Informatyka

Informatyka

Informatyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku informatyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elementy cyfrowe i układy logiczne
 • analiza matematyczna i algebra liniowa
 • analiza danych i eksperyment badawczy
 • algorytmy eksploracji danych

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to łącznie 44 kierunki studiów. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana w systemie dwustopniowym.

Celem kształcenia jest szeroka wiedza, niezbędna do rozumienia społecznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności w dziedzinie informatyki, a także wiedza techniczna i kierunkowa. Informatyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to wiele zagadnień podzielonych na dwa stopnie kształcenia.

Studia informatyczne nie należą do najłatwiejszych, a lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: elementy cyfrowe i układy logiczne, analiza matematyczna i algebra liniowa, analiza danych i eksperyment badawczy, algorytmy eksploracji danych, systemy operacyjne, systemy wbudowane, języki i paradygmaty programowania. Efektem kształcenia jest wszechstronna wiedza, na którą składają się takie zagadnienia jak: wiedza o zadaniach eksploracji i analizy danych zarówno ilościowych jak i jakościowych, wiedza o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, czy wiedza o funkcjonowaniu i modelowaniu złożonych systemów. Zdobyta wiedza i rozwinięte umiejętności stanowią podstawę do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub konserwacją systemów informatycznych. Absolwent może podjąć pracę również jako grafik, twórca gier komputerowych, czy też lider informatyki w organizacjach gospodarczych, w jednostkach samorządowych, czy też urzędach publicznych. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Jarek, student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym to zbiór dziedzin, dzięki którym otrzymujemy wiedzę nie tylko zawodową. Uczymy się także planować, organizować swoją pracę i pracę zespołu, poznajemy metody i narzędzia badań, a także formy prezentacji wyników. Studia informatyczne tutaj to znacznie więcej niż komputery.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i syntezy złożonych systemów,
 • metod i technik projektowania systemów informatycznych, 
 • tworzenia interfejsów oraz wykorzystania różnych sposobów komunikacji międzysystemowej,
 • wykrywania związków i zależności zachodzących w systemach rzeczywistych,
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych,
 • wykorzystywania narzędzi sprzętowo- programowych wspomagających rozwiązywanie wybranych problemów w różnych obszarach nauki i techniki,
 • stosowania zaawansowanych technik programowania i metodyki projektowania systemów informatycznych w wybranym obszarze zastosowań,
 • cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych,
 • matematyki teoretycznej oraz matematyki stosowanej. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania,
 • działach IT organizacji gospodarczych i instytucji,
 • jednostkach samorządowych i urzędach publicznych,
 • zespołach projektowo- programistycznych, 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Szczecinie

ZUT kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Informatyki ZUT

 

Komentarze (0)