Administracja - Lublin

Administracja - Lublin

Administracja - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Administracja

Odkryj kierunek Administracja w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Lublin | woj. lubelskie

Dla kogo ten kierunek?

Feliks Koneczny wyjaśniał, że „Przez porządek w administracji rozumie się porządek w papierach, choćby kraj cały pogrążony był w straszliwym nieporządku”. Studia prawnicze w dziedzinie administracji odnoszą się do organizowania działalności państwa, która odbywa się poprzez funkcjonowanie urzędów różnego typu. Jest to także zarządzanie jakimikolwiek sprawami zarówno cudzymi, jak i własnymi.

Kandydaci, którzy rozważają kierunek administracja w Lublinie, muszą cechować się obowiązkowością i odpowiedzialnością, ponieważ kwestie biurokratyczne rządzą dzisiejszym światem i jakakolwiek pomyłka może mieć tragiczne skutki. Są to studia z zakresu humanistyczno-prawniczych, dlatego te dyscypliny nauki nie mogą być Ci obce. Jeśli wykazujesz zainteresowania dziedzinami zarządzania, prawa i administracji, warto rozważyć studia administracyjne, które obecnie są kierunkiem na tyle uniwersalnym, że zapewniają karierę w bardzo wielu branżach w kraju i za granicą.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia prawnicze w Lublinie w zakresie administracji cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych kandydatów. Zapewniają one gruntowne wykształcenie z zakresu prawa i administracji. Właśnie z tego powodu wiele uczelni w Lublinie ma je w swojej ofercie. Kierunek administracja możesz studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na Katowickim Uniwersytecie Lubelskim, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji.

Programy kształcenia kładą nacisk na elementarną wiedzę, która przysłuży się absolwentom do pracy w przyszłości. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz na przykład takie jak: historia państwa i administracji, techniki negocjacji i umowy w administracji, zamówienia publiczne i karne aspekty w administracji, przedsiębiorczość i statystyka z demografią i wiele innych. Siatka zajęć przewiduje przedmioty zarówno obligatoryjne, jak i specjalnościowe i fakultatywne.

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku administracja zapewniają wiedzę i umiejętności, które są niezwykle przydatne na różnych stanowiskach, dla których znajomość regulacji prawnych i ich praktyczne zastosowanie to podstawa. Abiturienci znajdują zatrudnienie w administracji samorządowej, instytucjach samorządowych, instytucjach oświatowych, organizacjach niekomercyjnych, administracji rządowej czy działach administracji instytucji komercyjnych.

Pełnią różnego rodzaju funkcje w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędzie marszałkowskim, w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, fundacjach i stowarzyszeniach, a także w urzędach pracy i zakładach pomocy społecznej. Możliwości zatrudnienia jest naprawdę wiele, dlatego tak chętnie przyszli studenci decydują się na realizowanie kierunku studiów jakim jest administracja.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Lublinie?

     Kierunki studiów w Lublinie takie jak administracja cieszą się popularnością, dlatego na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Spowodowane jest to faktem, że kierunek ten jest na tyle uniwersalny, iż pozwala odnaleźć się w wielu branżach, firmach, korporacjach. By zwiększyć swoje szanse na znalezienie się na listach zakwalifikowanych, zadbaj o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym a są wśród nich: geografia, historia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia. Jak widzisz, możesz zdecydować, w czym czujesz się najlepiej i przygotować się z kategorii, które zapewnią Ci najwyższe wyniki.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Lublinie?

     Uczelnie w Lublinie dążą do zapewnienia swoim studentom jak najwyższych komfortów studiowania. Z tego powodu kierunek administracja możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które z jakichkolwiek powodów nie mogą sobie pozwolić na studiowanie w trybie dziennym. Tryb zaoczny pozwala im zgłębiać edukację w weekendy, jednak jest on płatny także na uczelniach publicznych. Jeśli natomiast ktoś jest zainteresowany regularną edukacją i systematyczną nauką, warto rozważyć studia stacjonarne.

      

     Program studiów i przedmioty

     Program kształcenia nastawiony jest na gruntowną wiedzę z zakresu prawa (cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego, pracy i innych), administracji czy historii. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz także:

     • finanse publiczne,
     • moduł ustrojowo-legislacyjny,
     • zamówienia publiczne i karne aspekty w administracji,
     • przedsiębiorczość i statystyka z demografią
     • i wiele innych.

      

     Studia administracyjne przewidują także szereg interesujących specjalności, wśród których znajdziesz na przykład: administrację bezpieczeństwa publicznego, administrację cyfrową, zarządzanie w administracji. Warto zaznaczyć, że nie każda uczelnia w Lublinie przewiduje na kierunku administracja specjalizacje. Wykaz poszczególnych specjalności warto śledzić na stronach internetowych, ponieważ ich utworzenie zależy od zainteresowania studentów.

