Budownictwo – Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy to 35 kierunków. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Kierunek Budownictwo na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy prowadzony jest na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Celem nauczania jest wykształcenie specjalistów w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Istotne jest zdobycie umiejętności projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych. Budownictwo na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym to wiedza z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami ludzkimi i firmą budowlaną, a także wiedza dotycząca wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii. 

Studia na kierunku Budownictwo na UTP w Bydgoszczy dzielą się na następujące specjalności: Drogi, ulice i lotniska, Technologia i organizacja budownictwa, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budowa i eksploatacja autostrad. Studia na kierunku Budownictwo nie należą do najłatwiejszych, a na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi: geologia, metody obliczeniowe, geometria wykreślna, rysunek techniczny, materiały budowlane, mechanika budowli, mechanika gruntów, konstrukcje betonowe i metalowe, fizyka budowli, kierowanie procesem inwestycyjnym, ekonomika budownictwa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci kierunku Budownictwo mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, w przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej, biurach konstrukcyjno- projektowych, instytutach naukowo- badawczych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy opinie? Wojtek, student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Zawsze interesowało mnie budowanie, stawianie budynków, rewitalizacja. Będąc dzieckiem zastanawiałem się jak to jest możliwe, że wznosi coraz wyższe wieżowce i wiatr ich nie zdmuchnie. Na wszystkie pytania, nawet te najbardziej dziecinne teraz otrzymuję odpowiedź. Budownictwo to studia dla ciekawych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy: 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji produkcji budowlanej,
 • zarządzania przedsięwzięciem budowlanym,
 • technologii robót budowlanych,
 • projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich, 
 • identyfikowania problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy,
 • posługiwania się rachunkiem wskaźnikowym. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo: 

Absolwent kierunku Budownictwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  znajdzie zatrudnienie:

 • w biurach konstrukcyjno- projektowych,
 • w firmach budowlanych świadczących wykonawstwo obiektów budowlanych,
 • w wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • w instytucjach naukowo- badawczych,
 • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Kwalifikacja na studia na kierunku Architektura  na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy to ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na maturze z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki, oraz przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, chemii.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)