Informatyka

Informatyka

Informatyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to łącznie 44 kierunki studiów. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana w systemie dwustopniowym.

Celem kształcenia jest szeroka wiedza, niezbędna do rozumienia społecznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności w dziedzinie informatyki, a także wiedza techniczna i kierunkowa. Informatyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to wiele zagadnień podzielonych na dwa stopnie kształcenia.

Studia informatyczne nie należą do najłatwiejszych, a lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: elementy cyfrowe i układy logiczne, analiza matematyczna i algebra liniowa, analiza danych i eksperyment badawczy, algorytmy eksploracji danych, systemy operacyjne, systemy wbudowane, języki i paradygmaty programowania. Efektem kształcenia jest wszechstronna wiedza, na którą składają się takie zagadnienia jak: wiedza o zadaniach eksploracji i analizy danych zarówno ilościowych jak i jakościowych, wiedza o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, czy wiedza o funkcjonowaniu i modelowaniu złożonych systemów. Zdobyta wiedza i rozwinięte umiejętności stanowią podstawę do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub konserwacją systemów informatycznych. Absolwent może podjąć pracę również jako grafik, twórca gier komputerowych, czy też lider informatyki w organizacjach gospodarczych, w jednostkach samorządowych, czy też urzędach publicznych. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Jarek, student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym to zbiór dziedzin, dzięki którym otrzymujemy wiedzę nie tylko zawodową. Uczymy się także planować, organizować swoją pracę i pracę zespołu, poznajemy metody i narzędzia badań, a także formy prezentacji wyników. Studia informatyczne tutaj to znacznie więcej niż komputery.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i syntezy złożonych systemów,
 • metod i technik projektowania systemów informatycznych, 
 • tworzenia interfejsów oraz wykorzystania różnych sposobów komunikacji międzysystemowej,
 • wykrywania związków i zależności zachodzących w systemach rzeczywistych,
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych,
 • wykorzystywania narzędzi sprzętowo- programowych wspomagających rozwiązywanie wybranych problemów w różnych obszarach nauki i techniki,
 • stosowania zaawansowanych technik programowania i metodyki projektowania systemów informatycznych w wybranym obszarze zastosowań,
 • cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych,
 • matematyki teoretycznej oraz matematyki stosowanej. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania,
 • działach IT organizacji gospodarczych i instytucji,
 • jednostkach samorządowych i urzędach publicznych,
 • zespołach projektowo- programistycznych, 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Najważniejszym przedmiotem dla kandydatów na studia na kierunku Informatyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym jest matematyka. Ona jest podstawą kwalifikacji na studia.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

 

Komentarze (0)