     Abiturienci zdobywają wiedzę z zakresu najnowszych trendów odnoszących się do zarządzania w administracji, zapoznają się z przepisami prawnymi, potrafią je interpretować i stosować w codziennej praktyce. Absolwenci diagnozują potrzeby społeczne, a także wykorzystują umiejętności praktyczne odnoszące się do codziennej pracy w administracji, również w zakresie informatycznym i językowym. Ważne zdolności, które absolwenci opanowują, odnoszą się do rozwiązywania problemów zawodowych, organizowania i kierowania zespołami, a także komunikowania się z otoczeniem. Wykształcenie w zakresie administracji zapewni przyszłym studentom pracę w różnych rodzajach administracji.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     ADMINISTRACJA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

     ADMINISTRACJA LUBLIN STUDIA ZAOCZNE

      

     administracja studia Lublin lubelskie

      

     Ile trwają studia na kierunku administracja w Lublinie?

     Studia w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz realizować je zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu w przeciwieństwie do prawa, które jest oferowane w formie jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień administracji trwa sześć semestrów i kończy się tytułem licencjata. Zapewnia on gruntowne wykształcenie z zakresu nauk prawno-administracyjnych i pozwala na rozpoczęcie pracy w zawodzie już po ukończeniu tego etapu studiów.

     Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie, które uzupełniają treści zdobyte na stopniu pierwszym. Pozwalają one także dokształcić się w dziedzinie administracji absolwentom innych kierunków  z zakresu nauk społecznych, prawnych czy  politycznych. Zdobyte wykształcenie podwyższa  kompetencje absolwentów pierwszego stopnia i uatrakcyjnia ich pozycję na rynku pracy.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     ADMINISTRACJA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

     ADMINISTRACJA LUBLIN STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Lublinie?

     Studia na kierunku administracja w Lublinie to bardzo interesująca dziedzina nauki, ciesząca się niegasnącą popularnością. Najlepsze pozycje na rynku pracy zapewniają sobie jednak pasjonaci i osoby, które zdobywają najwyższe wyniki podczas całego procesu kształcenia. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

     • Czy nauka przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza związanych z prawem i administracją, nie sprawia Ci problemów?
     • Czy interesujesz się organizacją państwa i kwestiami związanymi z jego zarządzaniem?
     • Czy w zakresie Twoich zainteresowań znajduje się prawo i polityka?

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce na kierunku administracja w Lublinie jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów magisterskich. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna. Wybierz te, które najbardziej Ci odpowiadają i przygotuj się z nich jak najlepiej.

     By zwiększyć swoje szanse, możesz rozważyć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zdobywają najwyższe wyniki. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Historyczną, Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej lub Olimpiadę Wiedzy o Państwie i Prawie.

     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

      

      

     administracja studia Lublin lubelskie

      

     Jaka praca po kierunku administracja w Lublinie?

     Studia ekonomiczne w Lublinie zapewniają edukację na wysokim poziomie z dziedzin prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i za granicą, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania w administracji publicznej, prowadzenia działalności gospodarczej odnoszącej się do aspektów administracyjno-prawnych, organizacji ochrony środowiska, etyki i prawa urzędniczego, a także informatyzacji w administracji publicznej.

     Abiturienci mogą spodziewać się zatrudnienie w administracji biurowej, administracji publicznej, instytucjach państwowych, bankowości, instytucjach administracji publicznej, ośrodkach pomocy społecznej, obsłudze klienta, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej, urzędach i izbie skarbowej, ubezpieczeniach, biznesie, urzędach pracy, wymiarze sprawiedliwości.

     Absolwenci doskonale odnajdują się także w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, placówkach kulturalnych i oświatowych, organach partii politycznych czy przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

     Studia w Lublinie na kierunku administracja zapewniają wiedzę i umiejętności, które są niezwykle cenne w niemal każdej branży, firmie czy korporacji. W dzisiejszych czasach działania administracyjne są konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych organów nie tylko państwa, ale i prywatnych i publicznych działalności gospodarczych. Wykształcenie, które zdobywają absolwenci, zapewnia im wachlarz możliwości, dlatego tak wiele osób w dzisiejszych czasach decyduje się na edukację w tym zakresie. Jeśli i Ty myślisz o studiowaniu administracji, jak najszybciej rozpocznij przygotowania, by nie martwić się o stabilne miejsce na listach przyjętych.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Lublinie?

     Administracja to bardzo popularny kierunek studiów, który zapewnia stabilne zatrudnienie w bardzo wielu miejscach pracy.

     Kornelia, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

     Wybrałam te studia, ponieważ są one niezwykle praktyczne. Dają bardzo wiele możliwości pracy, a ja nie muszę od razu postanawiać, czym konkretnie chcę się zajmować. Myślę, że znajdę coś dla siebie. Zajęcia są bardzo interesujące, a wiadomości z zakresu prawa powinny być obowiązkowe dla wszystkich, ponieważ warto wiedzieć, co nam wolno, a czego nie. Bardzo polecam.

     KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W LUBLINIE

     Rozwiń

     POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE NIESTACJONARNE W LUBLINIE

     10 uczelni w Lublinie

     Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

      


     # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)