Prawo - Lublin

Prawo - Lublin

Prawo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Prawo 

Odkryj Prawo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo studia Lublin| woj. lubelskie

Dla kogo ten kierunek?

Nie będzie przesadne stwierdzenie, że bez prawa nie funkcjonowałaby cywilizacja. Kiedy społeczności zaczęły się tworzyć i współpracować, prawo było niezbędne, by utrzymać w nich porządek. Nie są nam obce stwierdzenia: „oko za oko, ząb za ząb” lub „prawo nie działa wstecz”. Są to prawdy radykalne, funkcjonujące już od czasów starożytnych. Prawo jednak musi być przede wszystkim bezstronne i sprawiedliwe w stosunku do każdego człowieka. Symbolem tych idei jest Temida, czyli bogini prawa i praworządności.

Współczesne media, ale i literatura czy film kreują nam obrazy prawników, radców, sędziów, którymi chcielibyśmy być ze względu na prestiż ich zawodu i nieustanną walkę o prawdę. Pamiętaj jednak, że liczy się przede wszystkim rzeczywistość, a rzeczywistość wymaga od przyszłych kandydatów na kierunek prawo rzetelności, odpowiedzialności, wiarygodności, pracowitości i pasji. Tego typu studia humanistyczne wiążą się z ogromną ilością wiedzy, która jest niezbędna w późniejszej karierze zawodowej. Jeśli jesteś na to gotowy i naprawdę się tym interesujesz, prawo może być kierunkiem idealnym dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek prawo w Lublinie możesz studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uniwersytety te oferują pięcioletnie studia magisterskie, podczas których będziesz mógł zdobyć gruntowne wykształcenie i przygotować się do wybranej przez siebie aplikacji.

Interdyscyplinarne programy kształcenia obfitują w szereg interesujących przedmiotów. Podczas studiów prawniczych będziesz mógł zapoznać się szczegółowo z różnymi kategoriami prawa, takimi jak na przykład: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo handlowe, prawo pracy czy prawo konstytucyjne. Studenci zapoznają się także z filozofią prawa, postępowaniem sądowoadministracyjnym, ekonomią czy socjologią. Siatki zajęciowe przewidują przedmioty obligatoryjne, ale także fakultatywne, które studenci wybierają sami.

 

Praca po studiach

Absolwenci posiadają gruntowne wykształcenie z najważniejszych działów prawa, a także zdobywają podstawy teoretyczne, które dotyczą zasad dokonywania wykładni prawa. W praktyce mają okazję zobaczyć, jak funkcjonują sądy, prokuratura czy kancelarie prawnicze, opanowują także język prawny i prawniczy oraz języki obce, które są niezwykle przydatne na przykład w organizacjach i instytucjach, które wymagają wiedzy prawniczej, ale mają także charakter międzynarodowy.

Abiturienci po ukończeniu studiów prawniczych w Lublinie mogą przystąpić do egzaminu na aplikację, która uprawnia absolwentów do wykonywania takich zawodów prawniczych jak: sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat, notariusz, komornik. Dzięki temu studenci podejmują pracę w sądach, prokuraturze, organach administracji publicznej, instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych, a także zakładają własne działalności gospodarcze.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PRAWO JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak prawo to jedne z najbardziej prestiżowych kierunków humanistycznych. Każdego roku na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, dlatego próg punktowy jest bardzo wysoki. By zapewnić sobie miejsce na liście zakwalifikowanych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów takich jak: historia, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia. Jak widzisz, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę bierze się bardzo różnorodne dziedziny, dlatego możesz zdecydować, w czym czujesz się najlepiej i już teraz zacząć przygotowania do egzaminów zwłaszcza na poziomie rozszerzonym.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2020
do 17.08.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2020
do 13.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku PRAWO (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
3900 zł
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
brak danych
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W LUBLINIE

Rozwiń

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA NIESTACJONARNE W LUBLINIE

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku prawo możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie w dwóch wariantach: zaocznie bądź wieczorowo. Tego typu podział jest o tyle komfortowy, że pozwala zdecydować studentom, jaka forma studiowania najbardziej im odpowiada, by mogli także połączyć z nią życie prywatne, a niejednokrotnie zawodowe. Pamiętaj jednak o tym, że tryb niestacjonarny nawet na uczelniach publicznych jest płatny.
Program kształcenia studiów prawniczych obfituje w przedmioty związane z różnymi działami prawa, na przykład: prawo pracy, prawo administracyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne, prawo karne, prawo cywilne i inne. Prawo zgłębiane jest gruntownie i na wielu poziomach. Siatka zajęć przewiduje prócz tego na przykład:
  • teorię i filozofię prawa,
  • logika prawnicza,
  • historia ustrojów państwa,
  • łacina prawnicza,
  • prawoznawstwo,
  • kryminalistyka
  • i wiele innych.

 

Studia prawnicze nie przewidują specjalizacji. Przygotowują jednak do egzaminu na aplikację, która jest niezbędna, by rozpocząć karierę zawodową jako: sędzia, adwokat, prokurator, radca prawny, komornik, kurator, rzecznik czy notariusz.
Absolwenci kierunku prawo w Lublinie zdobywają gruntowne wykształcenie, które opiera się na szczegółowej znajomości różnych działów prawa. Opanowują język prawny i prawniczy, a także języki obce. Są zaznajomieni z zasadami dokonywania wykładni prawa, a także poznają w praktyce jak funkcjonują sądy, prokuratura czy kancelarie prawnicze.
Abiturienci rozwijają kompetencje komunikacyjne i specjalistyczne. Komunikując się, wykorzystują specjalistyczną terminologię prawną, potrafią prowadzić negocjacje prawnicze, sporządzać pisma procesowe i umowy, a także krytycznie myśleć i odpowiednio do sprawy dobierać informacje. By podejmować trafne decyzje, ćwiczą analizowanie aktów prawnych, orzecznictwa, literatury. Rozwijają swoje umiejętności informatyczne, potrafią korzystać z wybranych programów komputerowych, a także zdobywają wiedzę z zakresu cyberprzestępczości czy ochrony danych osobowych. Studia prawnicze to kierunek interdyscyplinarny, który przygotowuje studentów do pracy nie tylko w ramach prawa, ale i administracji.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO LUBLIN STUDIA STACJONARNE

PRAWO LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Kierunek prawo w Lublinie, jak i na innych uczelniach w Polsce, realizowany jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Studenci po prawie trzech latach edukacji, wybierają seminaria magisterskie, które ukierunkowują ich nie jako w dziedzinie, którą chcieliby się zajmować. Po ukończeniu studiów jednolitych i zdobyciu tytułu magistra studenci mogą przystąpić do egzaminu na aplikację, która pozwoli im wykonywać dany zawód, na przykład sędziego czy notariusza.
Studenci obowiązkowo muszą zaliczyć praktyki w kancelarii, sądzie, prokuraturze bądź innej placówce, która zajmuje się także kwestiami prawnymi. Realizowanie studiów prawniczych w sposób jednolity wiąże się z ogromem wiedzy, której nie można rozdzielać bądź pozostawiać ku uzupełnieniu na przykład na studiach drugiego stopnia. Cały tok kształcenia przygotowuje przyszłych absolwentów do podjęcia aplikacji, a następnie pracy zawodowej w interesujących ich dziedzinach.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO LUBLIN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Lublinie?

Nie ulega wątpliwości, że studia prawnicze to jeden z najbardziej renomowanych i popularnych kierunków nie tylko humanistycznych. Są to studia, które uchodzą za prestiżowe w wielu środowiskach, dlatego cieszą się nieustannym zainteresowaniem. Wymagają nie tylko dużej pracowitości, ale po prostu poświęcenia, nieustannego dokształcania się i pasji. Pamiętaj o tym, że idealny kandydat na tego typu studia powinien:
  • interesować się kwestiami prawnymi i politycznymi;
  • mieć predyspozycje do nauki przedmiotów humanistycznych;
  • dążyć do prawdy i sprawiedliwości i uważać je za swoje priorytety.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli dostrzegasz w sobie te cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce na tego typu studia zawsze jest wielu kandydatów, dlatego postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a rozważyć warto: historię, wiedzę o społeczeństwie, język polski, język obcy, geografię, matematykę, fizykę, filozofię, chemię, biologię. Twoje szanse wzrosną także, jeśli weźmiesz udział w konkursie bądź olimpiadzie. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe wyniki i mocne pozycje na liście osób zakwalifikowanych. Możesz rozważyć na przykład Olimpiadę Wiedzy o Państwie i Prawie bądź Olimpiadę Matematyczną.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu najpotrzebniejszych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o znaczących wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
Jaka praca po kierunku prawo w Lublinie?

Jaka praca po kierunku prawo w Lublinie?

Studia prawnicze umożliwiają swoim absolwentom przystąpienie do egzaminu na aplikację (sędziowską, prokuratorską, radcowską, notarialną, komorniczą, kuratorską, rzecznikowską, legislacyjną), która zapewnia pracę w danym zawodzie, chociażby prokuratora czy komornika. Abiturienci pracują w takim razie w sądach i prokuraturze, organach administracji publicznej oraz w instytucjach i organizacjach publicznych i prywatnych, które wymagają specjalistów z dziedziny prawa. Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą i zdobywają ku temu wiedzę w trakcje realizowania programu kształcenia.
Po ukończeniu studiów prawniczych abiturienci mogą także pracować w innych zawodach prawniczych, to znaczy jako: ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, syndyk czy biegły rewident. Wielu studentów ukierunkowuje się na pracę w administracji publicznej, instytucjach finansowych, komórkach organizacyjno-prawnych. Uczestniczą w życiu polityczno-gospodarczym Polski, pracują w międzynarodowych korporacjach zajmując się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym. Wielu absolwentów decyduje się także na karierę naukową przez podjęcie studiów doktoranckich.
Studenci już w trakcie studiów dbają o swoje doświadczenie zawodowe poprzez realizowanie praktyk bądź staży, udział w międzynarodowych wymianach, a także działalność w prospołecznych klinikach prawa.
Tak naprawdę absolwenci studiów prawniczych mogą pracować w każdym miejscu, które wymaga pomocy prawnej, administracyjnej bądź z zakresu ekonomii i finansów. Jest to kierunek na tyle uniwersalny, że zapewnia stabilną pozycję na rynku pracy. Jeśli myślisz o studiowaniu prawa, przygotowania zacznij już dziś.

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Kierunek prawo w Lublinie to bardzo popularny i prestiżowy kierunek studiów humanistycznych, który zapewnia uniwersalne i gruntowne wykształcenie.

Maciek, student piątego roku studiów magisterskich, wyznaje:

Myślę o aplikacji notarialnej. Studia prawnicze przygotowuję mnie do aplikacji i mojej przyszłości prawniczej. Jest dużo nauki, ale wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. Polecam!

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)