Administracja

Administracja

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - kierunki studiów

Administracja – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to 11 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z obszaru prawa i administracji, a także wiedzy o metodach badania wybranych zagadnień społecznych, prawnych i ekonomicznych, koniecznych dla zrozumienia istoty administracji oraz jej funkcjonowania.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: prawo ochrony dziedzictwa kultury, podstawy prawoznawstwa, ochrona własności intelektualnej, współczesne systemy polityczne i prawne, zamówienia publiczne, polityka społeczna.

Zdobyta wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji mogą wykorzystać w różnych urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach, kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim opinie? Milena, studentka  II- stopnia Administracji mówi:

„Studiowanie Administracji to najlepsza opcja na poznanie wielu różnych dziedzin, w ramach jednego kierunku studiów. Poznanie prawa, poznanie nauk politycznych, społecznych… Dlatego wybrałam studia na kierunku Administracja, żeby otrzymać dobre i rozbudowane wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Akademii im. Jakuba z Paradyża:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania administracji publicznej, rządowej i państwowej,
  • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
  • ochrony własności intelektualnej,
  • prawa pracy,
  • metod badań wybranych zagadnień społecznych, prawnych i ekonomicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim może znaleźć zatrudnienie:

  • w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego,
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości,
  • w sektorze prywatnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Studia może podjąć kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracji wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracji w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża kierunki

Jakie są kierunki administracji w Gorzowie Wielkopolskim

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego 

Komentarze (0)