Zarządzanie

Zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - kierunki studiów

Zarządzanie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie zespołami projektowymi
 • narzędzia informatyczne zarządzania projektami
 • strategia kreatywna w reklamie
 • promocja sprzedaży
 • podstawy negocjacji
 • marketing produktów luksusowych

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to 10 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Istotą jest przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.  Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to nauka komunikowania, negocjowania, twórczego myślenia, pracy w zespole i przekonywania do swoich racji.

Siatka zajęć jest bardzo bogata i widnieje na niej wiele przedmiotów do zaliczenia. Na przykład: zarządzanie zespołami projektowymi, narzędzia informatyczne zarządzania projektami, strategia kreatywna w reklamie, promocja sprzedaży, podstawy negocjacji, marketing produktów luksusowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opinie? Maciek student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to bardzo złożony kierunek. To połączenie wielu części, z których powstaje jedna dyscyplina. Lubię te studia, bo dowiaduję się na nich różnych rzeczy i rozwijam umiejętności, których nigdy nie miałem w planach. Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to dobra inwestycja. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zastosowania zasadniczych narzędzi komunikacji marketingowej,
 • szybkiego segregowania i analizowania informacji,
 • rozumienia wpływu zdarzeń w gospodarce i decyzji w przedsiębiorstwach na wartość instrumentów finansowych,
 • określania potrzeb informacyjnych organizacji,
 • planowania i wdrażania działań w zakresie sprzedaży, reklamy, public relations, promocji sprzedaży i innych narzędzi komunikacji marketingowej stosowanych przez organizacje,
 • oceny trafności różnych rozwiązań kreatywnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie:

 • jako menedżer do spraw komunikacji marketingowej,
 • jako analityk w agencji badań marketingowych,
 • w urzędach skarbowych,
 • w działach personalnych,
 • w firmach doradztwa personalnego,
 • kierownik do spraw rekrutacji,
 • jako dyrektor ds. rozwoju i nowych inwestycji,
 • jako dyrektor do spraw badań i rozwoju.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:a) dla najlepszych absolwentów tego samego kierunku (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu):- średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia z semestrów 1-5 (na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji z semestrów 1-6).Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc dla najlepszych studentów na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego).b) dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku:- test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w standardach nauczania dla studiów I stopnia na wybranym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Studia na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Komentarze (0)