Ekonomia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to 44 kierunki. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, wskazanie jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz poznanie szeregu zasad niezbędnych do funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Ekonomia na ZUT w Szczecinie zasady i normy etyczne i moralne w działalności gospodarczej. 

Studia na kierunku Ekonomia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dzielą się na następujące specjalności: Analityka gospodarcza, Ekonomia i zarządzanie potencjałem ludzkim, Rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami, Ekonomika turystyki, Handel zagraniczny, Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, Gospodarka nieruchomościami, Gospodarka turystyczna, Konsulting gospodarczy, Wycena nieruchomości. Ekonomia nie należy do kierunków łatwych, stąd lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza. Znajdują się na niej, między innymi, takie przedmioty jak: prawo, matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, wnioskowanie statystyczne, finanse i bankowość, gospodarka regionalna, analiza logistyczna firm. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent kierunku Ekonomia może wykorzystać w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych, w biurach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych i doradczych, biurach rachunkowo- podatkowych, biurach nieruchomości.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Sebastian, student II- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to dobra inwestycja. Owszem, to nie są studia lekkie, przez które da się przejść nie robiąc za wiele. To studia wymagające. Ale to dobrze. Bo ich wynikiem jest wiele znaczący dyplom, dobre wykształcenie, a co się z tym wiąże, ciekawe perspektywy zawodowe. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie: 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod i narzędzi pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych,
 • metod ilościowych i znajomości ich zastosowań w praktyce gospodarczej,
 • norm i reguł prawno-organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • prognozowania procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod badawczych,
 • dostrzegania trendów w gospodarce. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierunku Ekonomia znajdzie zatrudnienie w:

 • komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
 • biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach finansowych i doradczych,
 • ubezpieczeniach,
 • biurach consultingowych,
 • biurach rachunkowo- podatkowych,
 • biurach nieruchomości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Biletem wstępu na studia na kierunku Ekonomia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym ZUT

 

Komentarze (0)