Prawo

Prawo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Prawo – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • postępowanie cywilne
 • postępowanie karne
 • prawo handlowe
 • prawo konstytucyjne
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • prawo międzynarodowe publiczne

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to 80 kierunków. Jednym z nich jest Prawo, realizowane na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagającej dużej prawniczej wiedzy. Prawo na UMCS w Lublinie to także zapoznanie studentów z działalnością sądów, prokuratur oraz kancelarii prawniczych w praktyce. 

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: postępowanie cywilne, postępowanie karne, prawo handlowe, prawo konstytucyjne, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Ponadto, studenci chętni do wymiany poglądów mogą brać aktywny udział studenckich kół naukowych, a na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej takowych nie brakuje. Studenci Prawa znajdą, między innymi: Studenckie Koło Naukowe Prawników, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego, Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego. 

Jedną z możliwości weryfikacji praktycznych umiejętności jest Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna, czyli przedmiot kierunkowy, w ramach którego studenci prawa świadczą nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w sądach, prokuraturach, organach administracji publicznej, czy też wszelkiego rodzaju instytucjach oraz organizacjach niepublicznych, w których wymagana jest wiedza prawnicza. Ponadto, ukończenie studiów na kierunku Prawo daje możliwość podjęcia aplikacji, które są niezbędne dla uzyskania uprawnień do wykonywania takich zawodów jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie opinie? Piotrek, student III- roku Prawa mówi:

„Chciałem pójść na studia prawnicze, bo od dawna marzyłem o tym, aby mieć jakiś szlachetny, pomocny ludziom zawód. Najpierw przyszła mi do głowy medycyna, ale z nauką biologii nie było mi specjalnie po drodze. Prawo to trudny kierunek. Jeden z najcięższych. I między innymi przez to jeden  najbardziej satysfakcjonujących.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wszystkich najważniejszych działów prawa, 
 • podstaw teoretycznych dotyczących zasad dokonywania wykładni prawa,
 • znajomości języka prawnego i prawniczego,
 • działalności sądów, prokuratur oraz kancelarii prawniczych,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • etyki prawniczej,
 • prawa Unii Europejskiej. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • sądach i prokuraturach,
 • organach administracji publicznej,
 • instytucjach oraz organizacjach niepublicznych, w których wymagana jest wiedza prawnicza.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UMCS

Komentarze (0)