Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Krakowska 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra liniowa i geometria analityczna
 • układy wielofazowe
 • teoria sygnałów
 • projektowanie procesowe
 • programowani i optymalizacja baz danych
 • metoda elementów skończonych

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to 33 kierunki. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej to przygotowanie do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. 

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: algebra liniowa i geometria analityczna, układy wielofazowe, teoria sygnałów, projektowanie procesowe, programowani i optymalizacja baz danych, metoda elementów skończonych. Wszystkie przedmioty realizowane w bogatej siatce zajęć mają za zadanie przygotować do twórczej działalności w zakresie projektowania, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, podejmowania twórczych inicjatyw, czy też sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn może wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach projektowych, jednostkach konstrukcyjnych, jednostkach akredytacyjnych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Wojtek student II stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Mechanika i budowa maszyn to kierunek- inwestycja. Zdobywasz taką wiedzę, dzięki której nie powinieneś mieć żadnych problemów ze znalezieniem pracy, na dodatek dobrze płatnej. Dlatego wybrałem ten kierunek studiów. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - ważne informacje

Mechanika i budowa maszyn studia Kraków

Mechanika i budowa maszyn studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • projektowania procesów technologicznych,
 • systemów zarządzania środowiskiem i ekologią,
 • układów zasilania,
 • konstrukcji silników przepływowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn na PK:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach konstrukcyjnych,
 • jednostkach akredytacyjnych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów,
 • jednostkach konsultingowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach atestacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Ubieganie się o przyjęcie na studia zawsze dostarcza emocji, a nawet stresu, choć współczesne starania o indeks nie przypominają tych, z jakimi zmagali się nasi rodzice, czy dziadkowie. Obecnie niemal wszystkie kroki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzane są za pośrednictwem Internetu, a do kandydata należy tylko bądź aż przywiązanie wagi do przestrzegania terminów.

Pomimo tego, że zakwalifikowanym na studia można zostać bez wychodzenia z domu, to nie oznacza to, że można dokonać tego bez pewnych obowiązków. Fundamentalnym krokiem procesu rekrutacyjnego jest utworzenie indywidualnego konta w specjalnym systemie rekrutacyjnym.

Po dokonaniu rejestracji, kandydaci wpisują swoje dane, uzyskane wyniki, a także wnoszą niezbędne opłaty i otrzymują informacje o przebiegu kwalifikacji. Naturalnie, każdy czeka na powodzenie, niestety czasem należy zmierzyć się z porażką. Co wtedy ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych można uznać za przyjemną część postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ dotyczy tylko tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Niezbędne dokumenty należy złożyć na uczelni osobiście, bądź wyznaczyć do tego konkretną osobę, która będzie posiadać specjalne upoważnienie. W naszej osobistej teczce powinny się znaleźć ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnosi się na samym początku procesu kwalifikacyjnego, gdyż stanowi ona wykupienie biletu do ubiegania się o indeks. Każdy kandydat otrzymuje informacje na jakie konto powinien przelać określoną kwotą. Po dokonaniu opłaty nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o jej wniesieniu. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w panelu kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono” ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Aby studiować Mechanikę i budowę maszyn należy mieć głowę na karku i odznaczać się umiejętnościami z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Oznacza to, że aby mieć szansę na studia należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z fizyki oraz matematyki. O czym jeszcze warto pamiętać? O nauce języka obcego. Jego znajomość przyda się w każdej branży.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych ma za zadanie przedstawić kandydatom szansę w postępowaniu rekrutacyjnym. Służą do tego wzory, które można odnaleźć na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej. Uzyskane wyniki należy po prostu podstawić od obowiązującego w danym roku wzoru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Kandydatom na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, będącym laureatami konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przyznaje się dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez kandydata do komisji rekrutacyjnej, wraz z kompletem składanych dokumentów, kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie statusu laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na Mechanikę i budowę maszyn? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej 

Komentarze (0)