Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to 10 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzony jest na dwóch wydziałach: Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Istotą jest przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.  Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to nauka komunikowania, negocjowania, twórczego myślenia, pracy w zespole i przekonywania do swoich racji.

Studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu dzielą się na specjalności. Wydział Nauk Ekonomicznych oferuje następujące: Komunikacja marketingowa, Zarządzanie projektami, Menedżer biznesu, Zarządzanie marką, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie sprzedażą, Komunikacja korporacyjna i public relations, Lean Management w biznesie i sektorze publicznym, Logistyka w biznesie, Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów oferuje: Biznes i start-upy, Kierowanie ludźmi, Menedżer projektów i procesów.

Każda realizowana w programie nauczania specjalność ma za zadanie ukierunkowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej. Na przykład:

specjalność Komunikacja marketingowa to rozległa i praktyczna wiedza na temat szeroko rozumianej komunikacji marketingowej organizacji - od pozyskiwania informacji rynkowych po przeprowadzanie kampanii promocyjnych. Oprócz wiedzy, na którą składają się zagadnienia z obszaru reklamy, sprzedaży czy public relations, studenci poszerzają umiejętności w zakresie opracowywania projektów badawczych i sporządzania programów działań komunikacyjnych organizacji.

Siatka zajęć jest bardzo bogata i widnieje na niej wiele przedmiotów do zaliczenia. Na przykład: zarządzanie zespołami projektowymi, narzędzia informatyczne zarządzania projektami, strategia kreatywna w reklamie, promocja sprzedaży, podstawy negocjacji, marketing produktów luksusowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opinie? Maciek student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to bardzo złożony kierunek. To połączenie wielu części, z których powstaje jedna dyscyplina. Lubię te studia, bo dowiaduję się na nich różnych rzeczy i rozwijam umiejętności, których nigdy nie miałem w planach. Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to dobra inwestycja. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zastosowania zasadniczych narzędzi komunikacji marketingowej,
 • szybkiego segregowania i analizowania informacji,
 • rozumienia wpływu zdarzeń w gospodarce i decyzji w przedsiębiorstwach na wartość instrumentów finansowych,
 • określania potrzeb informacyjnych organizacji,
 • planowania i wdrażania działań w zakresie sprzedaży, reklamy, public relations, promocji sprzedaży i innych narzędzi komunikacji marketingowej stosowanych przez organizacje,
 • oceny trafności różnych rozwiązań kreatywnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie:

 • jako menedżer do spraw komunikacji marketingowej,
 • jako analityk w agencji badań marketingowych,
 • w urzędach skarbowych,
 • w działach personalnych,
 • w firmach doradztwa personalnego,
 • kierownik do spraw rekrutacji,
 • jako dyrektor ds. rozwoju i nowych inwestycji,
 • jako dyrektor do spraw badań i rozwoju.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby dostać się na studia na kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu należy najmocniej przyłożyć się do matematyki. Oprócz „królowej nauk” w procesie rekrutacyjnym mogą być brane pod uwagę inne przedmioty, takie jak: geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Studia na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Komentarze (0)