Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to 10 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzony jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem kształcenia jest przygotowanie do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą. Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to rozwijanie umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu dzielą się na następujące specjalności: Analityk otoczenia biznesu, Analityk rynku. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: współpraca biznesu z otoczeniem, efektywność działalności gospodarczej, zarządzanie ryzykiem finansowym, gospodarka sieciowa, rynek usług turystycznych, teoria gier, gospodarka kreatywna, ryzyko w działalności gospodarczej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Ekonomii może wykorzystać w przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i ratingowych, w urzędach publicznych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opinie? Krystian, student II- stopnia Ekonomii mówi:

„Czy Ekonomia to wymagające studia? Tak. Czy Ekonomia to satysfakcjonujące studia? Tak.  Gdybym miał ponownie podjąć decyzję o wyborze kierunków studiów, raz jeszcze postawiłbym na Ekonomię. Zapoznaję się z prawidłowościami dotyczącymi globalizacji, innowacji, ochrony środowiska, albo jak prowadzić działalność w zmieniającej się rzeczywistości. Polecam każdemu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych,
  • pozyskiwania i analizowania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji operacyjnych,
  • funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym i współpracy z samorządami,
  • ilościowego i jakościowego analizowania rynków i podejmowania decyzji ekonomicznych,
  • wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie:

  • w przedsiębiorstwach,
  • w firmach konsultingowych i ratingowych,
  • w urzędach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby dostać się na studia na kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu należy przyłożyć się do nauki następujących przedmiotów: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Komentarze (0)