Administracja - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Administracja

Odkryj kierunek Administracja w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Administracja studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Administracja w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku administracja w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Lublinie administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawała II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.
 
Opis kierunku
Studenci administracji w Lublinie nauczą się sporządzania pism procesowych oraz dopełniania niezbędnych formalności związanych z postępowaniem rejestracyjnym przedsiębiorców. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu argumentacji, prowadzenia dyskusji czy zastosowania specjalistycznej terminologii prawniczej. Studia przygotowują także do wykorzystywania narzędzi informatycznych w e-administracji oraz zarządzania strategicznego.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 9 tys. kandydatów.
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku administracja w Lublinie: administracja publiczna, e-administracja, innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi, administracja bezpieczeństwa publicznego... specjalności na administracji w Lublinie >
 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku administracja w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >

 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3230 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku administracjia w Lublinie >

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów  absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, urzędach państwowych oraz w instytucjach niepublicznych.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Administracja +

Filia KUL w Stalowej Woli stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Administracja i zarządzanie publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i zarządzanie publiczne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak administracja cieszą się popularnością, dlatego na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Spowodowane jest to faktem, że kierunek ten jest na tyle uniwersalny, iż pozwala odnaleźć się w wielu branżach, firmach, korporacjach.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy
 • filozofia
 • biologia

 

By zwiększyć swoje szanse na znalezienie się na listach zakwalifikowanych, zadbaj o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym a są wśród nich: filozofia, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia. Jak widzisz, możesz zdecydować, w czym czujesz się najlepiej i przygotować się z kategorii, które zapewnią Ci najwyższe wyniki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować Administrację w Lublinie

Studia na kierunku administracja można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na jednej uczelni publicznej w Lublinie: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Ponadto administrację w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub online oferuję dwie lubelskie prywatne szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Administrację jako specjalność na administracji i zarządzaniu publicznym można podjąć na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować Administrację bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatną naukę na administracji oferuje jedna uczelnia publiczna w Lublinie – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Łodzi

Niestacjonarne studia na kierunku administracja można rozpocząć na dwóch lubelskich uczelniach:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Dowiedz się więcej administracja w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Lublinie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja we wszystkich szkołach wyższych w Lublinie są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3420 zł do 4200 zł. ceny - administracja Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Lublinie nie ma żadnej uczelni, która oferowałyby kandydatom na administrację możliwość bezpłatnego studiowania w trybie niestacjonarnym. Naukę, która nie wiąże się z opłatami, można rozpocząć na studiach stacjonarnych na tym kierunku (dotyczy uczelni publicznych).

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Raportowanie, fakturowanie, rozdzielanie dokumentów, tabelki, pliki, foldery – z tym współcześnie kojarzy nam się administracja. Czym jest tak naprawdę? Kto ma predyspozycje, by ja studiować? Administracja, to kierunek studiów, który w sposób rzetelny przygotuje studenta do pracy w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Uczelnie wyższe dokładają wszelkich starań, by absolwent był przygotowany do wykonywania funkcji urzędniczych i menadżerskich. Tematami poruszanymi w trakcie tych studiów, są współczesne potrzeby społeczeństwa, wymagania na rynku pracy oraz ogólna gospodarka.

W dzisiejszych czasach odchodzi się także od dokumentacji firmowej w formie papierowej – coraz częściej, duże korporacje i mniejsze firmy korzystają z odpowiednich programów komputerowych, by ułatwić zarówno administracji, jak i ich użytkownikom pracę. Na studiach tych można dowiedzieć się jak takie programy funkcjonują oraz jak z nich korzystać. Zatem, administracja, to nie tylko „siedzenie za biurkiem”, ale także fascynująca przygoda z przepisami w tle.

 

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student w trakcie studiów dowie się, jak funkcjonuje publiczny i rynkowy system administracji, pozna struktury systemu organów administracji publicznej oraz podmiotów administracji niepublicznej. Zdobędzie także wiedzę na temat prawa administracyjnego oraz zdobędzie niezbędną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk.

Dowie się także, w jaki sposób prowadzić działalność gospodarczą, oraz w jaki sposób podjęte decyzje determinują przepisy w trakcie jej prowadzenia. Absolwent administracji, powinien bez większych problemów poruszać się w świecie formuł, przepisów i artykułów, związanych z odpowiednimi zagadnieniami.

 

Umiejętności

W trakcie studiów, słuchacz dowie się w jaki sposób poprawnie identyfikować i interpretować przepisy oraz normy prawa administracyjnego. Pozna także jak i kiedy podejmować kluczowe decyzje dotyczących procesu zarządzania kryzysowego. Nauczy się jak zarządzać obiegiem dokumentów administracyjnych oraz jak odpowiednio je archiwizować.

