Prawo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Prawo 

Odkryj Prawo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Prawo studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku prawo w Lublinie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku prawo w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 23 września 2022 r. | Prawo Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Lublinie prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawała II (Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
W trakcie studiów na kierunku prawo w Lublinie studenci nauczą się wykorzystywania regulacji prawnych w praktyce zawodowej oraz interpretowania przepisów prawnych. Co więcej, poznają zasady rozwiązywania problemów prawniczych, a także rozwiną umiejętności z zakresu wnioskowania prawniczego. Dowiedzą się także, w jaki sposób stosować techniki komunikacyjno-informacyjne w pracy prawnika.
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrane było przez ponad 20,5 tys. kandydatów. W Lublinie najwięcej kandydatów (ponad 1 tys. osób) chciało studiować prawo w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku prawo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi od 3900 zł do 4500 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku prawo w Lublinie >
 
Praca po studiach

Po ukończeniu studiów i zdobyciu uprawnień zawodowych można podjąć pracę w sądownictwie, prokuratorze, kancelariach adwokackich. Absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie radcy prawnego, notariusza, komornika lub kuratora sądowego. 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak prawo to jedne z najbardziej prestiżowych kierunków humanistycznych. Każdego roku na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, dlatego próg punktowy jest bardzo wysoki. By zapewnić sobie miejsce na liście zakwalifikowanych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów takich jak: historia, fizyka i astronomia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia. Jak widzisz, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę bierze się bardzo różnorodne dziedziny, dlatego możesz zdecydować, w czym czujesz się najlepiej i już teraz zacząć przygotowania do egzaminów zwłaszcza na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Lublinie

Studia na kierunku prawo w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym podjąć można w dwóch publicznych szkołach wyższych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Ponadto prawo jako specjalność na innym kierunku można studiować w dwóch lubelskich szkołach wyższych:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej)
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (administracja)

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku prawo można rozpocząć na dwóch uczelniach publicznych w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie lub na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Bezpłatna nauka dotyczy tylko studiów stacjonarnych.

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarne studia na kierunku prawo podjąć można w dwóch publicznych szkołach wyższych w Lublinie: na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II lub na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niestacjonarna nauka na prawie jest płatna na obu wymienionych uczelniach.

Dowiedz się więcej prawo w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie w Lublinie

Studia na kierunku prawo są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Lublinie, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 3900 zł. ceny -prawo Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

W Lublinie studia niestacjonarne na prawie są płatne – bezpłatną naukę na tym kierunku można rozpocząć tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Lublinie?

 
 
Studia w Lublinie na kierunku prawo możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie w dwóch wariantach: zaocznie bądź wieczorowo. Tego typu podział jest o tyle komfortowy, że pozwala zdecydować studentom, jaka forma studiowania najbardziej im odpowiada, by mogli także połączyć z nią życie prywatne, a niejednokrotnie zawodowe. Pamiętaj jednak o tym, że tryb niestacjonarny nawet na uczelniach publicznych jest płatny.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Nie będzie przesadne stwierdzenie, że bez prawa nie funkcjonowałaby cywilizacja. Kiedy społeczności zaczęły się tworzyć i współpracować, prawo było niezbędne, by utrzymać w nich porządek. Nie są nam obce stwierdzenia: „oko za oko, ząb za ząb” lub „prawo nie działa wstecz”. Są to prawdy radykalne, funkcjonujące już od czasów starożytnych. Prawo jednak musi być przede wszystkim bezstronne i sprawiedliwe w stosunku do każdego człowieka. Symbolem tych idei jest Temida, czyli bogini prawa i praworządności.

Współczesne media, ale i literatura czy film kreują nam obrazy prawników, radców, sędziów, którymi chcielibyśmy być ze względu na prestiż ich zawodu i nieustanną walkę o prawdę. Pamiętaj jednak, że liczy się przede wszystkim rzeczywistość, a rzeczywistość wymaga od przyszłych kandydatów na kierunek prawo rzetelności, odpowiedzialności, wiarygodności, pracowitości i pasji. Tego typu studia humanistyczne wiążą się z ogromną ilością wiedzy, która jest niezbędna w późniejszej karierze zawodowej. Jeśli jesteś na to gotowy i naprawdę się tym interesujesz, prawo może być kierunkiem idealnym dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

 

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku prawo w Lublinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek prawo w Lublinie możesz studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uniwersytety te oferują pięcioletnie studia magisterskie, podczas których będziesz mógł zdobyć gruntowne wykształcenie i przygotować się do wybranej przez siebie aplikacji.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci posiadają gruntowne wykształcenie z najważniejszych działów prawa, a także zdobywają podstawy teoretyczne, które dotyczą zasad dokonywania wykładni prawa. W praktyce mają okazję zobaczyć, jak funkcjonują sądy, prokuratura czy kancelarie prawnicze, opanowują także język prawny i prawniczy oraz języki obce, które są niezwykle przydatne na przykład w organizacjach i instytucjach, które wymagają wiedzy prawniczej, ale mają także charakter międzynarodowy.

