujesz się najpewniej i skup na przygotowaniach z konkretnych dziedzin. W dostaniu się na listę zakwalifikowanych mogą pomóc Ci także wyniki w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zawsze zapewniają sobie najwyższe wyniki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Lublinie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Lublinie?

 
 
Kierunki studiów w Lublinie takie jak psychologia możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Dzienny tryb kształcenia wymaga od studentów nieustannego zaangażowania, które przekłada się na systematyczne i dogłębne zgłębianie przekazywanych treści. Niektóre uczelnie oferują także tryb niestacjonarny. Jest to dogodne rozwiązanie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na studiowanie w ciągu tygodnia, dlatego decydują się na tryb zaoczny. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych wiąże się on z dodatkową opłatą.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Badania wykazują, że w obecnych czasach coraz więcej osób korzysta z pomocy specjalistów, którzy są skłonni analizować mechanizmy działania psychiki człowieka oraz zastanawiają się nad jego zachowaniami. Coraz więcej osób potrzebuje pomocy ekspertów, którzy wyjaśnią im zależności międzyludzkie i ich interakcje z otoczeniem w ramach skłonności psychicznych. Samotność, problemy rodzinne, agresja, nadpobudliwość, zaczątki depresji czy innych schorzeń psychicznych to tylko nieliczne kwestie, z którymi boryka się społeczeństwo XXI wieku. Na szczęście coraz więcej ludzi nie waha prosić się o pomoc, dlatego zawód psychologa stał się tak popularny i potrzebny.
Kandydaci na kierunek psychologia w Lublinie powinni szczycić się niezwykłą wyrozumiałością. Empatia to niezwykła cecha, która ułatwi kontakt zwłaszcza z ludźmi, którzy z trudnością ufają innym. Oczywiście Twoje zainteresowania powinny krążyć wokół psychiki człowieka, socjologii, filozofii czy nauk o zdrowiu. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, powinieneś poważnie rozważyć studia psychologiczne.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie)

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Lublinie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek psychologia w Lublinie zyskuje na popularności od lat. Nic więc dziwnego, że w swojej ofercie ma go tak wiele uczelni. Studia psychologiczne w województwie lubelskim możesz realizować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji oraz w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Programy kształcenia poszczególnych uczelni mogą się nieco różnić, ale oczywiście każda z nich zapewnia gruntowne wykształcenie, które przysłuży się w pracy na stanowisku psychologa.
 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku psychologia w Lublinie pracują nie tylko w poradniach psychologicznych, ale także w działach HR, placówkach oświatowych, przedsiębiorstwach, organizacjach doradczych, na rynku usług mediacyjnych i negocjacyjnych, w różnego rodzaju agencjach, na przykład marketingowych czy reklamowych, w instytucjach dyplomatycznych czy rządowych i w wielu innych miejscach.
Wielu absolwentów decyduje się założyć własną działalność gospodarczą, na przykład firmę szkoleniową bądź doradczą, pracują jako trenerzy biznesu bądź rozwoju osobistego. Studenci są ukierunkowywani w ramach specjalności, które pozwalają im zajmować się na przykład psychologią kliniczną bądź psychologią biznesu. Szczegółowe informacje odnośnie do możliwości pracy i ofert specjalnościowych znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 

5. Program studiów

Program kształcenia obfituje w różnego rodzaju przedmioty, których podłoże stanowi nauka psychologii. Są to na przykład: psychologia poznania, historia myśli psychologicznej, psychologia emocji i motywacji, psychologia rozwoju człowieka, psychometria i wiele innych.
 
W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • biologiczne podstawy zachowania,
 • diagnozę psychologiczną,
 • pomoc psychologiczną,
 • przemoc w rodzinie,
 • studium przypadku i portret psychologiczny
 • i wiele innych.

 

Studia psychologiczne oczywiście ukierunkowują studentów do pracy specjalizacyjnej z zakresu na przykład: psychologii klinicznej i neuropsychologii, psychologii rodzinnej, psychologii w biznesie, psychologii w sporcie, psychologii edukacji i komunikacji. Oferty poszczególnych uczelni przewidują bardzo wiele specjalizacji, jednakże ich utworzenie zależy od zainteresowania studentów. Warto śledzić specjalności na bieżąco na stronach placówek edukacyjnych w Lublinie.
Absolwenci studiów psychologicznych zgłębiają wiedzę z zakresu rozwoju człowieka, mediacji, zarządzania, wychowania czy psychoedukacji. Posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, a odnoszą się one do wiedzy, umiejętności i kompetencji aprobowanych przez Polską Ramę Kwalifikacji. Studenci zapoznają się z podstawami diagnostyki psychologicznej, potrafią korzystać z narzędzi diagnostycznych lub samodzielnie konstruują narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Są także zaznajomieni z etycznymi aspektami prowadzenia badań naukowych oraz etyką w praktycznej pracy psychologa.
Ile trwają studia na kierunku psychologia w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Lublinie?