Pozna schematy, pomocne w przygotowywaniu dokumentów, niezbędnych w danej instytucji publicznej i niepublicznej. Dowie się, czym jest ryzyko oraz nauczy się podejmować decyzje w warunkach stresu, krótkim i długim okresie oraz w zespołach, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych. Student administracji będzie wiedział jak analizować konkretne problemy i dobierać odpowiednie narzędzia, by zapobiegać kryzysom. Będzie miał także poczucie nieustannej motywacji do nauki i nowelizacji swoich umiejętności.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent tego kierunku będzie zdawał sobie sprawę z konieczności nieustannego podnoszenia swoich kompetencji, oczywiście w obszarze prawa administracyjnego i administracji. Pozna czym jest i w jaki sposób pracować zespołowo, a także będzie potrafił pracować zarówno jako podwładny, jak i kierownik. W życiu codziennym, będzie dbał i przestrzegał prawa administracyjnego, a także dawał przykład innym, otaczającym go ludziom.

 

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie wyższe w Lublinie tak dopasowały swój program studiów, by absolwenci tego kierunku w sposób profesjonalny wykonywali swoją późniejszą pracę. Wykładowcom zależy na wysokiej jakości przekazywanych informacji, pamiętając o ciągle zmieniających się przepisach w zakresie administracji publicznej i niepublicznej. Student, zostanie także wyposażony w niezbędną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, handlowego, prawa pracy i innych.

Ponadto, w ofercie uczelni z Lublina można znaleźć wiele interesujących specjalności, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnych studentów. Są to między innymi: e-administracja, zarządzanie w administracji, lub administracja bezpieczeństwa publicznego. Ważne jest jednak, że uczelnia uruchamia te specjalności w oparciu o zainteresowanie studentów – jeśli jest niewielu chętnych, specjalność nie otwiera się.

 

Jakie przedmioty są w programie studiów?

 • Zamówienia publiczne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • prawo wykroczeń
 • prawo cywilne z umowami administracji
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • ekonomia
 • prawo administracyjne
 • podatki i opłaty lokalne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • stanowienie prawa miejscowego

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kto będzie odpowiednim kandydatem na te studia. Po pierwsze, dobrze, kiedy przyszły student lubi spędzać czas nad tabelami i cyferkami – będzie to niezwykle pomocne w trakcie studiowania administracji. Ponadto, dobrze poradzi sobie tutaj osoba z dobrą pamięcią – wiele przepisów i reguł, których student nauczy się w trakcie studiów, będzie wykorzystywanych w późniejszej już pracy.

Ważne jest, by kandydat na administrację cechował się obowiązkowością oraz sumiennością – pomyłki w świecie administracji nie są mile widziane, a tylko mogą przynieść tragiczne skutki. Jest to dziedzina humanistyczna, dlatego warto, by była to mocna strona przyszłego studenta administracji. Jeśli więc interesujesz się prawem oraz wiedzą o społeczeństwie, a tabelki i formuły nie są ci straszne – to będzie doskonały wybór!

 

Ile trwają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Studia na kierunku Administracja w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz realizować je zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu w przeciwieństwie do prawa, które jest oferowane w formie jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień administracji trwa sześć semestrów i kończy się tytułem licencjata. Zapewnia on gruntowne wykształcenie z zakresu nauk prawno-administracyjnych i pozwala na rozpoczęcie pracy w zawodzie już po ukończeniu tego etapu studiów.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie, które uzupełniają treści zdobyte na stopniu pierwszym. Pozwalają one także dokształcić się w dziedzinie administracji absolwentom innych kierunków  z zakresu nauk społecznych, prawnych czy  politycznych. Zdobyte wykształcenie podwyższa  kompetencje absolwentów pierwszego stopnia i uatrakcyjnia ich pozycję na rynku pracy.

Administracja w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku administracja w Lublinie?

Student po kierunku administracja ma duże możliwości otrzymania pracy w sektorach publicznych, ale także w firmach i zakładach prywatnych. Dobry specjalista poradzi sobie w administracji samorządowej, bankach czy instytucjach oświatowych.

Coraz częściej spotyka się specjalistów z tej dziedziny w agencjach ubezpieczeniowych, a nawet w zakładach opieki zdrowotnej. Krótko mówiąc – wszędzie, gdzie zatrudniane są osoby musi być administracja, by prowadzić statystyki, wypłacać wynagrodzenie lub administrować dane pracowników.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku administracja:

W urzędach państwowych, takich jak wojsko lub policja, w agencjach pośrednictwa pracy czy ubezpieczeniowych. W sekretariatach szkół i przedszkoli ale także w miejscach, w których można ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej. Ponadto, absolwent administracji znajdzie pracę w ośrodkach opieki publicznej i niepublicznej. Prywatne firmy również mogą zaoferować pracę specjaliście.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku administracja:

 • urzędnik
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • pracownik działu kadr i płac
 • pracownik biurowy
 • administrator
 • specjalista ds. administracji
 • office manager
 • pracownik działu obsługi klienta
 • sekretarz szkoły
 • analityk
 • fakturzysta

 

Gdzie studiować na kierunku administracja w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jako specjalność na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Bezpłatne nauczanie oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3230 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

