Zarządzanie – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to 112 kierunków. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

Celem kształcenia jest poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, marketingu i prawa gospodarczego. To także zdobywanie niezbędnych umiejętności do pracy w organizacjach oraz wiedzy o wszelkich aspektach funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw i instytucji. Zarządzanie na UMK w Toruniu to przygotowanie do pełnienia roli liderów biznesu i kreatorów rzeczywistości gospodarczej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Zarządzanie będą mogli wykorzystać jako doradcy inwestycyjni i eksperci do spraw procesów inwestycyjnych, analitycy, specjaliści w zakresie diagnozowania i prognozowania organizacji gospodarczych, jednostek budżetowych, instytucji finansowych. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika opinie? Oliwia, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to efekt połączenia wszystkich cech mojego charakteru. Posiadam analityczny umysł, umiejętnie wnioskuję i podejmuję różnorodne decyzje. Te studia były dla mnie oczywistym wyborem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • zarządzania ryzykiem inwestycyjnym,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • doskonalenia procesów logistycznych,
 • dokonywania analiz finansowych,
 • zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa,
 • funkcjonowania spółek kapitałowych,
 • formalno- prawnych aspektów samorządności terytorialnej. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżerowie i specjaliści w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach oraz własnych firmach,
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • menadżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach,
 • specjaliści w agencjach konsultingowych,
 • eksperci rynku inwestycji i nieruchomości. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Toruniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

Komentarze (0)