Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
 • ekonomia integracji europejskiej
 • rachunkowość zarządcza
 • systemy ubezpieczeń
 • prognozowanie procesów ekonomicznych

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, jak również umiejętności wykorzystania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych. Studenci poznają rodzaje współzależności ekonomiczno- społeczne między podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami społecznymi, a także rządzące nimi prawidłowości. Ekonomia na SGGW w Warszawie to nauka korzystania z z zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce, otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi takie zagadnienia jak: matematyka, statystyka, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rachunkowość zarządcza, systemy ubezpieczeń, prognozowanie procesów ekonomicznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii mogą wykorzystać w administracji państwowej i samorządowej, bankach i handlu zagranicznym, placówkach naukowo- badawczych, przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych, jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego opinie? Monika studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to niemal od zawsze kierunek studiów, po którym można znaleźć ciekawą, perspektywiczną i dobrze płatną pracę. Mam nadzieję, że będę potwierdzeniem tej zasady. Wszyscy, którzy chcieliby wybrać się na ten kierunek powinni wiedzieć, że wymaga on dużej samodyscypliny i ciągłego samokształcenia.”

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy zjawisk ekonomicznych,
 • opracowywania projektów gospodarczych i inwestycyjnych,
 • gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi,
 • realizacji programów unijnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • bankach,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach handlu zagranicznego,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej,
 • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Wszyscy kandydaci na kierunek Ekonomia powinni zaznaczyć w kalendarzu pierwsze dni czerwca, bo to właśnie na początku tego miesiąca rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Co zrobić, aby wziąć w nim udział? Należy założyć indywidualne konto w specjalnym systemie internetowym, czyli Systemie Obsługi Kandydata. Przy jego pomocy można zgłosić chęć ubiegania się o przyjęcie na studia, wprowadzić uzyskane na maturze wyniki, czy też otrzymywać aktualne informacje o przebiegu rekrutacji. Mówiąc o harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego trzeba zaznaczyć, że aby posiadać realne szanse na rekrutacyjne powodzenie należy trzymać się wyznaczonych terminów i ustalonych zasad. Wszystkie podane są w systemie ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zagadnienie, które dotyczy wyłącznie tych kandydatów, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia. Będą oni musieli złożyć odpowiednie dokumenty, aby dokończyć proces rekrutacyjny i oficjalnie zostać przyjętymi w poczet nowych studentów. O jakie dokumenty dokładnie chodzi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną możemy nazwać „biletem wstępu” do procesu kwalifikacyjnego, czyli musi ją uiścić każdy kandydat na studia. Odpowiednia kwota, termin jej wniesienia oraz numer konta bankowego podane są w Systemie Obsługi Kandydata. Opłatę można wnieść przelewem internetowym, czy też ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Każdy kierunek kształcenia posiada własny zestaw przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji. Oznacza to, że aby dostać się na wybrany kierunek należy zdawać na maturze przedmioty z nim powiązane. Aby ubiegać się o przyjęcie na Ekonomię należy zdawać matematykę, język obcy nowożytny, język polski oraz do wyboru geografię, historię, czy wiedzę o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Punkty kwalifikacyjne to wartości, które podpowiadają nam jakie szanse dają nam zdawane na maturze przedmioty. To także podstawa do mieszczenia kandydata na liście rankingowej wybranego kierunku studiów. Jak przedstawia się przelicznik punktów na omawiany przez nas kierunek ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie konkursy i olimpiady brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Ekonomię? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych w SGGW

Komentarze (0)