Administracja - Lublin

Administracja - Lublin

Administracja - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Administracja

Odkryj kierunek Administracja w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Administracja w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Bezpłatne nauczanie oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3420 zł do 4200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci administracji w Lublinie nauczą się sporządzania pism procesowych oraz dopełniania niezbędnych formalności związanych z postępowaniem rejestracyjnym przedsiębiorców. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu argumentacji, prowadzenia dyskusji czy zastosowania specjalistycznej terminologii prawniczej. Studia przygotowują także do wykorzystywania narzędzi informatycznych w e-administracji oraz zarządzania strategicznego.

Po ukończeniu studiów  absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, urzędach państwowych oraz w instytucjach niepublicznych.

 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Administracja +

Filia KUL w Stalowej Woli stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Administracja - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak administracja cieszą się popularnością, dlatego na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Spowodowane jest to faktem, że kierunek ten jest na tyle uniwersalny, iż pozwala odnaleźć się w wielu branżach, firmach, korporacjach.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy
 • filozofia
 • biologia

 

By zwiększyć swoje szanse na znalezienie się na listach zakwalifikowanych, zadbaj o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym a są wśród nich: filozofia, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia. Jak widzisz, możesz zdecydować, w czym czujesz się najlepiej i przygotować się z kategorii, które zapewnią Ci najwyższe wyniki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Lublinie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Raportowanie, fakturowanie, rozdzielanie dokumentów, tabelki, pliki, foldery – z tym współcześnie kojarzy nam się administracja. Czym jest tak naprawdę? Kto ma predyspozycje, by ja studiować? Administracja, to kierunek studiów, który w sposób rzetelny przygotuje studenta do pracy w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Uczelnie wyższe dokładają wszelkich starań, by absolwent był przygotowany do wykonywania funkcji urzędniczych i menadżerskich. Tematami poruszanymi w trakcie tych studiów, są współczesne potrzeby społeczeństwa, wymagania na rynku pracy oraz ogólna gospodarka.

W dzisiejszych czasach odchodzi się także od dokumentacji firmowej w formie papierowej – coraz częściej, duże korporacje i mniejsze firmy korzystają z odpowiednich programów komputerowych, by ułatwić zarówno administracji, jak i ich użytkownikom pracę. Na studiach tych można dowiedzieć się jak takie programy funkcjonują oraz jak z nich korzystać. Zatem, administracja, to nie tylko „siedzenie za biurkiem”, ale także fascynująca przygoda z przepisami w tle.

 

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student w trakcie studiów dowie się, jak funkcjonuje publiczny i rynkowy system administracji, pozna struktury systemu organów administracji publicznej oraz podmiotów administracji niepublicznej. Zdobędzie także wiedzę na temat prawa administracyjnego oraz zdobędzie niezbędną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk.

Dowie się także, w jaki sposób prowadzić działalność gospodarczą, oraz w jaki sposób podjęte decyzje determinują przepisy w trakcie jej prowadzenia. Absolwent administracji, powinien bez większych problemów poruszać się w świecie formuł, przepisów i artykułów, związanych z odpowiednimi zagadnieniami.

 

Umiejętności

W trakcie studiów, słuchacz dowie się w jaki sposób poprawnie identyfikować i interpretować przepisy oraz normy prawa administracyjnego. Pozna także jak i kiedy podejmować kluczowe decyzje dotyczących procesu zarządzania kryzysowego. Nauczy się jak zarządzać obiegiem dokumentów administracyjnych oraz jak odpowiednio je archiwizować.

