Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zastosowanie matematyki w ekonomii
 • podstawy prawa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • rynki finansowe
 • analiza ekonomiczna
 • finanse publiczne
 • zamówienia publiczne

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest poznanie warsztatu ekonomisty oraz przygotowanie do realizacji analiz ekonomicznych przy wykorzystaniu metod i narzędzi analitycznych. Ekonomia na UKSW to także wiedza o normach i regułach organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowościach, zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, a także znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: zastosowanie matematyki w ekonomii, podstawy prawa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rynki finansowe, analiza ekonomiczna, finanse publiczne, zamówienia publiczne.

Na studiach drugiego stopnia istnieje kierunek o nazwie Ekonomia menedżerska. To w pewnym sensie kontynuacja Ekonomii, która prowadzona jest tylko na stopniu licencjackim. Celem kształcenia kierunku Ekonomia menedżerska jest nabycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności do funkcjonowania w praktyce gospodarczej na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji lub organizacjach pozarządowych. To także przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Kierunek przewiduje dwie specjalności: Menedżer biznesu, Menedżer podmiotów publicznych i pozarządowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Artur student Ekonomii mówi:

„Ekonomia to nie jest łatwy kierunek i na pewno nie jest to kierunek dla każdego. Tutaj trzeba zarazem myśleć matematycznie i klarownie, a zarazem abstrakcyjnie i przewidywać „co by było, gdyby?”. Ekonomia to złożona nauka, stąd taka ciekawa i wciągająca. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających wpływ na gospodarkę,
 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • interpretacji danych ekonomicznych,
 • skutecznej komunikacji i negocjacji,
 • metod i technik pozyskiwania danych,
 • posługiwania się licencjonowanym oprogramowaniem statystycznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • ośrodkach badawczych,
 • organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Ekonomię rozpoczyna się w pierwszym tygodniu czerwca, kiedy to kandydaci mogą zakładać indywidualne konta w systemie IRK. Przez następny miesiąc mogą oni wprowadzać uzyskane wyniki, a także dokonywać opłat rekrutacyjnych. Ogłoszenie wyników następuje zazwyczaj w połowie lipca. Jak ono wygląda? W systemie wyświetla się indywidualny status i może on mieć trzy wymiary ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, który należy złożyć po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. W naszej teczce powinny się znaleźć ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnosi każdy kandydat na studia po zarejestrowaniu w systemie IRK. Jest to warunek dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego. Opłaty można dokonać zarówno przez zlecenie przelewu w banku, na poczcie oraz za pomocą przelewu internetowego, z którego można potem wydrukować potwierdzenie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Dla kierunku Ekonomia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka z astronomią, historia, informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

UKSW kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Komentarze (0)