Informatyka - Szczecin

Studia w Szczecinie

na kierunku informatyka

Odkryj kierunek informatyka w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Informatyka - studia Szczecin 2023 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku informatyka w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku informatyka w Szczecinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku informatyka w Szczecinie rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 22 września 2023 r. | Informatyka Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Szczecinie informatykę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychZachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT), Akademii Morskiej w Szczecinie (AM) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Informatyka, która należy do nauk inżynieryjno-technicznych, merytorycznie i praktycznie przygotowuje przyszłych specjalistów do spełniania trudnych wymagań rynku pracy sektora IT. Absolwenci tego kierunku swobodnie posługują się narzędziami współczesnej informatyki i zdobywają cenne kompetencje w zakresie wybranej specjalizacji. Studenci uczą się m.in.: programowania, zarządzania sieciami komputerowymi, administrowania bazami danych czy stosowania nowoczesnych technologii webowych i multimedialnych.
Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 4616 więcej niż rok wcześniej).
Wśród szczecińskich uczelni publicznych psychologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Morskiej w Szczecinie (ponad 200 zgłoszeń) oraz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ponad 500 zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z informatyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku informatyka w Szczecinie: multimedia i grafika komputerowa, programowanie, inteligencja obliczeniowa... specjalności na informatyce w Szczecinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku informatyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku informatyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3100 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku informatyka w Szczecinie >
 
Praca po studiach
Informatycy mogą szukać zatrudnienia zarówno w branży IT, jak i dowolnym środowisku wykorzystującym nowoczesne technologie komputerowe. Kompetencje absolwentów informatyki cenione są m.in. w: biznesie, marketingu, reklamie czy oświacie. Specjaliści tej dziedziny mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: programista, tester oprogramowania, projektant systemów informatycznych, administrator sieci komputerowych i baz danych czy grafik komputerowy.

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Informatyka w Szczecinie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na informatykę w szczecinie muszą znać podstawy matematyki. Dobrze też, by rozumieli dowolny język obcy (w szczególności język angielski) i rozumieli zasady fizyki. W procesie rekrutacyjnym na kierunek informatyka w Szczecinie uwzględnione mogą zostać także takie przedmioty jak np.: język polski czy geografia.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku informatyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować informatykę w Szczecinie

Informatykę w Szczecinie studiować można stacjonarnie lub niestacjonarnie na dwóch uczelniach publicznych: w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Informatykę w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oferują również trzy szczecińskie prywatne szkoły wyższe:

 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum.

Ponadto informatykę jako specjalność na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa studiować można w jednej szczecińskiej uczelni publicznej – w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Gdzie studiować informatykę bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatne studia na kierunku informatyka podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na dwóch uczelniach publicznych w Szczecinie: w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Gdzie studiować informatykę niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarną naukę na informatyce oferuje kilka szkół wyższych w Szczecinie:

 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Dowiedz się więcej informatyka w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na informatyce w Szczecinie

Niestacjonarne studia na informatyce są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Szczecinie, a cena za jeden rok akademicki na tym kierunku wynosi od 3100 zł do 6000 zł.ceny - informatyka Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Szczecinie studia niestacjonarne na informatyce są płatne we wszystkich szkołach wyższych – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Osoby, które chcą rozpocząć bezpłatną naukę na tym kierunku mogą zdecydować się na studia stacjonarne w uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Informatyka w Szczecinie

 

Absolwenci informatyki sprawnie posługują się profesjonalnymi narzędziami współczesnej informatyki. Specjaliści tej dziedziny wyróżniają się wyjątkową znajomością zagadnień poświęconych m.in.: projektowaniu baz danych i sieci komputerowych, tworzeniu grafik i gier komputerowych, zapewnianiu bezpieczeństwa użytkownikom sieci, programowaniu aplikacji mobilnych czy rozwiązywaniu podstawowych i złożonych problemów informatycznych.

 

1. Wiedza i umiejętności:

Informatyka to jeden z najbardziej popularnych kierunków w Polsce. Dziedzina ta dynamicznie rozwija się dzięki postępującej stale cyfryzacji, a przyszli specjaliści informatyki mają szansę rozwijać określone kompetencje w różnorodnych gałęziach zawodowych dzięki zróżnicowanym programom kierunków na polskich uczelniach.

 

Wiedza

Studenci informatyki poznają zastosowanie matematyki stosowanej i obliczeniowej, która niezbędna jest do formułowania i rozwiązywania problemów w informatyce i dyscyplinach pokrewnych. Absolwenci tego kierunku poprawnie analizują i implementują algorytmy struktur danych oraz znają podstawy konstrukcji programistycznych. Studenci uczą się tego, w jaki sposób przechowywać, przetwarzać i przesyłać dane, a także jak modelować systemy umożliwiające rozwiązywanie problemów obliczeniowych.