Pozna schematy, pomocne w przygotowywaniu dokumentów, niezbędnych w danej instytucji publicznej i niepublicznej. Dowie się, czym jest ryzyko oraz nauczy się podejmować decyzje w warunkach stresu, krótkim i długim okresie oraz w zespołach, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych. Student administracji będzie wiedział jak analizować konkretne problemy i dobierać odpowiednie narzędzia, by zapobiegać kryzysom. Będzie miał także poczucie nieustannej motywacji do nauki i nowelizacji swoich umiejętności.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent tego kierunku będzie zdawał sobie sprawę z konieczności nieustannego podnoszenia swoich kompetencji, oczywiście w obszarze prawa administracyjnego i administracji. Pozna czym jest i w jaki sposób pracować zespołowo, a także będzie potrafił pracować zarówno jako podwładny, jak i kierownik. W życiu codziennym, będzie dbał i przestrzegał prawa administracyjnego, a także dawał przykład innym, otaczającym go ludziom.

 

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie wyższe w Lublinie tak dopasowały swój program studiów, by absolwenci tego kierunku w sposób profesjonalny wykonywali swoją późniejszą pracę. Wykładowcom zależy na wysokiej jakości przekazywanych informacji, pamiętając o ciągle zmieniających się przepisach w zakresie administracji publicznej i niepublicznej. Student, zostanie także wyposażony w niezbędną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, handlowego, prawa pracy i innych.

Ponadto, w ofercie uczelni z Lublina można znaleźć wiele interesujących specjalności, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnych studentów. Są to między innymi: e-administracja, zarządzanie w administracji, lub administracja bezpieczeństwa publicznego. Ważne jest jednak, że uczelnia uruchamia te specjalności w oparciu o zainteresowanie studentów – jeśli jest niewielu chętnych, specjalność nie otwiera się.

 

Jakie przedmioty są w programie studiów?

 • Zamówienia publiczne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • prawo wykroczeń
 • prawo cywilne z umowami administracji
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • ekonomia
 • prawo administracyjne
 • podatki i opłaty lokalne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • stanowienie prawa miejscowego

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kto będzie odpowiednim kandydatem na te studia. Po pierwsze, dobrze, kiedy przyszły student lubi spędzać czas nad tabelami i cyferkami – będzie to niezwykle pomocne w trakcie studiowania administracji. Ponadto, dobrze poradzi sobie tutaj osoba z dobrą pamięcią – wiele przepisów i reguł, których student nauczy się w trakcie studiów, będzie wykorzystywanych w późniejszej już pracy.

Ważne jest, by kandydat na administrację cechował się obowiązkowością oraz sumiennością – pomyłki w świecie administracji nie są mile widziane, a tylko mogą przynieść tragiczne skutki. Jest to dziedzina humanistyczna, dlatego warto, by była to mocna strona przyszłego studenta administracji. Jeśli więc interesujesz się prawem oraz wiedzą o społeczeństwie, a tabelki i formuły nie są ci straszne – to będzie doskonały wybór!

 

Ile trwają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Studia na kierunku Administracja w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz realizować je zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu w przeciwieństwie do prawa, które jest oferowane w formie jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień administracji trwa sześć semestrów i kończy się tytułem licencjata. Zapewnia on gruntowne wykształcenie z zakresu nauk prawno-administracyjnych i pozwala na rozpoczęcie pracy w zawodzie już po ukończeniu tego etapu studiów.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie, które uzupełniają treści zdobyte na stopniu pierwszym. Pozwalają one także dokształcić się w dziedzinie administracji absolwentom innych kierunków  z zakresu nauk społecznych, prawnych czy  politycznych. Zdobyte wykształcenie podwyższa  kompetencje absolwentów pierwszego stopnia i uatrakcyjnia ich pozycję na rynku pracy.

Jaka praca po kierunku administracja w Lublinie?

Jaka praca po kierunku administracja w Lublinie?

Student po kierunku administracja ma duże możliwości otrzymania pracy w sektorach publicznych, ale także w firmach i zakładach prywatnych. Dobry specjalista poradzi sobie w administracji samorządowej, bankach czy instytucjach oświatowych.

