Ekonomia

Ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - kierunki studiów

Ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • współpraca biznesu z otoczeniem
 • efektywność działalności gospodarczej
 • zarządzanie ryzykiem finansowym
 • gospodarka sieciowa
 • rynek usług turystycznych
 • teoria gier
 • gospodarka kreatywna

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to 10 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą. Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to rozwijanie umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: współpraca biznesu z otoczeniem, efektywność działalności gospodarczej, zarządzanie ryzykiem finansowym, gospodarka sieciowa, rynek usług turystycznych, teoria gier, gospodarka kreatywna, ryzyko w działalności gospodarczej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Ekonomii może wykorzystać w przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i ratingowych, w urzędach publicznych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opinie? Krystian, student II- stopnia Ekonomii mówi:

„Czy Ekonomia to wymagające studia? Tak. Czy Ekonomia to satysfakcjonujące studia? Tak.  Gdybym miał ponownie podjąć decyzję o wyborze kierunków studiów, raz jeszcze postawiłbym na Ekonomię. Zapoznaję się z prawidłowościami dotyczącymi globalizacji, innowacji, ochrony środowiska, albo jak prowadzić działalność w zmieniającej się rzeczywistości. Polecam każdemu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych,
 • pozyskiwania i analizowania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji operacyjnych,
 • funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym i współpracy z samorządami,
 • ilościowego i jakościowego analizowania rynków i podejmowania decyzji ekonomicznych,
 • wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach,
 • w firmach konsultingowych i ratingowych,
 • w urzędach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:a) dla najlepszych absolwentów tego samego kierunku (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu):- średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia z semestrów 1-5 (na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji z semestrów 1-6).Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc dla najlepszych studentów na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego).b) dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku:- test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w standardach nauczania dla studiów I stopnia na wybranym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Komentarze (0)