Informatyka

Informatyka

Informatyka

07.06.2022

Informatyka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku informatyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku, 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 135
 • studia stacjonarne II stopnia: 50
 • studia niestacjonarne I stopnia: 90
 • studia niestacjonarne II stopnia: 45

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do programowania
 • podstawy matematyki wyższej 
 • algebra liniowa
 • matematyka dyskretna
 • podstawy fizyki

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to 37 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Nabywana wiedza obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię. Informatyka w SGGW to także projektowanie, zestawianie i uruchamianie systemu komputerowego, drobne naprawy sprzętu, doradztwo dla użytkowników systemów komputerowych, programowanie w językach wysokiego poziomu, projektowanie i administracja bazami danych.

Na potrzeby kształcenia, wydział tworzy i stale doskonali laboratoria: technologii Cisco, podstaw elektroniki, elektroniki cyfrowej, sieci komputerowych, teleinformatyki, analizy obrazu, analizy dźwięku.

Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki mogą wykorzystać w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, tworzeniem stron internetowych lub administracją sieci komputerowych, instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego opinie? Maciek student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to przyszłość. Informatyka to pewny zawód i nieskończony rozwój. Na Informatyce opiera się cały świat, a specjalistów w tej dziedzinie ciągle brakuje. Dlatego polecam wszystkim ten kierunek studiów. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Warszawa

Informatyka studia

Informatyka studia online

Informatyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • systemów operacyjnych i systemów mobilnych,
 • sieci komputerowych i teleinformatyki,
 • programowania komputerowego oraz efektywnej pracy w zespołach programistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach komputerowych,
 • instytucjach europejskich,
 • instytucjach szczebla centralnego i administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych na szczeblu powiatów i gmin,
 • instytucjach pozarządowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Informatykę rozpoczyna się wraz założeniem przez kandydata specjalnego, indywidualnego konta w internetowym systemie rekrutacyjnym. Zalogowanie się oznacza chęć przystąpienia do rekrutacji, a także pozwala umieszczać uzyskane wyniki, dokonać niezbędnych opłat i oczywiście uzyskać informację na temat zakwalifikowania do grona studentów. Kandydat nieprzyjęty w pierwszym etapie kwalifikacji otrzyma status „kolejny etap” i może – po potwierdzeniu w formularzu rejestracyjnym – uczestniczyć w kolejnych etapach rekrutacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zbiór dokumentów, który muszą złożyć osoby zakwalifikowane na studia. Nasz teczka musi zawierać ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjnej musi dokonać każdy, kto chce zostać przyjęty w poczet studentów. Taką opłatę można uiścić przelewem internetowym, czy też za pośrednictwem poczty ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Matematyka, informatyka, fizyka. To trzy, priorytetowe przedmioty, które powinniśmy zdawać, aby poważnie myśleć o dostaniu się na studia informatyczne w SGGW. Naturalnie, nie zwalnia nas to z obowiązku poradzenia sobie z innymi przedmiotami maturalnymi, językiem polskim i językiem obcym. O miano studenta stołecznej uczelni ubiega się wielu kandydatów, zatem nie wolno nam spoczywać na laurach, tylko uzyskać jak najlepsze wyniki ze wszystkich przedmiotów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

W zależności od roku, w którym zdawano egzamin maturalny (zarówno po raz pierwszy, jak i kolejne), punkty przeliczane są według wzoru ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie olimpiady i konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Informatykę ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)