Coraz częściej spotyka się specjalistów z tej dziedziny w agencjach ubezpieczeniowych, a nawet w zakładach opieki zdrowotnej. Krótko mówiąc – wszędzie, gdzie zatrudniane są osoby musi być administracja, by prowadzić statystyki, wypłacać wynagrodzenie lub administrować dane pracowników.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku administracja:

W urzędach państwowych, takich jak wojsko lub policja, w agencjach pośrednictwa pracy czy ubezpieczeniowych. W sekretariatach szkół i przedszkoli ale także w miejscach, w których można ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej. Ponadto, absolwent administracji znajdzie pracę w ośrodkach opieki publicznej i niepublicznej. Prywatne firmy również mogą zaoferować pracę specjaliście.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku administracja:

 • urzędnik
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • pracownik działu kadr i płac
 • pracownik biurowy
 • administrator
 • specjalista ds. administracji
 • office manager
 • pracownik działu obsługi klienta
 • sekretarz szkoły
 • analityk
 • fakturzysta

 

Gdzie studiować na kierunku administracja w Lublinie?

Administracja studia w Lublinie - uczelnie:

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Lublinie?

Przed rekrutacją na administrację należy zadać sobie pytanie „co mnie interesuje?”. Jeśli są to nauki humanistyczne, historia i wiedza o społeczeństwie, to bardzo dobrze! Być może to znak, by rozpocząć swoją przygodę jako student administracji.

Następnym czynnikiem ułatwiającym studia może być sumienność i dobra pamięć. Jeśli kandydat na te studia lubi się uczyć i nie są mu straszne reguły i formuły – to tez może być dobry kierunek! Ponadto, jeśli przyszły student interesuje się strukturą w firmach, organizacjach, a nawet w państwie, interesuje go prawo i polityka, oznacza to tylko, że bez problemu odnajdzie się w ławach uczelni, na kierunku administracja!

 

Proces rekrutacji

Kierunek administracja od kilku lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród przyszłych studentów. Kandydaci w Lublinie ulubili sobie ten kierunek, dlatego rekrutacja na niego jest nieco utrudniona. Żeby przejść cały proces bez zbędnych nerwów należy bardzo dobrze zdać maturę, a także mieć dobre oceny z przedmiotów szkolnych - w przypadku wielu kandydatów, uczelnia może zorganizować konkurs świadectw.

By zwiększyć swoje szanse, kandydat powinien rozważyć udział w olimpiadzie przedmiotowej – laureat albo finalista takiego konkursu przechodzi rekrutację „bez kolejki:)”.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Administracja, to humanistyczny kierunek studiów, dlatego większość uczelni w Lublinie bierze pod uwagę przy rekrutacji, właśnie przedmioty humanistyczne. Są to: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie. Oczywiście, dużo lepiej byłoby zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym – wtedy szanse kandydata zdecydowanie rosną.

Uczelnie w Lublinie często zwracają uwagę także na matematykę – w niektórych szkołach wyższych, przedmiot ten jest brany pod uwagę przy rekrutacji. Zalecamy sprawdzenie wymagań osobiście, przed decyzją o podjęciu studiów.

 

Wymagane dokumenty

Na większości uczelni w Lublinie, dokumenty które należy złożyć są podobne. Zwykle są to:

 • formularz rekrutacyjny (a wraz z nim uiszczona opłata rekrutacyjna)
 • dowód osobisty
 • świadectwo maturalne
 • formularz RODO.

 

Przed złożeniem dokumentów zalecamy osobiste sprawdzenie wymagań uczelni. Najważniejszy jednak jest czas – niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje usunięciem z listy studentów!

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Lublinie

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Administracja to bardzo popularny kierunek studiów, który zapewnia stabilne zatrudnienie w bardzo wielu miejscach pracy.

Kornelia, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Wybrałam te studia, ponieważ są one niezwykle praktyczne. Dają bardzo wiele możliwości pracy, a ja nie muszę od razu postanawiać, czym konkretnie chcę się zajmować. Myślę, że znajdę coś dla siebie. Zajęcia są bardzo interesujące, a wiadomości z zakresu prawa powinny być obowiązkowe dla wszystkich, ponieważ warto wiedzieć, co nam wolno, a czego nie. Bardzo polecam.

Kierunki prawnicze i administracja w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)