Absolwenci po ukończeniu studiów prawniczych w Lublinie mogą przystąpić do egzaminu na aplikację, która uprawnia absolwentów do wykonywania takich zawodów prawniczych jak: sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat, notariusz, komornik. Dzięki temu studenci podejmują pracę w sądach, prokuraturze, organach administracji publicznej, instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych, a także zakładają własne działalności gospodarcze.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia studiów prawniczych obfituje w przedmioty związane z różnymi działami prawa, na przykład: prawo pracy, prawo administracyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne, prawo karne, prawo cywilne i inne. Prawo zgłębiane jest gruntownie i na wielu poziomach.
 
W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • teorię i filozofię prawa,
 • logika prawnicza,
 • historia ustrojów państwa,
 • łacina prawnicza,
 • prawoznawstwo,
 • kryminalistyka
 • i wiele innych.

 

Studia prawnicze nie przewidują specjalizacji. Przygotowują jednak do egzaminu na aplikację, która jest niezbędna, by rozpocząć karierę zawodową jako: sędzia, adwokat, prokurator, radca prawny, komornik, kurator, rzecznik czy notariusz.
Absolwenci kierunku prawo w Lublinie zdobywają gruntowne wykształcenie, które opiera się na szczegółowej znajomości różnych działów prawa. Opanowują język prawny i prawniczy, a także języki obce. Są zaznajomieni z zasadami dokonywania wykładni prawa, a także poznają w praktyce jak funkcjonują sądy, prokuratura czy kancelarie prawnicze.
Absolwenci rozwijają kompetencje komunikacyjne i specjalistyczne. Komunikując się, wykorzystują specjalistyczną terminologię prawną, potrafią prowadzić negocjacje prawnicze, sporządzać pisma procesowe i umowy, a także krytycznie myśleć i odpowiednio do sprawy dobierać informacje. By podejmować trafne decyzje, ćwiczą analizowanie aktów prawnych, orzecznictwa, literatury. Rozwijają swoje umiejętności informatyczne, potrafią korzystać z wybranych programów komputerowych, a także zdobywają wiedzę z zakresu cyberprzestępczości czy ochrony danych osobowych. Studia prawnicze to kierunek interdyscyplinarny, który przygotowuje studentów do pracy nie tylko w ramach prawa, ale i administracji.
Ile trwają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Studia na kierunku prawo w Lublinie trwają 5 lat (studia jednolite).
Kierunek prawo w Lublinie, jak i na innych uczelniach w Polsce, realizowany jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Studenci po prawie trzech latach edukacji, wybierają seminaria magisterskie, które ukierunkowują ich nie jako w dziedzinie, którą chcieliby się zajmować. Po ukończeniu studiów jednolitych i zdobyciu tytułu magistra studenci mogą przystąpić do egzaminu na aplikację, która pozwoli im wykonywać dany zawód, na przykład sędziego czy notariusza.
Studenci obowiązkowo muszą zaliczyć praktyki w kancelarii, sądzie, prokuraturze bądź innej placówce, która zajmuje się także kwestiami prawnymi. Realizowanie studiów prawniczych w sposób jednolity wiąże się z ogromem wiedzy, której nie można rozdzielać bądź pozostawiać ku uzupełnieniu na przykład na studiach drugiego stopnia. Cały tok kształcenia przygotowuje przyszłych absolwentów do podjęcia aplikacji, a następnie pracy zawodowej w interesujących ich dziedzinach.

Prawo w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku prawo w Lublinie?

Studia prawnicze umożliwiają swoim absolwentom przystąpienie do egzaminu na aplikację (sędziowską, prokuratorską, radcowską, notarialną, komorniczą, kuratorską, rzecznikowską, legislacyjną), która zapewnia pracę w danym zawodzie, chociażby prokuratora czy komornika. Absolwenci pracują w takim razie w sądach i prokuraturze, organach administracji publicznej oraz w instytucjach i organizacjach publicznych i prywatnych, które wymagają specjalistów z dziedziny prawa. Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą i zdobywają ku temu wiedzę w trakcje realizowania programu kształcenia.
Po ukończeniu studiów prawniczych absolwenci mogą także pracować w innych zawodach prawniczych, to znaczy jako: ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, syndyk czy biegły rewident. Wielu studentów ukierunkowuje się na pracę w administracji publicznej, instytucjach finansowych, komórkach organizacyjno-prawnych. Uczestniczą w życiu polityczno-gospodarczym Polski, pracują w międzynarodowych korporacjach zajmując się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym. Wielu absolwentów decyduje się także na karierę naukową przez podjęcie studiów doktoranckich.
Studenci już w trakcie studiów dbają o swoje doświadczenie zawodowe poprzez realizowanie praktyk bądź staży, udział w międzynarodowych wymianach, a także działalność w prospołecznych klinikach prawa.
Tak naprawdę absolwenci studiów prawniczych mogą pracować w każdym miejscu, które wymaga pomocy prawnej, administracyjnej bądź z zakresu ekonomii i finansów. Jest to kierunek na tyle uniwersalny, że zapewnia stabilną pozycję na rynku pracy. Jeśli myślisz o studiowaniu prawa, przygotowania zacznij już dziś.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublienie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMCS oraz KUL. Cena za pierwszy rok studiów wynosi od 3800 zł do 4500 zł.

 

Prawo studia w Lublinie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Jak dostać się na kierunek studiów prawo w Lublinie?

Aby dostać się na kierunek studiów prawo, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym i aplikować na wybrany kierunek studiów. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wszystkie wymagania, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie – ważne, aby mieć na uwadze dobre wyniki maturalne, bowiem na studia mogą dostać się tylko najlepsi z kandydatów. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na prawo w Lublinie to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku prawo w Lublinie:  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji): 259
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji): 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku prawo w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. W przypadku studiów niestacjonarnych niezależnie czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, studia są płatne, istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego w ratach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku prawo w Lublinie:  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji): od 3800 zł 
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji): 4500 zł 
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na prawo w Lublinie po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych muszą czekać na dzień ogłoszenia wyników, czas oczekiwania może trwać nawet kilka tygodni bowiem dzień opublikowania listy zakwalifikowanych jest ustalany indywidualnie przez poszczególnych uczelniach.

Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK, gdzie również mogą znaleźć informację o zdobytych punktach, a także o zajętym miejscu.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji): do 08.07.2022           
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji): do 08.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji w Lublinie, podobnie jak na uczelniach w innych miastach, opiera się na dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci na prawo muszą zarejestrować się w systemie, a następnie po zakwalifikowaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W jaki sposób złożyć dokumenty? Uczelnie w Lublinie najczęściej decydują się na złożenie dokumentów osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną – w tym przypadku brana pod uwagę jest data nadania listu.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie w Lublinie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych na kierunek studiów prawo.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni, te daty są ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie, dlatego warto uprzednio je sprawdzić.

W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie istnieje ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie, dlatego warto być uważnym i nie zostawiać dostarczania dokumentów na ostatnią chwilę.

Jakie dokumenty zabrać? Są to m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji): od 15.07.2022 do 21.07.2022   
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji): 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Lublinie?

Nie ulega wątpliwości, że studia prawnicze to jeden z najbardziej renomowanych i popularnych kierunków nie tylko humanistycznych. Są to studia, które uchodzą za prestiżowe w wielu środowiskach, dlatego cieszą się nieustannym zainteresowaniem. Wymagają nie tylko dużej pracowitości, ale po prostu poświęcenia, nieustannego dokształcania się i pasji. Pamiętaj o tym, że idealny kandydat na tego typu studia powinien:
 • interesować się kwestiami prawnymi i politycznymi;
 • mieć predyspozycje do nauki przedmiotów humanistycznych;
 • dążyć do prawdy i sprawiedliwości i uważać je za swoje priorytety.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli dostrzegasz w sobie te cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce na tego typu studia zawsze jest wielu kandydatów, dlatego postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a rozważyć warto: historię, wiedzę o społeczeństwie, język polski, język obcy, geografię, matematykę, fizykę, filozofię, chemię, biologię. Twoje szanse wzrosną także, jeśli weźmiesz udział w konkursie bądź olimpiadzie. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe wyniki i mocne pozycje na liście osób zakwalifikowanych. Możesz rozważyć na przykład Olimpiadę Wiedzy o Państwie i Prawie bądź Olimpiadę Matematyczną.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu najpotrzebniejszych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o znaczących wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze w Lublinie

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Kierunek prawo w Lublinie to bardzo popularny i prestiżowy kierunek studiów humanistycznych, który zapewnia uniwersalne i gruntowne wykształcenie.

Maciek, student piątego roku studiów magisterskich, wyznaje:

Myślę o aplikacji notarialnej. Studia prawnicze przygotowuję mnie do aplikacji i mojej przyszłości prawniczej. Jest dużo nauki, ale wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. Polecam!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Lublin studia stacjonarne

Prawo Lublin studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia