Informatyka

Informatyka

Informatyka

21.06.2022

Informatyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2022

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w UE KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 125
 • studia stacjonarne II stopnia: 50
 • studia niestacjonarne I stopnia: 75
 • studia niestacjonarne II stopnia: 50

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę informatyczną połączoną z wiedzą ekonomiczną i biznesową. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z językami programowania komputerów, systemami operacyjnymi, inżynierią oprogramowania, testowaniem i optymalizacją kodu, programowaniem systemów bazodanowych, programowaniem aplikacji mobilnych, projektowaniem interfejsów. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i zdobywania szczegółowej i specjalistycznej wiedzy w zakresie algorytmiki i programowania, baz danych i inżynierii danych, programowania gier i aplikacji mobilnych, zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, analizy dużych zbiorów danych, czy gier i aplikacji mobilnych.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi, które razem tworzą podstawę do rozpoczęcia działalności zawodowej. Mogą wykonywać obowiązki programisty, testera, analityka danych, administratora systemów baz danych, czy informatyka wspierającego i rozwijającego systemy informatyczne.

 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bazy danych
 • sieci komputerowe
 • architektura systemów komputerowych
 • inżynieria oprogramowania
 • grafika komputerowa
 • sztuczna inteligencja
 • hurtownie danych

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nauka projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją i komunikowanie się osób, grup i organizacji. Informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to także przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, czego czemu mury uczelni opuści specjalista rozumiejący zarówno język informatyków, jak i ekonomistów i menedżerów. 

Wśród przedmiotów realizowanych w toku studiów można wyróżnić, między innymi: bazy danych, sieci komputerowe, architektura systemów komputerowych, inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa, sztuczna inteligencja, hurtownie danych. Realizowane przedmioty mają przygotować do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub konserwacją systemów informatycznych. Absolwent może podjąć pracę również jako lider informatyki w organizacjach gospodarczych, w jednostkach samorządowych i urzędach publicznych, a także instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. 

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Jacek, student II- stopnia Informatyki mówi:

„ Informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym to połączenie wielu dziedzin, w tym ekonomii i różnych zagadnień menedżerskich. Moim zdaniem to świetna sprawa. Dzięki takiemu programowi nie zamykam się na inne dyscypliny i tematy.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Katowice

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modelowania i projektowania systemów informatycznych,
 • systemów wspomagania decyzji,
 • modelowania procesów biznesowych,
 • programowania komputerów ze szczególnym uwzględnieniem programowania gier,
 • tworzenia internetowych gier biznesowych i edukacyjnych,
 • bezpieczeństwa i audytu systemów informatycznych,
 • testowania programów,
 • tworzenia aplikacji multimedialnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania,
 • działach IT organizacji gospodarczych i instytucji,
 • jednostkach samorządowych i urzędach publicznych,
 • zespołach projektowo- programistycznych, 
 • instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o odstąpieniu od egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia w tym roku akademickim. Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)