Prawo - Lublin

Prawo - Lublin

Prawo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Prawo 

Odkryj Prawo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku prawo w Lublinie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje 249 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublienie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMCS oraz KUL. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3900 zł.

 

W trakcie studiów na kierunku prawo w Lublinie studenci nauczą się wykorzystywania regulacji prawnych w praktyce zawodowej oraz interpretowania przepisów prawnych. Co więcej, poznają zasady rozwiązywania problemów prawniczych, a także rozwiną umiejętności z zakresu wnioskowania prawniczego. Dowiedzą się także, w jaki sposób stosować techniki komunikacyjno-informacyjne w pracy prawnika.

Po ukończeniu studiów i zdobyciu uprawnień zawodowych można podjąć pracę w sądownictwie, prokuratorze, kancelariach adwokackich. Absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie radcy prawnego, notariusza, komornika lub kuratora sądowego.

 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak prawo to jedne z najbardziej prestiżowych kierunków humanistycznych. Każdego roku na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, dlatego próg punktowy jest bardzo wysoki. By zapewnić sobie miejsce na liście zakwalifikowanych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów takich jak: historia, fizyka i astronomia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia. Jak widzisz, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę bierze się bardzo różnorodne dziedziny, dlatego możesz zdecydować, w czym czujesz się najlepiej i już teraz zacząć przygotowania do egzaminów zwłaszcza na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Lublinie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO LUBLIN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO LUBLIN STUDIA STACJONARNE

PRAWO LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Lublinie?

 
 
Studia w Lublinie na kierunku prawo możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie w dwóch wariantach: zaocznie bądź wieczorowo. Tego typu podział jest o tyle komfortowy, że pozwala zdecydować studentom, jaka forma studiowania najbardziej im odpowiada, by mogli także połączyć z nią życie prywatne, a niejednokrotnie zawodowe. Pamiętaj jednak o tym, że tryb niestacjonarny nawet na uczelniach publicznych jest płatny.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Nie będzie przesadne stwierdzenie, że bez prawa nie funkcjonowałaby cywilizacja. Kiedy społeczności zaczęły się tworzyć i współpracować, prawo było niezbędne, by utrzymać w nich porządek. Nie są nam obce stwierdzenia: „oko za oko, ząb za ząb” lub „prawo nie działa wstecz”. Są to prawdy radykalne, funkcjonujące już od czasów starożytnych. Prawo jednak musi być przede wszystkim bezstronne i sprawiedliwe w stosunku do każdego człowieka. Symbolem tych idei jest Temida, czyli bogini prawa i praworządności.

Współczesne media, ale i literatura czy film kreują nam obrazy prawników, radców, sędziów, którymi chcielibyśmy być ze względu na prestiż ich zawodu i nieustanną walkę o prawdę. Pamiętaj jednak, że liczy się przede wszystkim rzeczywistość, a rzeczywistość wymaga od przyszłych kandydatów na kierunek prawo rzetelności, odpowiedzialności, wiarygodności, pracowitości i pasji. Tego typu studia humanistyczne wiążą się z ogromną ilością wiedzy, która jest niezbędna w późniejszej karierze zawodowej. Jeśli jesteś na to gotowy i naprawdę się tym interesujesz, prawo może być kierunkiem idealnym dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Lublinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek prawo w Lublinie możesz studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uniwersytety te oferują pięcioletnie studia magisterskie, podczas których będziesz mógł zdobyć gruntowne wykształcenie i przygotować się do wybranej przez siebie aplikacji.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci posiadają gruntowne wykształcenie z najważniejszych działów prawa, a także zdobywają podstawy teoretyczne, które dotyczą zasad dokonywania wykładni prawa. W praktyce mają okazję zobaczyć, jak funkcjonują sądy, prokuratura czy kancelarie prawnicze, opanowują także język prawny i prawniczy oraz języki obce, które są niezwykle przydatne na przykład w organizacjach i instytucjach, które wymagają wiedzy prawniczej, ale mają także charakter międzynarodowy.

Absolwenci po ukończeniu studiów prawniczych w Lublinie mogą przystąpić do egzaminu na aplikację, która uprawnia absolwentów do wykonywania takich zawodów prawniczych jak: sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat, notariusz, komornik. Dzięki temu studenci podejmują pracę w sądach, prokuraturze, organach administracji publicznej, instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych, a także zakładają własne działalności gospodarcze.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia studiów prawniczych obfituje w przedmioty związane z różnymi działami prawa, na przykład: prawo pracy, prawo administracyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne, prawo karne, prawo cywilne i inne. Prawo zgłębiane jest gruntownie i na wielu poziomach.
 
W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • teorię i filozofię prawa,
 • logika prawnicza,
 • historia ustrojów państwa,
 • łacina prawnicza,
 • prawoznawstwo,
 • kryminalistyka
 • i wiele innych.

