Zarządzanie

Zarządzanie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Zarządzanie – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to 80 kierunków. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, a także wyjaśnienie istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Zarządzanie na UMCS w Lublinie to rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej mogą wykorzystać w firmach konsultingowych, agencjach marketingowych i reklamowych, przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, jakości, logistyki, marketingu, czy sprzedaży. Absolwenci będą mogli objąć stanowiska specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, specjalisty do spraw analiz i sprawozdawczości, kierownika zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie opinie? Rafał, student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to studia dla konkretnych ludzi. Nie są one przeznaczone dla ludzi niezdecydowanych, bojących się wyrażać własne opinie, pozbawionych asertywności. Studiowanie Zarządzania to nie tylko przyswajanie wiedzy, ale także praca nad samym sobą i rozwijanie własnego charakteru i życiowych postaw. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania wiedzy teoretycznej do formułowania i analizy problemów organizacji,
 • analizowania przyczyny i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • wykorzystywania metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • stosowania metod zarządzania strategicznego i audytu do doskonalenia organizacji,
 • identyfikacji problemu i diagnozowania ich przyczyny w organizacji oraz wskazania możliwości ich rozwiązania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach konsultingowych,
 • w agencjach marketingowych i reklamowych,
 • w przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations itp.
 • jako specjalista organizacji i zarządzania,
 • jako menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,
 • doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Komentarze (0)