Informatyka

Informatyka

Informatyka

28.06.2022

Informatyka – Politechnika Lubelska 2022

Studia na kierunku informatyka na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w POLLUB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 240
 • studia stacjonarne II stopnia: 90
 • studia niestacjonarne I stopnia: 60
 • studia niestacjonarne II stopnia: 90

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka dyskretna
 • architektura komputerów
 • sieci rozproszone
 • wielowymiarowa analiza danych
 • przetwarzania mobilne
 • kodowanie i teoria informacji

 

Politechnika Lubelska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest zrozumienie działania współczesnych aplikacji i systemów komputerowych, baz danych, a także nauka ich tworzenia. Istotą jest uczestnictwo w laboratoriach i aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Informatyka na Politechnice Lubelskiej to wiedza z obszarów wytwarzania oprogramowania i jego eksploatacji, tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i multimedialnych, a także projektowania i administrowania sieciami komputerowymi.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka dyskretna, architektura komputerów, sieci rozproszone, wielowymiarowa analiza danych, przetwarzania mobilne, kodowanie i teoria informacji, inżynieria aplikacji medycznych, metody zapewnienia jakości danych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Informatyki na Politechnice Lubelskiej może wykorzystać na stanowiskach w informatycznych firmach projektujących, informatycznych firmach wytwórczych, firmach administrujących sieciami, czy też organizacjach gospodarczych i społecznych. 

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Informatyka na Politechnice Lubelskiej opinie? Darek student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to teraz najważniejsza i najciekawsza dziedzina na świecie. Dlatego tak wiele osób chcą ją poznać. Poza tym, Informatyka to dobry zawód, bez ryzyka nudy".

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Lublin

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się współczesnymi narzędziami i systemami informatyki,
 • projektowania i tworzenia rozwiązań programowych w systemach informatycznych i nieinformatycznych o różnych zastosowaniach i wykonanych w różnych technologiach,
 • implementowania i wdrażania efektywnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych,
 • administrowania, testowania, instalowania narzędzi i systemów informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • jako programista systemowy,
 • jako programista aplikacji,
 • jako administrator sieci komputerowej,
 • jako web designer, webmaster.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)