Informatyka

Informatyka

Informatyka

07.06.2022

Informatyka – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku informatyka w Wojskowej Akademii  Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 100
 • studia niestacjonarne I stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 9800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to 35 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać wszechstronne wykształcenie, obejmujące wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania oraz sztuczną inteligencję. Studia podzielone są na konkretne obszary, a zatem studenci mogą specjalizować się w zakresie: inżynierii systemów, internetowych technologii multimedialnych, mobilnych systemów komputerowych, sieci teleinformatycznych.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka posiadają wiedzę i umiejętności, na które istnieje duże i przede wszystkim niesłabnące zapotrzebowanie na rynku. Oznacza to, że zdobyte wykształcenie otwiera szerokie pespektywy zawodowe. Z dyplomem w kieszeni można pracować między innymi w firmach wytwarzających oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, przedsiębiorstwach wdrażających systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją, czy instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię. Informatyka w Wojskowej Akademii Technicznej ukierunkowana jest na nowoczesne urządzenia oraz tworzenie, przekształcanie i przekazywanie danych za pomocą programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci kierunku Informatyka mogę wykorzystać w firmach komputerowych, instytucjach europejskich, instytucjach szczebla centralnego i administracji państwowej, instytucjach pozarządowych, instytucjach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Konrad, student II- stopnia Informatyki mówi:

„Studia informatyczne to drzwi do przyszłości. Ale żeby je otworzyć, to najpierw trzeba zdobyć dobre wykształcenie na dobrej uczelni. Dlatego ja wybrałem Wojskową Akademię Techniczną, choć w polu widzenia miałem jeszcze kilka innych uczelni. Wybrałem WAT i nie żałuję. To prestiżowa uczelnia i dyplom jej ukończenia wiele znaczy wśród pracodawców.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Warszawa

Informatyka studia

Informatyka studia online

Informatyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zabezpieczania i ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych,
 • dokumentowania systemu bezpieczeństwa,
 • analizowania wymagań w przedsięwzięciach audytu, budowy lub modernizacji systemów bezpieczeństwa,
 • projektowania baz danych,
 • projektowania i implementacji oprogramowania systemów rozproszonych,
 • administrowania systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi,
 • cyfrowego przetwarzania i kodowania sygnałów,
 • opracowywania algorytmów służących do realizacji szyfrów strumieniowych i blokowych,
 • projektowania i zarządzania w zakresie sieci bezprzewodowych,
 • łamania szyfrów i projektowania systemów kryptograficznych,
 • projektowania aplikacji użytkowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach komputerowych,
 • instytucjach europejskich,
 • instytucjach szczebla centralnego i administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych na szczeblu powiatów i gmin,
 • instytucjach pozarządowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów, stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (2)

Pawel odpowiedz

Studiuję informatykę i jestem spokojny o pracę w najbliższej przyszłości :) Ogólnie uczelnia godna polecenia.

MaRz odpowiedz

Kierunek warty uwagi, bardzo ciekawe i merytoryczne zajęcia.