Mechanika i budowa maszyn - Kraków

Mechanika i budowa maszyn - Kraków

Mechanika i budowa maszyn - Kraków
Dodaj do ulubionych

07.04.2023

Mechanika i budowa maszyn studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Mechanika i budowa maszyn Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie mechanikę i budowę maszyn możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychAkademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) oraz na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny PK)
 
Specjalności
Współczesne studia z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4500 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie >

 

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, chemia.

Mechanika i budowa maszyn to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków inżynieryjnych, ponieważ wiąże się z gwarantem zatrudnienia w przyszłości. Jednak już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów rozległej wiedzy z przedmiotów ścisłych – tylko wtedy na listach osób przyjętych znajdą się najlepsi i najbardziej ambitni.
Zatem jeżeli chcesz znaleźć się wśród nich, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś. W swoich planach maturalnych obligatoryjnie musisz uwzględnić matematykę. Oprócz tego musisz wybrać jeden przedmiot taki jak fizyka, chemia lub informatyka. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że dostaniesz się na wymarzone studia!
 

Mechanika i budowa maszyn Politechnika Krakowska w Krakowie - przedmioty maturalne

Politechnika Krakowska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek mechanika i budowa maszyn uwzględnia wyniki z jednego przedmiotu obowiązkowego, jakim jest matematyka, a także jednego przedmiotu charakterystycznego, wybranego spośród: fizyka, fizyka i astronomia. Ponadto uczelnia ta uwzględnia także ewentualny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej

Rekrutacja na mechanikę i budowę maszyn w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Krakowie

Opis kierunku
Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn zdobędą wszechstronne przygotowanie techniczne i matematyczne. Przede wszystkim nauczą się projektowania i konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji. Ponadto poznają zasady korzystania z programów komputerowych CAD i CAM, wspomagających proces projektowania. Studia przygotowują także do używania zaawansowanych metod i technik pomiarowych.
Mechanika i budowa maszyn należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 8 tys. kandydatów.
Wśród krakowskich uczelni publicznych mechanika i budowa maszyn znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie (ponad 500 kandydatów).
 
Praca po studiach
Absolwenci podejmą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, biurach projektowych, firmach konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach odbioru technologicznego, jednostkach naukowo-badawczych czy w zakładach górniczych.
Każda z osób, która kończy studia inżynierskie, zastanawia się nad jak najlepszymi perspektywami zawodowymi. Kończąc mechanikę i budowę maszyn na jednej z krakowskich uczelni, będziesz mieć pewność, że znajdziesz taką pracę, która w pełni będzie odpowiadać twoim kwalifikacjom. Swoją zawodową przygodę możesz realizować jako projektant, inżynier oraz ekspert do spraw eksploatacji i wykorzystywania maszyn.
Na absolwentów tego kierunku czekają różnego rodzaju biura projektowe oraz przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego. Możesz znaleźć stabilne zatrudnienie w jednostkach, zajmujących się akredytacją i atestowaniem nowych technologii maszynowych oraz w różnego rodzaju zakładach przeróbczych. Badania, które są prowadzone wśród absolwentów różnych kierunków, pokazują, że studenci, którzy ukończyli mechanikę i budowę maszyn są w czołówce osób, które z powodzeniem znajdują pracę po zakończeniu edukacji.

Studia inżynierskie w Krakowie na kierunku mechanika i budowa maszyn – niezależnie od tego, który z trybów kształcenia wybierzesz – to czas bardzo intensywnej nauki. Czas studentów wypełniony jest wieloma specjalistycznymi zajęciami. Jednak przedmioty, które najbardziej mogą spędzać sen z powiek, to oczywiście matematyka, fizyka oraz chemia inżynieryjna.

Wiedza z zakresu tych dyscyplin ścisłych powinna stanowić bazę dla każdego działania przyszłych inżynierów. Bez ich doskonałej znajomości nie zrozumie się po prostu procesów, towarzyszących mechanice i budowie maszyn.

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Program kształcenia wygląda imponująco, prawda? To jeszcze nie wszystko. Studenci, którzy zdecydują się na studia w Krakowie, będą mieli do wyboru szereg specjalizacji, które kształcić będą już bardzo wąskie umiejętności. Osoby, kształcące się na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie, będą mogły wybrać specjalizacje takie jak:

  • maszyny i urządzenia energetyczne oraz ekoenergetyczne;
  • komputerowe wspomaganie projektowania;
  • aparatura i instalacje przemysłowe;
  • budowa i badania pojazdów samochodowych.