 

Administracja studia w Lublinie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Limity miejsc określane są odgórnie przez uczelnie na poszczególnych kierunkach studiów. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę przez uczelnie w Lublinie to m.in. biologia, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku administracja w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Sytuacja nieco inaczej wygląda w przypadku uczelni niepublicznych bowiem są one płatne niezależnie od typu uczelni (czy jest prywatna czy państwowa). Ceny mogą się różnic w zależności od wybranej uczelni, jednak istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Ceny studiów na kierunku administracja w Lublinie:

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: od 4200 zł
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji)
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: od 3230 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się w systemie na wybrany przez siebie kierunek, każdy z kandydatów z niecierpliwością oczekuje wyników rekrutacji. Daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych są ustalane indywidualnie na poszczególnych uczelniach.

Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK, razem z ilością uzyskanych punktów oraz zajętym miejscem.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji)
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci musza złożyć komplet niezbędnych dokumentów.

Większość uczelni decyduje się, na to, aby kandydaci osobiście składali dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Niektóre z dokumentów, o których kandydaci powinni pamiętać, to m.in. formularz rekrutacyjny, świadectwo maturalne, zdjęcie, a także dowód osobisty.  

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Rekrutacja na studia składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja na stronie internetowej, a kolejnym jest złożenie dokumentów przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnym w terminie.

Uczelnie w Lublinie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej – jest to potwierdzenie wyników maturalnych, a także pozwala to na wpisanie kandydata na ostateczną listę studentów, którzy rozpoczną zajęcia już w październiku.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle kilka dni. W przypadku spóźnienia się przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.  

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji)
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa): od 15.07.2022 do 21.07.2022
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Lublinie?

Przed rekrutacją na administrację należy zadać sobie pytanie „co mnie interesuje?”. Jeśli są to nauki humanistyczne, historia i wiedza o społeczeństwie, to bardzo dobrze! Być może to znak, by rozpocząć swoją przygodę jako student administracji.

Następnym czynnikiem ułatwiającym studia może być sumienność i dobra pamięć. Jeśli kandydat na te studia lubi się uczyć i nie są mu straszne reguły i formuły – to tez może być dobry kierunek! Ponadto, jeśli przyszły student interesuje się strukturą w firmach, organizacjach, a nawet w państwie, interesuje go prawo i polityka, oznacza to tylko, że bez problemu odnajdzie się w ławach uczelni, na kierunku administracja!

 

Proces rekrutacji

Kierunek administracja od kilku lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród przyszłych studentów. Kandydaci w Lublinie ulubili sobie ten kierunek, dlatego rekrutacja na niego jest nieco utrudniona. Żeby przejść cały proces bez zbędnych nerwów należy bardzo dobrze zdać maturę, a także mieć dobre oceny z przedmiotów szkolnych - w przypadku wielu kandydatów, uczelnia może zorganizować konkurs świadectw.

By zwiększyć swoje szanse, kandydat powinien rozważyć udział w olimpiadzie przedmiotowej – laureat albo finalista takiego konkursu przechodzi rekrutację „bez kolejki:)”.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Administracja, to humanistyczny kierunek studiów, dlatego większość uczelni w Lublinie bierze pod uwagę przy rekrutacji, właśnie przedmioty humanistyczne. Są to: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie. Oczywiście, dużo lepiej byłoby zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym – wtedy szanse kandydata zdecydowanie rosną.

Uczelnie w Lublinie często zwracają uwagę także na matematykę – w niektórych szkołach wyższych, przedmiot ten jest brany pod uwagę przy rekrutacji. Zalecamy sprawdzenie wymagań osobiście, przed decyzją o podjęciu studiów.

 

Wymagane dokumenty

Na większości uczelni w Lublinie, dokumenty które należy złożyć są podobne. Zwykle są to:

 • formularz rekrutacyjny (a wraz z nim uiszczona opłata rekrutacyjna)
 • dowód osobisty
 • świadectwo maturalne
 • formularz RODO.

 

Przed złożeniem dokumentów zalecamy osobiste sprawdzenie wymagań uczelni. Najważniejszy jednak jest czas – niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje usunięciem z listy studentów!

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Lublinie

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Administracja to bardzo popularny kierunek studiów, który zapewnia stabilne zatrudnienie w bardzo wielu miejscach pracy.

Kornelia, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Wybrałam te studia, ponieważ są one niezwykle praktyczne. Dają bardzo wiele możliwości pracy, a ja nie muszę od razu postanawiać, czym konkretnie chcę się zajmować. Myślę, że znajdę coś dla siebie. Zajęcia są bardzo interesujące, a wiadomości z zakresu prawa powinny być obowiązkowe dla wszystkich, ponieważ warto wiedzieć, co nam wolno, a czego nie. Bardzo polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Lublin studia i stopnia

Administracja Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Lublin studia stacjonarne

Administracja Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Lublinie

Kierunki prawnicze i administracja w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia