Informatyka

11.07.2022

Informatyka – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 100
 • studia stacjonarne II stopnia: 50
 • studia niestacjonarne I stopnia: 40
 • studia niestacjonarne II stopnia: 20

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 8000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka posiada charakter praktyczny i nastawiony jest głównie na pozyskanie umiejętności przygotowywania, realizacji i wdrażania projektów informatycznych, jak również programowania i posługiwania się oprogramowaniem istniejącym, bazami danych, sieciami komputerowymi. Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi statystyce, algorytmom i strukturze danych, bazom danych, projektowaniu obiektowemu, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, czy technologiom internetowym.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka wyróżniają się obszerną wiedzą i licznymi umiejętnościami praktycznymi, które razem tworzą podstawę do różnego rodzaju działań zawodowych. Z pozyskanym wykształceniem mogą podjąć pracę na różnych stanowiskach w koncernach informatycznych, firmach technologicznych, a także w bankowości i finansach, ubezpieczeniach, czy administracji.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algorytmy rozproszone
 • kryptografia
 • analiza i projektowanie obiektowe
 • przetwarzanie języka naturalnego
 • rozproszone systemy operacyjne
 • optymalizacja dyskretna

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu to 15 wydziałów oraz 285 kierunków i specjalności. Wśród nich znajduje się Informatyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zakładają przekazanie wiedzy niezbędnej do rozumienia praw rządzących obliczeniami, a także stworzenie warunków do rozwinięcia umiejętności praktycznych wystarczających do podjęcia pracy informatyka przy bardzo różnorodnych i szybko zmieniających się warunkach. 

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: algorytmy rozproszone, kryptografia, analiza i projektowanie obiektowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozproszone systemy operacyjne, optymalizacja dyskretna. Program nauczania służyć ma uzyskaniu konkretnej wiedzy i konkretnych umiejętności. Studenci poznają metody projektowania i programowania obiektowego, języki programowania, architekturę współczesnych systemów, metody sztucznej inteligencji, czy narzędzia i środowiska wytwarzania oprogramowania. Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwenci mogą wykorzystać jako programiści, analitycy, testerzy, projektanci.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Marcin, student III- roku Informatyki mówi:

„Wybór Uniwersytetu Adam Mickiewicza był dla mnie oczywisty; w ogóle nie brałem innej uczelni pod uwagę. Informatykę studiuję dlatego, by mieć dobry zawód. Oczywiście, informatyka to taka dziedzina, której poznawanie tylko na zajęciach nie wystarczy. Trzeba samemu szukać dodatkowej wiedzy. Ale ma to olbrzymi plus. Człowiek uczy się samodzielnego myślenia.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Poznań

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych,
 • działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów, współbieżności, szeregowania zadań i zarządzania pamięcią,
 • testowania programów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie:

 • firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania,
 • działach IT organizacji gospodarczych i instytucji,
 • jednostkach samorządowych i urzędach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunków: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, bioinformatyka.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Można z przymrużeniem oka powiedzieć, że postępowanie kwalifikacyjne na Informatykę posiada charakter idealnie dopasowany do kandydatów na ten kierunek, ponieważ cały proces realizowany jest przez Internet. Wszyscy zainteresowani studiami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza zobowiązani są do założenia indywidualnego profilu w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Aby wszystko poszło gładko należy podać niezbędne dane osobowe, wprowadzić informacje o świadectwie maturalnym, wnieść opłatę rekrutacyjną i załączyć fotografię. Po wykonaniu wszystkich poleceń pozostaje już tylko czekać na wyniki.

Postępowanie kwalifikacyjne na Informatykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczyna się późną wiosną, choć aby poznać dokładną datę należy na bieżąco śledzić uczelniane aktualności.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zagadnienie, które powinno wywołać radość wśród kandydatów, ponieważ obowiązek ich złożenia jest efektem zakwalifikowania do przyjęcia na studia. Naturalnie, należy dopełnić wszystkich formalności i nie można ani nie złożyć obowiązujących dokumentów, ani spóźnić się z tą czynnością. Wszystko może bowiem przekreślić nasze plany o studiowaniu.

Wymagane dokumenty można złożyć osobiście na uczelni, bądź przekazać przez wskazaną osobę. Można również uczynić to za pośrednictwem kuriera albo poczty. W zestawie dokumentów muszą się znaleźć między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna to swego rodzaju przepustka, bądź bilet wstępu do procesu kwalifikacyjnego, zatem musi ją wnieść każdy kandydat. Podobnie jak w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych nie wolno nam zapomnieć o uiszczeniu tej opłaty, ponieważ może skutkować tym, iż nie będziemy brani pod uwagę w wyścigu o indeks. O kwocie jaką musimy wpłacić dowiemy się z naszego centrum dowodzenia, czyli Systemu Internetowej Rekrutacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że chcąc studiować Informatykę należy mieć matematykę w małym palcu. To najważniejszy przedmiot kwalifikacyjny na kierunek, bez którego po prostu nie da się studiować. Oprócz „królowej nauk” należy pochwalić się dobrymi wynikami z języka obcego nowożytnego, a także informatyką. Wysokie noty ze wszystkich przedmiotów zagwarantują nam miejsce w gronie studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to wzory i tabele, dzięki którym każdy kandydat może oszacować szansę powodzenia. Niegdyś, gdy takowe wzory nie istniały kandydaci na studia nerwowo wyczekiwali informacji o zakończeniu postępowania. Dzisiaj, wystarczy wejść na stronę internetową i dopasować swoje wyniki do dostępnego wzoru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na Informatykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu brane pod uwagę są następujące olimpiady i konkursy ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.


 

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)