Studia na kierunku Psychologia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite). 
Kierunek psychologia w Lublinie na wielu uczelniach jest realizowany w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Pozwala to zgłębić niezbędną wiedzę z zakresu psychologii, biologicznych zachowań człowieka czy filozofii, która nie zawsze może być rozdzielona na dwa komplementarne cykle kształcenia. Studenci dopiero po prawie trzech latach edukacji rozpoczynają seminaria, a w połowie kształcenia wybierają ścieżki specjalnościowe. Specjalizację bowiem studenci mogą rozpocząć po zdobyciu podstawowej wiedzy z dziedziny nauki, którą jest psychologia.
W Lublinie zdarzają się jednak uczelnie, które przewidują studia na kierunku psychologia na stopniu pierwszym oraz drugim, który trwa sześć semestrów lub cztery. Nim zdecydujesz się rekrutować, warto sprawdzić na stronach uczelni w Lublinie, ile dokładnie trwają tego typu studia społeczne.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Lublinie?

Psychologia studia w Lublinie - uczelnie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Lublinie?

Studia w Lublinie cieszą się nie tylko dużym zainteresowaniem, ale także nieustannie uchodzą za niezwykle prestiżowe. Idealni kandydaci na kierunek psychologia muszą odznaczać się konkretnymi cechami:
 • powinni interesować się rozwojem człowieka i ewolucją jego osobowości;
 • powinni odznaczać się niezwykłą empatią i dążyć do zrozumienia człowieka i jego zachowania nawet w sytuacjach ekstremalnych;
 • nauka przedmiotów z zakresu biologii nie powinna sprawiać im problemu, a psychologia to główna dziedzina ich zainteresowań.
Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, studia społeczne w zakresie psychologii mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce zawsze jest wielu kandydatów, ponieważ coraz więcej osób myśli o uzupełnianiu swojej edukacji na studiach wyższych. Właśnie dlatego powinieneś zadbać o najlepsze wyniki podczas egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a są wśród nich: język obcy, historia, biologia, matematyka, fizyka, język polski, informatyka, niejednokrotnie także wiedza o społeczeństwie. Dodatkowe punkty możesz zapewnić sobie poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zdobywają najwyższe wyniki. Rozważyć warto na przykład Olimpiadę Wiedzy Psychologicznej, Olimpiadę Biologiczną czy Olimpiadę z języka obcego nowożytnego.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły średniej do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wynikach uzyskanych w konkursach bądź olimpiadach, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
Jaka praca po kierunku psychologia w Lublinie?

Jaka praca po kierunku psychologia w Lublinie?

Absolwenci studiów na kierunku psychologia w Lublinie zdobywają pracę przede wszystkim w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach medyczno-leczniczych, firmach szkoleniowych i doradczych, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, agencjach Public Relations, mediach wszelkiego rodzaju.
Psycholodzy okazują się niezbędni w szkołach i przedszkolach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, w działach zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie pracy Headhuntera, w działach HR, w biznesie, biurach karier, agencjach konsultingowych czy agencjach pośrednictwa pracy.
Osoby, które ukończą studia psychologiczne, mogą zajmować się psychoterapią i grupami wsparcia, pracą socjalną, mediacją, negocjacjami, pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, pomocą medyczną, interwencją środowiskową i kryzysową, polityką społeczną, rekrutacją kadr, badaniem rynku, psychoedukacją i psychoprofilaktyką. Gruntowne wykształcenie przysługuje się w różnego rodzaju programach radiowych czy telewizyjnych o podłożu psychologicznym, w czasopismach psychologicznych, a także jest wykorzystywane w przypadku prowadzenia blogów odnoszących się do rozwoju człowieka i jego życia psychicznego.
Absolwenci pracują także w instytucjach dyplomatycznych, samorządowych i rządowych w kraju bądź za granicą a niejednokrotnie otwierają własne działalności gospodarcze, to znaczy poradnie, firmy szkoleniowe bądź doradcze, gdzie pracują jako trenerzy biznesu i rozwoju osobistego bądź jako coache.
Studenci kształcą się w zakresie konkretnych specjalności, które z kolei zapewniają im mocną pozycję na rynku pracy, ponieważ przyszli psycholodzy wykształcają kompetencje niezwykle cenne dla hipotetycznych pracodawców.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Lublinie?

Prestiż studiów psychologicznych wpływa na ich popularność wśród przyszłych kandydatów na studia.

Kasia, studentka piątego roku studiów magisterskich, wyznaje:

Zawsze interesowało mnie to, jak działa psychika człowieka i co go skłania do postępowania tak, a nie inaczej. Lubię rozmawiać z ludźmi i zgłębiać tę wiedzę. Psychologia była dla mnie oczywistym wyborem i na pewno go nie żałuję. W przyszłości marzy mi się własna poradnia.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)