Przyszli informatycy poznają najważniejsze języki programowania i zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą systemów informatycznych – rozróżniają poszczególne fazy eksploatacji i rozwoju systemów, a także znają podstawowe narzędzia i techniki przydatne w rozwiązywaniu problemów informatycznych. Ponadto absolwenci tego kierunku znają zasady obrazowania komputerowego i wizualizacji danych, a także mają wiedzę w zakresie ekonomii i zarządzania, która umożliwia im tworzenie oraz rozwój przedsiębiorczości w branży IT.

Wiedza, którą mają absolwenci informatyki:

 • wykorzystują matematykę stosowaną i obliczeniową do formułowania i rozwiązywania problemów informatycznych
 • analizują i implementują algorytmy struktur danych, znają podstawy konstrukcji programistycznych
 • przechowują, przetwarzają i przesyłają dane, modelują systemy rozwiązujące problemy obliczeniowe
 • znają języki programowania, rozróżniają poszczególne fazy eksploatacji i rozwoju systemów
 • znają podstawowe narzędzia i techniki informatyczne
 • stosują zasady obrazowania komputerowego i wizualizacji danych
 • rozumieją podstawy ekonomii i zarządzania w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie własnej działalności w branży IT

 


Umiejętności

Absolwenci informatyki wykrywają związki i zalezności w procesach zachodzących w systemach rzeczywistych i tworzą modele oraz symulacje komputerowe. Studenci tego kierunku planują i realizują eksperymenty w zakresie oceny wydajności, złożoności i efektywności systemów informatycznych, a także samodzielnie posługują się materiałami źródłowymi w zakresie analizy i syntezy zawartych w niej informacji.

Informatycy potrafią projektować systemy informatyczne oraz interfejsy człowiek-maszyna dla różnych klas systemów informatycznych. Studenci szkolą się w zakresie m.in.: konfiguracji systemów komputerowych i usług w zakresie bezpieczeństwa. Absolwenci tego kierunku przygotowani są także do projektowania gier komputerowych, aplikacji mobilnych czy grafik.

Umiejętności, które mają absolwenci informatyki:

 • wykrywają związki i zależności w procesach zachodzących w systemach rzeczywistych
 • tworzą modele i symulacje komputerowe w oparciu o nowoczesne narzędzia
 • planują i realizują eksperymenty, oceniają wydajność, złożoność i efektywność systemów
 • samodzielnie posługują się materiałami źródłowymi
 • projektują systemy informacyjne i interfejsy człowiek-maszyna
 • konfigurują systemy komputerowe i usługi w zakresie bezpieczeństwa sieciowego
 • projektują gry komputerowe, aplikacje mobilne i grafiki

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

 Studia na kierunku informatyka w Szczecinie realizowane są w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają od 3,5 roku do 4 lat, program studiów II stopnia przewiduje od 1,5 roku do 2 lat nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni częściej pracują w zespołach, a swoje kompetencje rozwijają pod okiem doświadczonych ekspertów. Studia stacjonarne mogą utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. 

3. Program studiów i przedmioty

Program studiów informatycznych przewiduje liczne zajęcia poświęconym zagadnieniom matematycznym. Studenci informatyki w trakcie zajęć poznają m.in.: budowę i funkcjonowanie współczesnych komputerów, zasady programowania prostych aplikacji mobilnych czy zarządzania sieciami lub serwerami komputerowymi. Część studentów może także rozwijać swoje zdolności związane np. z projektowaniem grafiki komputerowej lub tworzeniem skomplikowanych baz danych.

Przedmioty wchodzące w skład siatki studiów na kierunku Informatyka w Szczecinie, to między innymi:

 • Metody programowania
 • Języki programowania
 • Bazy danych
 • Sieci komputerowe
 • Programowanie zespołowe
 • Informatyka stosowana
 • Robotyka
 • Gospodarka elektroniczna

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci informatyki powinni myśleć logicznie i wykazywać się zdolnościami analitycznymi. Do studiowania informatyki niezbędne będą umiejętność liczenia i dobra pamięć. Kandydaci na ten kierunek powinni interesować się przestrzenią cyfrową i nowymi technologiami. Dobrze też, by mieli oni wcześniejsze doświadczenie z rozwiązywaniem problemów informatycznych.

