Informatyka

Informatyka

Informatyka

21.06.2022

Informatyka – Uniwersytet Śląski 2022

Studia na kierunku infomatyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 200

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: od 4700 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka skonstruowany jest w taki sposób, aby rozwijać u studentów umiejętność kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki. W toku studiów zaznajamiają się między innymi z architekturą oraz zasadami działania systemów komputerowych i sieci komputerowych, algorytmiką, podstawami programowania, czy metodami projektowania systemów. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy szczegółowej i specjalistycznej między innymi w zakresie grafiki aplikacji webowych i hybrydowych, inżynierii oprogramowania, inżynierii systemów informatycznych, projektowania aplikacji webowych, technologii przetwarzania danych.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka wyróżniają się szeroką i złożoną wiedzą oraz szerokim wachlarzem praktycznych umiejętności. Takie połączenie stanowi podstawę do podjęcia pracy między innymi na stanowisku analityka systemów informatycznych, projektanta i programisty aplikacji, analityka danych, specjalisty do spraw bezpieczeństwa informacji.

 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna z elementami algebry
 • języki programowania
 • programowanie w językach skryptowych
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 • algorytmy i struktury danych

 

Uniwersytet Śląski to łącznie 77 kierunków studiów. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana w systemie dwustopniowym. 

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki. Służyć ma temu podstawa teoretyczna, czynnik matematyczny, oraz liczne przedmioty kierunkowe. Informatyka na Uniwersytecie Śląskim to zaznajomienie się z metodami radzenia sobie z problemami złożonymi, z metodami analizy danych, z technikami odkrywania wiedzy czy tworzeniem systemów z bazą wiedzy. 

Wśród przedmiotów, które należy zaliczyć w toku studiów znajdują się, między innymi: analiza matematyczna z elementami algebry, języki programowania, programowanie w językach skryptowych, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, algorytmy i struktury danych, tworzenie aplikacji internetowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać jako analitycy systemów informatycznych, projektanci i programiści aplikacji, projektanci aplikacji webowych, programiści gier komputerowych, analitycy danych. 

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, mających tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Śląski opinie? Michał, student III Informatyki mówi:

„Wiadomo, jeśli chcesz być w czołówce to same zajęcia nie wystarczą. Dlatego każdy z nas dokształca się poza uczelnią. Ale to sprawa normalna i oczywista. Ja wybrałem Uniwersytet Śląski bo współpracuje z różnymi, dużymi firmami z branży. To daje szansę na fajne i ciekawe praktyki.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Katowice

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Śląskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • sztucznej inteligencji,
 • metod wyszukiwania i gromadzenia informacji,
 • mobilnych rozwiązań informatycznych,
 • stworzenia modelu matematycznego w dziedzinie informatyki i dokonania analizy opisu formalnego,
 • zaprojektowania i zaimplementowania algorytmu realizującego określone zadanie programistyczne.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Śląskim może znaleźć zatrudnienie:

 • jako programista gier komputerowych,
 • jako analityk systemów informatycznych,
 • jako projektant i programista aplikacji,
 • jako analityk danych,
 • jako specjalista do spraw zarządzania informacją,
 • jako specjalista do spraw integracji oprogramowania,
 • jako specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)