Administracja WSEI w Lublinie

Administracja – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to 13 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia na kierunku Administracja jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin,  takich jak: nauki o administracji, prawo, ekonomia, filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia oraz nauki o polityce publicznej. Istotne jest także nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Ekonomi i Innowacji dzielą się na następujące specjalności: Administracja publiczna, Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja gospodarcza, Samorząd terytorialny i ochrona środowiska, Obrona terytorialna. Lista przedmiotów nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zasady ustroju politycznego państwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, publiczne prawo konkurencji, socjologia organizacji, kryminalistyka z elementami kryminologii, umowy gospodarcze, partie i systemy partyjne, prawo budowlane i ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji mogą wykorzystać w różnych urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach, kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Milena, studentka  II- stopnia  Administracji mówi:

„Administracja to różne dziedziny, a wykonywanie tego zawodu wymaga różnych predyspozycji. Dlatego studia nie należą do najłatwiejszych, przez które można się bezszelestnie i bezboleśni prześlizgnąć. To studia dla ludzi aktywnych. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej,
 • analizy zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz dostosowania do nich działań podejmowanych w celu obrony terytorialnej,
 • znajomości prawa oraz jego zastosowania w dziedzinie administracji i bezpieczeństwa,
 • konstytucyjnego systemu organów państwa oraz roli organów w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej,
 • pozyskiwania źródeł finansowania inicjatyw wspierających rozwój regionu i kraju,
 • zarządzania majątkiem gminy, powiatu i województwa,
 • inicjowania przedsięwzięć gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie znajdzie zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie nie obowiązuje zestaw przedmiotów, które należy zdawać na maturze. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kierunki

Jakie są kierunki administracyjne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)