Informatyka

Informatyka

Informatyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bazy danych
 • sieci komputerowe
 • architektura systemów komputerowych
 • inżynieria oprogramowania
 • grafika komputerowa
 • sztuczna inteligencja
 • hurtownie danych

 

Celem kształcenia jest nauka projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją i komunikowanie się osób, grup i organizacji. Informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to także przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, czego czemu mury uczelni opuści specjalista rozumiejący zarówno język informatyków, jak i ekonomistów i menedżerów. 

Wśród przedmiotów realizowanych w toku studiów można wyróżnić, między innymi: bazy danych, sieci komputerowe, architektura systemów komputerowych, inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa, sztuczna inteligencja, hurtownie danych. Realizowane przedmioty mają przygotować do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub konserwacją systemów informatycznych. Absolwent może podjąć pracę również jako lider informatyki w organizacjach gospodarczych, w jednostkach samorządowych i urzędach publicznych, a także instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Jacek, student II- stopnia Informatyki mówi:

„ Informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym to połączenie wielu dziedzin, w tym ekonomii i różnych zagadnień menedżerskich. Moim zdaniem to świetna sprawa. Dzięki takiemu programowi nie zamykam się na inne dyscypliny i tematy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modelowania i projektowania systemów informatycznych,
 • systemów wspomagania decyzji,
 • modelowania procesów biznesowych,
 • programowania komputerów ze szczególnym uwzględnieniem programowania gier,
 • tworzenia internetowych gier biznesowych i edukacyjnych,
 • bezpieczeństwa i audytu systemów informatycznych,
 • testowania programów,
 • tworzenia aplikacji multimedialnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania,
 • działach IT organizacji gospodarczych i instytucji,
 • jednostkach samorządowych i urzędach publicznych,
 • zespołach projektowo- programistycznych, 
 • instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Komentarze (0)