Automatyka i robotyka – Politechnika Krakowska 2021

Studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy prawa dla inżynieria
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Matematyka
 • Wprowadzenie do fizyki
 • Termodynamika techniczna
 • Elektrotechnika i elektronika

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to 33 kierunki. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy niezbędnej do zrozumienia zagadnień z zakresu informatyki, analizy sygnałów, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki. Uzyskiwana wiedza ma prowadzić do użytkowania systemów sterowania, systemów wspomagania decyzji, czy też rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. 

Przedmioty realizowane w programie nauczania przygotowują do użytkowania sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, wykorzystania sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i projektowaniu układów automatyki. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Automatyki i robotyki może wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych, jednostkach naukowo-badawczych, innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Krystian student II stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Automatyka i robotyka to trudny kierunek. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria- czasem ciężko się połapać. Tutaj nie ma czasu na nudę. Ale nie ma też miejsca na rzeczy niepotrzebne. Dlatego nauka wynosi 100 procent. Polecam".

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

Automatyka i robotyka studia Kraków

Automatyka i robotyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • użytkowania systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji,
 • wykorzystania sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i projektowaniu układów automatyki,
 • projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle budowy maszyn,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle przetwórstwa materiałów,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku automatyka i robotyka z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia przebiega w formie elektronicznej i wymaga od kandydata założenia indywidualnego konta w specjalnym serwisie internetowym. Nie jest to trudne zadanie i każdy z nim sobie poradzi, gdyż wymaga jedynie podania kilku danych osobowych. Cały proces kwalifikacyjny realizowany jest w kilku krokach, począwszy od elektronicznej rejestracji, przez wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po wpisanie na listę studentów. Będąc kandydatem na studia należy pilnować obowiązujących terminów. Niedostosowanie się do nich może skutkować tym, iż w ogóle nie będziemy brani pod uwagę w postępowaniu, a nasze marzenia o studiach będziemy musieli odłożyć na kolejny rok ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne stanowią naszą przepustkę na studia. Należy je złożyć w terminie, aby przypieczętować nasze miejsce w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie dokumenty są wymagane ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to nic nowego i obowiązują one każdego kandydata, niezależnie od kierunku kształcenia, wydziału, a nawet szkoły wyższej. Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przypisywany jest indywidualnie każdemu kandydatowi w trakcie dokonywania elektronicznej rejestracji ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Które przedmioty prowadzą do celu, jakim jest studiowanie Automatyki i robotyki na Politechnice Krakowskiej? Osoby planujące studia na tym kierunku powinny skupić się na takich przedmiotach, jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalne wzory, dzięki którym każdy kandydat może obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Wystarczy tylko zapoznać się z obowiązującym wzorem i podstawić do niego szczegółowe dane. Dzięki temu możemy czuć się spokojniejsi podczas drogi o indeks ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach posiada wiele zalet. Przede wszystkim rozwijamy swoje zainteresowania, poszerzamy wiadomości, a także w przypadku sukcesów torujemy sobie drogę na studia. Sztandarowym konkursem, w którym warto wziąć udział jest ogólnopolski konkurs „O złoty indeks Politechniki Krakowskiej”. Organizowany jest on dwóch dyscyplinach, czyli z matematyki i chemii, z czego każdy kandydat może wybrać tylko jedną z nich. Laureatom etapu finałowego w zależności od uzyskanych wyników przyznaje się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na Automatykę i robotykę. Innymi konkursami branymi pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym są między innym ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

Komentarze (0)