To również jest tylko kilka przykładów, które mają dać ogólny obraz tego, jak wszechstronna będzie wiedza absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn. Specjalistyczne kwalifikacje wiążą się mocno z ogólnymi dyscyplinami ścisłymi i technicznymi. Właściwie każde działanie praktyczne, realizacja kreatywnego projektu, muszą opierać się nie na intuicji, lecz na rzetelnej wiedzy inżynieryjnej.

Do szerokiego aparatu umiejętności absolwentów tego kierunku można zaliczyć: projektowanie i konstruowanie części oraz całych systemów maszynowych, korzystanie z różnego rodzaju technik wspomagania, przeprowadzanie testów maszynowych, czy wykonywanie symulacji komputerowych. To są jedynie umiejętności inżynieryjne.

Każda osoba, która kończy te studia, musi mieć świadomość, że jej praca nie będzie mieć indywidualnego charakteru. Przyszli mechanicy muszą świetnie współpracować w grupie, ponieważ tylko wtedy jest szansa na pracę, która przynosi bardzo wymierne efekty.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn to interdyscyplinarna dziedzina inżynierii, która skupia się m.in. na projektowaniu, budowie, analizie i testowaniu różnych maszyn, urządzeń mechanicznych oraz ich systemów. Studenci na tym kierunku zdobywają wiedzę w zakresie np. mechaniki i fizyki, matematyki, chemii, materiałoznawstwa, elektroniki i informatyki. Uczestnicy zajęć poznają również takie zagadnienia jak mechanika płynów i gazów, mechanika ciał stałych, dynamika maszyn, termodynamika, mechanika kwantowa czy projektowanie i konstruowanie maszyn, w tym ich elementów, układów i systemów.

Studenci mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności poprzez realizację projektów, prac laboratoryjnych oraz staży w firmach. Podczas studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn studenci mają także możliwość wyboru tej ścieżki kształcenia, która najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom, zdolnościom oraz potrzebom. Absolwenci są gotowi np. do projektowania i produkcji maszyn, budowania i eksploatowania pojazdów, czy prowadzenia działań w zakresie robotyki i automatyki lub mechaniki stosowanej.

Osoby, które ukończyły mechanikę i budowę maszyn, mogą rozpocząć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn mogą znaleźć zatrudnienie w różnych branżach, takich jak np. przemysł motoryzacyjny, lotniczy, kosmiczny, przemysł energetyczny, a także w firmach zajmujących się projektowaniem i produkcją maszyn oraz urządzeń mechanicznych. Ponadto inżynierowie mechaniki i budowy maszyn są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oferuje 144 miejsc, a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 216 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PK i AGH. Ceny wahają się od 4500 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie w Krakowie- kierunek mechanika i budowa maszyn

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów przeprowadzana jest w oparciu o limit miejsc – uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę kandydatów, którzy selekcjonowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Na wybrane studia dostają się te osoby, które zajmują odpowiednio wysokie miejsca na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie:

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 144
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 216

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne są bezpłatne, jednak tylko w uczelniach publicznych. Za naukę w prywatnej szkole wyższej najczęściej należy zapłacić. Płatne są także studia niestacjonarne w uczelniach publicznych.

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 4500 zł
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonych terminach. Informacje na temat list rankingowych na poszczególne kierunki oraz liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów kandydaci mogą znaleźć w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 12.07.2022Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – od 11.07.2022 do 28.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowany typ dostarczenia zestawu dokumentów może różnić się od indywidualnej decyzji szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci mają najczęściej kilka dni na dopełnienie formalności. Należy pospieszyć się – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – od 13.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

Mechanika i budowa maszyn z jednej strony mogą budzić lęk wśród kandydatów, ale z drugiej strony to pokusa dla wszystkich ambitnych osób, które nie boją się wyzwań. 
 
Karol, student drugiego roku, mówi:
Matematyka na studiach wydawała mi się na początku koszmarem, jednak odrobina determinacji i samozaparcia sprawiły, że zacząłem rozumieć jej ścisły związek z innymi przedmiotami. Bez jej rozumienia dalsza nauka nie byłaby możliwa. Na szczęście w trakcie studiów w Krakowie mogę liczyć na pomoc wykładowców, którzy nigdy nie zostawiają studentów samych z problemami. To oni poszerzają ścieżki myślenia i czasami podsuwają nieoczywiste rozwiązania, które zmuszają do myślenia. Mimo trudności nigdy nie zdecydowałbym się na naukę na innym kierunku.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Kraków studia i stopnia

Mechanika i budowa maszyn Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Kraków studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn Kraków studia niestacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

 

Studia na Wydziale Mechanicznym

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia