Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • inżynieria materiałowa
 • grafika inżynierska
 • techniki i systemy pomiarowe
 • mechanika ogólna
 • lotnicze zespoły napędowe
 • technologia maszyn
 • elektronika i sterowanie zespołów napędowych

 

Politechnika Lubelska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest poznanie tajników wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz nauka projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Istotą jest zapoznanie się z budową i funkcjonowaniem urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych. Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej to przygotowanie do prowadzenia projektów konstrukcyjnych, stosowania nowoczesnych metod organizacji pracy w celu osiągnięcia wysokiej jakości i efektywności działania. 

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: inżynieria materiałowa, grafika inżynierska, techniki i systemy pomiarowe, mechanika ogólna, lotnicze zespoły napędowe, technologia maszyn, elektronika i sterowanie zespołów napędowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn może wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach projektowych, jednostkach konstrukcyjnych, jednostkach akredytacyjnych. 

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Lubelskiej opinie? Kamil student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Dlaczego studiuję Mechanikę i budowę maszyn? Bo wiem, że po ukończeniu nauki nie będę miał problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Wiem, że moje wykształcenie coś znaczy i jest potrzebne na rynku pracy. Poza tym, Politechnika Lubelska to odpowiednie miejsce do zdobycia dobrego wykształcenia technicznego.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu, analizy i modelowania układów mechanicznych,
 • wykonywania obliczeń podczas konstruowania maszyn i projektowania ich technologii,
 • czytania, interpretowania oraz opracowywania wybranych składników dokumentacji konstrukcyjnej maszyn,
 • posługiwania się technikami informacyjno- komunikacyjnymi do realizacji zadań,
 • dobierania i analizowania elektrycznych układów napędowych i układów sterowania maszyn,
 • dokonania analizy sposobu funkcjonowania i oceny istniejących rozwiązań technicznych w konstrukcji i technologii maszyn.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • na stanowiskach inżynieryjnych w przedsiębiorstwach w branży mechanicznej i energetycznej,
 • jako konstruktor w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i urządzeń ochrony atmosfery,
 • w biurach konstrukcyjno- projektowych aparatów i linii technologicznych,
 • w ośrodkach badań wysokich energii. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Lublinie

Politechnika Lubelska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej

 

Komentarze (0)