Informatycy muszą być cierpliwi i doskonale zorganizowani. Specjaliści tej dziedziny powinni być też komunikatywni oraz innowacyjni. Kandydaci na te studia muszą umieć pracować w stresujących warunkach, szybko przyswajać wiedzę i być odpowiedzialni. Mile widziane są znajomość języków obcych oraz zdolności artystyczne.


Predyspozycje kandydatów na studia na informatykę:

 • zdolności logicznego i analitycznego myślenia
 • zdolności matematyczne, językowe
 • odporność na stres i presję
 • dobra pamięć, szybkie przyswajanie wiedzy
 • zainteresowanie przestrzenią cyfrową i nowymi technologiami
 • doświadczenie z rozwiązywaniem prostych problemów informatycznych
 • cierpliwość, komunikatywność, zorganizowanie
Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Szczecinie

Program studiów na kierunku informatyka w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci studiów I stopnia na kierunku informatyka przez 7 lub 8 semestrów poznają podstawowe zagadnienia związane m.in. z sieciami komputerowymi, architekturą komputerów czy zastosowaniem narzędzi informatycznych w praktyce. Wiele polskich uczelni oferuje przyszłym informatyką możliwość rozwoju w różnorodnych specjalizacjach.

Szkoły wyższe w Szczecinie także dają taką szansę swoim studentom. Kandydaci na informatykę mogą rozpocząć swoją przygodę np. z projektowaniem oprogramowania lub gier komputerowych, tworzeniem aplikacji mobilnych czy administrowaniem sieciami komputerowymi i bazami danych. Specjalistyczną wiedzę studenci zyskać mogą pod koniec studiów I stopnia lub podczas studiów II stopnia, które trwają od 3 do 4 semestrów.

Informatyka w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Szczecinie

Absolwenci informatyki przygotowani są m.in. do: administrowania sieciami informatycznymi oraz bazami danych; projektowania oprogramowania na dowolne platformy internetowe; projektowania algorytmów do rozwiązywania zadań informatycznych czy samodzielnego projektowania kompleksowych kampanii pozyskiwania klientów w internecie.

Każdy absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • Międzynarodowych korporacjach związanych z tworzeniem stron internetowych, programów i aplikacji
 • Pracowniach graficznych
 • Placówkach oświatowych i szkolnictwie wyższym
 • Własnej działalności gospodarczej związanej ze zgłębianym kierunkiem studiów

Kompetencje informatyków cenione są w różnorodnych branżach związanych np. ze środowiskiem IT, biznesowym czy marketingowym. Dzięki temu absolwenci informatyki mogą rozwijać swoją karierę zawodową na stanowisku np.: programisty lub projektanta.

Przykładowe stanowiska, na które może aplikować absolwent informatyki:

 • programista systemów informatycznych
 • programista systemów webowych
 • programista symulatorów i gier
 • tester oprogramowania
 • projektant systemów informatycznych
 • administrator sieci komputerowych
 • administrator i projektant baz danych
 • projektant systemów wbudowanych i Internetu Rzeczy
 • grafik komputerowy

Gdzie studiować na kierunku informatyka w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akadamii Morskiej w Szczecinie, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2022/2023, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje 320 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Morska w Szczecinie. 

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AM, ZUT oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 3100 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka w Szczecinie

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Limity miejsc

Każda ze szczecińskich uczelni przewiduje określone limity miejsc na poszczególne kierunki. W przypadku informatyki na Akademii Morskiej w Szczecinie jest to 96 miejsc, a w przypadku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest to 320 miejsc.  

Na jakiej podstawie wybierani są kandydaci na szczecińskie uczelnie? Po wprowadzeniu informacji do systemu układana jest lista rankingowa, która bierze pod uwagę wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego. Na studia mogą zakwalifikować się tylko najlepsi z kandydatów.   

Niektóre z przedmiotów, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na informatykę w Szczecinie, to: chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku informatyka w Szczecinie: 

 • Akademia Morska w Szczecinie (Wydział Informatyki i Telekomunikacji): 96
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Informatyki): 320

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Informatyka w Szczecinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Jednak w trybie niestacjonarnym na uczelniach publicznych i prywatnych obowiązuje czesne. Każda ze szczecińskich szkół ustala własną stawkę, a także daje studentom możliwość rozłożenia opłat na raty.

Ceny studiów na kierunku informatyka w Szczecinie:

 • Akademia Morska w Szczecinie (Wydział Informatyki i Telekomunikacji): 3100 zł 
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie: od 5350 zł 
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie:
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Informatyki): 6000 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po złożeniu swojej aplikacji czekają na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji na szczecińskie uczelnie. Czas ten może przeciągnąć się do kilku tygodni, a każda z uczeni ustala swój własny termin.

Gdzie można znaleźć informację o zakwalifikowaniu się na informatykę w Szczecinie? Informację o przyjęciu na studia można znaleźć we własnym profilu w systemie IRK bądź ERK. W systemie znajdują się również informacje o liczbie punktów oraz o zajętym miejscu w liście. Dodatkowo można tam znaleźć takie informację, jak np. jakie dokumenty dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Szczecinie:

 • Akademia Morska w Szczecinie (Wydział Informatyki i Telekomunikacji): do 19.07.2022
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Informatyki): do 07.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kiedy kandydaci znajdą się na liście osób zakwalifikowanych informatykę w Szczecinie, będą musieli dostarczyć niezbędne dokumenty w komplecie. 

Szczecińskie uczelnie zazwyczaj decydują się, aby kandydaci osobiście dostarczali komplety dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jednak w szczególnych przypadkach istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – brana pod uwagę jest data nadania listu. 

Kandydaci muszą zadbać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie. W przypadku niedostarczenia dokumentów kandydaci zostaną wykreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych szczecińskie uczelnie dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów. Przyszli studenci informatyki w Szczecinie powinni pamiętać, aby sprawdzić czy na pewno dostarczają komplet dokumentów bowiem brak któregoś z nich może być równoznaczny z wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Szczecinie:

 • Akademia Morska w Szczecinie (Wydział Informatyki i Telekomunikacji):
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Informatyki): od 13.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Szczecinie - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Morska w Szczecinie (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Informatyki) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie różnią się między sobą nie tylko specyfiką programu nauczania i czasem, jaki należy poświęcić na ich ukończenie, ale również procedurami rekrutacyjnymi. Co prawda, zazwyczaj aplikacja na wszystkie kierunki będzie wyglądała podobnie, jednakże pewne niuanse, które mogą je różnić, sprawią, że przebieg tego niezwykle istotnego procesu znacznie się skomplikuje. Dlatego też zanim kandydujesz na Informatykę w Szczecinie, powinieneś zgłębić nieco informacji.

Jak zapewne już wiesz, przedmiotami odgrywającymi pierwsze skrzypce podczas wybierania najlepszych kandydatów, są te z kanonu nauk ścisłych. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić już dziś, jeśli marzysz o staniu się światowej klasy informatykiem, będzie nauka matematyki, aby odnieść sukces na maturze.

Inną alternatywą będzie postaranie się o tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskich konkursach matematycznych i informatycznych. Wówczas furtka do studiów informatycznych stanie przed tobą otworem.

 

Proces rekrutacji

Kiedy poznasz już rezultat swoich zmagań z egzaminem maturalnym lub pierwszym stopniem studiów, będziesz mógł przystąpić do zgłoszenia swojej kandydatury na drodze tak zwanej elektronicznej rejestracji kandydatów. Każda uczelnia posiada własną stronę internetową, na której znajduje się formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu zostanie ci już tylko oczekiwanie na decyzję o przyjęciu.

 

Potrzebne dokumenty

Ogłoszenie list przyjętych na wymarzone studia to dla wielu chwila oczekiwana z zapartym tchem przez względnie długi czas. Jeżeli znajdziesz się wśród szczęśliwców, którzy odnajdą na niej swoje nazwisko, to aby wkroczyć w progi wybranej uczelni w październiku, należy dostarczyć plik potrzebnych dokumentów. Fotografia o wymiarach 35x45mm, która znajdzie się na twojej legitymacji, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią oraz formularz aplikacyjny to dokumenty, których będziesz potrzebował, aby stać się studentem Informatyki w Szczecinie.

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

INFORMATYKA - ważne informacje

informatyka studia

informatyka studia online

studia informatyczne w Szczecinie

studia informatyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Szczecinie?

Opinie studentów danego kierunku mogą dostarczyć wielu cennych informacji młodszym kolegom, którzy dopiero myślą o wkroczeniu na podobną ścieżkę edukacji. Wobec tego jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Szczecinie?

Magdalena, studentka trzeciego roku Informatyki w Szczecinie, mówi:

„Od zawsze chciałam studiować przyszłościowy kierunek. Przez długi czas wahałam się i nie mogłam zdecydować na jeden konkretny. W końcu wybrałam Informatykę i jestem pewna, że nie mogłam dokonać lepszego wyboru! Ponadto mogę studiować w moim rodzinnym mieście, Szczecinie.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Szczecin studia i stopnia

Informatyka Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Szczecin studia stacjonarne

Informatyka Szczecin studia niestacjonarne

Kierunki informatyczne w Szczecinie

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W SZCZECINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK INFORMATYKA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu