Informatyka

Informatyka

Informatyka

29.06.2022

Informatyka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2022

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w UKW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 110
 • studia stacjonarne II stopnia: 15
 • studia niestacjonarne I stopnia: 90
 • studia niestacjonarne II stopnia: 15

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4900 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa
 • algorytmy i struktury danych
 • programowanie obiektowe
 • metody numeryczne
 • systemy zarządzania przedsiębiorstwem

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to 50 kierunków studiów i dwa razy więcej specjalności. Wśród jest Informatyka, realizowana na studiach inżynierskich.

Skierowany jest do osób posiadających podstawową wiedzę o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym. Celem kształcenia jest poznanie szeregu programów wykorzystywanych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. 

 

Nabywane umiejętności

Wśród przedmiotów ogólnych możemy wymienić następujące: analiza matematyczna, algebra liniowa, algorytmy i struktury danych, programowanie obiektowe, metody numeryczne, systemy zarządzania przedsiębiorstwem. W gronie przedmiotów kierunkowych, uzależnionych od konkretnej specjalności, możemy wyróżnić: symulacje układów i procesów, sieci i sterowniki przemysłowe, komputerowe wspomaganie pomiarów, programowanie i obsługa systemów mobilnych, sieciowe systemy operacyjne, CAD w grafice inżynierskiej, wizualizacja i monitorowanie procesów. W ramach kształcenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przystąpił do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić program nauczania o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, a także przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent może wykorzystać w pracy lidera informatyki w organizacjach gospodarczych, w jednostkach samorządowych i urzędach publicznych, biurach, uczelniach,  instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. 

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opinie? Jacek, student II- roku Informatyki mówi:

„Na Informatyce na UKW poznałem bliżej C++ i zacząłem interesować się grafiką. Studia oceniam wysoko, choć kończą się tylko po pierwszym stopniu. „

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Bydgoszcz

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwa systemów komputerowych,
 • programowania w aplikacjach użytkowych,
 • technik programowania i komunikacji człowiek-komputer,
 • podstaw elektrotechniki, elektroniki i miernictwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządowych i urzędach publicznych,
 • organizacjach gospodarczych,
 • szkołach. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Studia I stopnia

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Studia II stopnia

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności - średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)