Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Uniwersytet Śląski 2021

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedeutologia
 • organizacja i zarządzanie placówkami resocjalizacyjnymi
 • psychologia kliniczna
 • aktywność językowa dziecka
 • antropologia kulturowa
 • biomedyczne podstawy rozwoju i zachowania

 

Uniwersytet Śląski to łącznie 77 kierunków studiów. Jednym z nich jest Pedagogika, realizowana w systemie dwustopniowym. 

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy pedagogicznej, uzupełnionej elementami filozofii, psychologii i socjologii. Ważne jest ukształtowanie odpowiedniego myślenia, umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Pedagogika na Uniwersytecie Śląskim opiera się na zdobyciu umiejętności ułatwiających realizację procesu wychowawczego w różnych placówkach.

Studia pedagogiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: pedeutologia, organizacja i zarządzanie placówkami resocjalizacyjnymi, psychologia kliniczna, aktywność językowa dziecka, antropologia kulturowa, biomedyczne podstawy rozwoju i zachowania. Ponadto, studenci otrzymują wybór lektoratu języka obcego. Na zainteresowanych czeka: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski i język hiszpański. 

Każda specjalność na kierunku Pedagogika kieruje do osiągnięcia innych kompetencji, lecz istotą wspólną jest zrozumienie społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, świetlicach szkolnych, ośrodkach szkolno- wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach poprawczych. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Śląski opinie? Basia, studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to studia zarówno dla ludzi wrażliwych, jak i twardych i silnych psychicznie. Dlatego nie należą do najłatwiejszych. Podczas nauki trzeba zmierzyć się z różnymi problemami, z którymi nie każdy dałby sobie radę. To, co najbardziej lubię w studiach pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim to możliwość poznania wielu dziedzin, bez których pedagogika byłaby suchą, nic nie znaczącą, podręcznikową dziedziną.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, 
 • orientacji w istotnych kwestiach społecznych, 
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, 
 • funkcjonowania zakładu karnego i aresztu śledczego, 
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Śląskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedszkolach,
 • w świetlicach szkolnych,
 • w internatach,
 • w zakładach poprawczych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w policyjnej izbie dziecka,
 • w ochotniczym hufcu pracy,
 • w areszcie śledczym,
 • w zakładzie karnym. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk Społecznych UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Nauk Społecznych UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Katowicach

Jakie są kierunki pedagogiczne w Katowicach

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

Uniwersytet Śląski kierunki

Kierunki studiów w Katowicach

 

 

Komentarze (0)