 

Studia prawnicze nie przewidują specjalizacji. Przygotowują jednak do egzaminu na aplikację, która jest niezbędna, by rozpocząć karierę zawodową jako: sędzia, adwokat, prokurator, radca prawny, komornik, kurator, rzecznik czy notariusz.
Absolwenci kierunku prawo w Lublinie zdobywają gruntowne wykształcenie, które opiera się na szczegółowej znajomości różnych działów prawa. Opanowują język prawny i prawniczy, a także języki obce. Są zaznajomieni z zasadami dokonywania wykładni prawa, a także poznają w praktyce jak funkcjonują sądy, prokuratura czy kancelarie prawnicze.
Absolwenci rozwijają kompetencje komunikacyjne i specjalistyczne. Komunikując się, wykorzystują specjalistyczną terminologię prawną, potrafią prowadzić negocjacje prawnicze, sporządzać pisma procesowe i umowy, a także krytycznie myśleć i odpowiednio do sprawy dobierać informacje. By podejmować trafne decyzje, ćwiczą analizowanie aktów prawnych, orzecznictwa, literatury. Rozwijają swoje umiejętności informatyczne, potrafią korzystać z wybranych programów komputerowych, a także zdobywają wiedzę z zakresu cyberprzestępczości czy ochrony danych osobowych. Studia prawnicze to kierunek interdyscyplinarny, który przygotowuje studentów do pracy nie tylko w ramach prawa, ale i administracji.
Ile trwają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Studia na kierunku prawo w Lublinie trwają 5 lat (studia jednolite).
Kierunek prawo w Lublinie, jak i na innych uczelniach w Polsce, realizowany jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Studenci po prawie trzech latach edukacji, wybierają seminaria magisterskie, które ukierunkowują ich nie jako w dziedzinie, którą chcieliby się zajmować. Po ukończeniu studiów jednolitych i zdobyciu tytułu magistra studenci mogą przystąpić do egzaminu na aplikację, która pozwoli im wykonywać dany zawód, na przykład sędziego czy notariusza.
Studenci obowiązkowo muszą zaliczyć praktyki w kancelarii, sądzie, prokuraturze bądź innej placówce, która zajmuje się także kwestiami prawnymi. Realizowanie studiów prawniczych w sposób jednolity wiąże się z ogromem wiedzy, której nie można rozdzielać bądź pozostawiać ku uzupełnieniu na przykład na studiach drugiego stopnia. Cały tok kształcenia przygotowuje przyszłych absolwentów do podjęcia aplikacji, a następnie pracy zawodowej w interesujących ich dziedzinach.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Lublinie?

Prawo studia w Lublinie - uczelnie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Lublinie?

Nie ulega wątpliwości, że studia prawnicze to jeden z najbardziej renomowanych i popularnych kierunków nie tylko humanistycznych. Są to studia, które uchodzą za prestiżowe w wielu środowiskach, dlatego cieszą się nieustannym zainteresowaniem. Wymagają nie tylko dużej pracowitości, ale po prostu poświęcenia, nieustannego dokształcania się i pasji. Pamiętaj o tym, że idealny kandydat na tego typu studia powinien:
 • interesować się kwestiami prawnymi i politycznymi;
 • mieć predyspozycje do nauki przedmiotów humanistycznych;
 • dążyć do prawdy i sprawiedliwości i uważać je za swoje priorytety.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli dostrzegasz w sobie te cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce na tego typu studia zawsze jest wielu kandydatów, dlatego postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a rozważyć warto: historię, wiedzę o społeczeństwie, język polski, język obcy, geografię, matematykę, fizykę, filozofię, chemię, biologię. Twoje szanse wzrosną także, jeśli weźmiesz udział w konkursie bądź olimpiadzie. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe wyniki i mocne pozycje na liście osób zakwalifikowanych. Możesz rozważyć na przykład Olimpiadę Wiedzy o Państwie i Prawie bądź Olimpiadę Matematyczną.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu najpotrzebniejszych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o znaczących wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
Jaka praca po kierunku prawo w Lublinie?

Jaka praca po kierunku prawo w Lublinie?

Studia prawnicze umożliwiają swoim absolwentom przystąpienie do egzaminu na aplikację (sędziowską, prokuratorską, radcowską, notarialną, komorniczą, kuratorską, rzecznikowską, legislacyjną), która zapewnia pracę w danym zawodzie, chociażby prokuratora czy komornika. Absolwenci pracują w takim razie w sądach i prokuraturze, organach administracji publicznej oraz w instytucjach i organizacjach publicznych i prywatnych, które wymagają specjalistów z dziedziny prawa. Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą i zdobywają ku temu wiedzę w trakcje realizowania programu kształcenia.
Po ukończeniu studiów prawniczych absolwenci mogą także pracować w innych zawodach prawniczych, to znaczy jako: ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, syndyk czy biegły rewident. Wielu studentów ukierunkowuje się na pracę w administracji publicznej, instytucjach finansowych, komórkach organizacyjno-prawnych. Uczestniczą w życiu polityczno-gospodarczym Polski, pracują w międzynarodowych korporacjach zajmując się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym. Wielu absolwentów decyduje się także na karierę naukową przez podjęcie studiów doktoranckich.
Studenci już w trakcie studiów dbają o swoje doświadczenie zawodowe poprzez realizowanie praktyk bądź staży, udział w międzynarodowych wymianach, a także działalność w prospołecznych klinikach prawa.
Tak naprawdę absolwenci studiów prawniczych mogą pracować w każdym miejscu, które wymaga pomocy prawnej, administracyjnej bądź z zakresu ekonomii i finansów. Jest to kierunek na tyle uniwersalny, że zapewnia stabilną pozycję na rynku pracy. Jeśli myślisz o studiowaniu prawa, przygotowania zacznij już dziś.

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Kierunek prawo w Lublinie to bardzo popularny i prestiżowy kierunek studiów humanistycznych, który zapewnia uniwersalne i gruntowne wykształcenie.

Maciek, student piątego roku studiów magisterskich, wyznaje:

Myślę o aplikacji notarialnej. Studia prawnicze przygotowuję mnie do aplikacji i mojej przyszłości prawniczej. Jest dużo nauki, ale wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. Polecam!

Kierunki prawnicze i administracja w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)