Ekonomia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku ekonomia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo
 • matematyka
 • statystyka opisowa
 • ekonometria
 • wnioskowanie statystyczne
 • finanse i bankowość
 • gospodarka regionalna

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to 44 kierunki. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, wskazanie jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz poznanie szeregu zasad niezbędnych do funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Ekonomia na ZUT w Szczecinie zasady i normy etyczne i moralne w działalności gospodarczej. 

Ekonomia nie należy do kierunków łatwych, stąd lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza. Znajdują się na niej, między innymi, takie przedmioty jak: prawo, matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, wnioskowanie statystyczne, finanse i bankowość, gospodarka regionalna, analiza logistyczna firm. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent kierunku Ekonomia może wykorzystać w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych, w biurach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych i doradczych, biurach rachunkowo- podatkowych, biurach nieruchomości.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Sebastian, student II- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to dobra inwestycja. Owszem, to nie są studia lekkie, przez które da się przejść nie robiąc za wiele. To studia wymagające. Ale to dobrze. Bo ich wynikiem jest wiele znaczący dyplom, dobre wykształcenie, a co się z tym wiąże, ciekawe perspektywy zawodowe. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod i narzędzi pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych,
 • metod ilościowych i znajomości ich zastosowań w praktyce gospodarczej,
 • norm i reguł prawno-organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • prognozowania procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod badawczych,
 • dostrzegania trendów w gospodarce. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierunku Ekonomia może znaleźć zatrudnienie w:

 • komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
 • biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach finansowych i doradczych,
 • ubezpieczeniach,
 • biurach consultingowych,
 • biurach rachunkowo- podatkowych,
 • biurach nieruchomości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym ZUT

 

Komentarze (0)