Administracja - Gorzów Wielkopolski

Studia w Gorzowie Wlkp.

administracja

Odkryj kierunek administracja w Gorzowie Wielkopolskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

23.02.2023

Administracja - studia Gorzów Wielkopolski 2023 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Administracja w Gorzowie Wielkopolskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku administracja w Gorzowie Wielkopolskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Gorzowie Wielkopolskim administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (AJP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku administracja w Gorzowie Wielkopolskim: administracja europejskaadministracja gospodarcza i finansowaadministracja prawno-biznesowaadministracja publiczna, administracja finansowa, administracja służby zdrowia i opieki społecznej... specjalności na administracji w Gorzowie Wielkopolskim >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Gorzów Wielkopolski

Zobacz, na jakich uczelniach w Gorzowie Wielkopolskim jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Gorzowie Wielkopolskim

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia prawnicze są przedmiotem zainteresowania wielu pasjonatów tej dziedziny, jednak mogą okazać się trudne dla wielu przyszłych studentów już na etapie rekrutacji. Ze względu na szerokie grono kandydatów, zainteresowanych opisywaną tematyką kształcenia, nie każdy z nich będzie miał szansę na rozpoczęcie Administracji w najbliższym czasie - na drodze konkursu świadectw zostaną wyłonieni tylko najlepsi. Dlatego jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu Administracji w Gorzowie Wielkopolskim, przygotuj się do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Nie zapomnij również o sprawdzeniu aktualnych wymagań aplikacyjnych, gdyż mogą one ulegać pewnym zmianom i różnić się w zależności od uczelni, na którą się zdecydujesz.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Gorzowie Wielkopolskim

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Gorzowie Wielkopolskim

Większość kierunków, które można odbywać na uczelniach w Gorzowie Wielkopolskim, są prowadzone w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego, dzięki czemu komfort zdobywania wiedzy przez wszystkich studentów jest znacznie wyższy niż wówczas, kiedy mieliby oni narzuconą organizację swojego czasu w trakcie trwania edukacji według odgórnych ustaleń, określanych przez regulamin uczelni.

Studia stacjonarne na kierunku Administracja są najczęściej wybierane przez tych, którzy marzą o regularności zdobywanej edukacji i możliwości zgłębiania niewielkich porcji materiału w ramach codziennych zajęć i wykładów. Studia w trybie niestacjonarnym to wyzwanie polegające na braniu udziału w wielogodzinnych zajęciach, których celem jest zaprezentowanie dwutygodniowego programu w ciągu zaledwie dwóch dni. Będzie to idealna opcja na przykład dla chcących podjąć pełnoetatową pracę równolegle ze studiami.

Administrować znaczy zarządzać, czyli planować, wdrażać i kontrolować konkretne działania, mające na celu realizację wcześniej określonych zadań. Nie ulega wątpliwości, że każdy z wymienionych procesów wymaga kilku kluczowych umiejętności, popartych gruntowną wiedzą teoretyczną. Dlatego kształcenie w ramach Administracji w Gorzowie Wielkopolskim może okazać się wyzwaniem, któremu sprostają jedynie nieliczni.

Administracja powstała w celu wykształcenia grona kompetentnych specjalistów, którzy dzięki posiadanym predyspozycjom oraz nabytym na studiach umiejętnościom poradzą sobie z zadaniami, jakie narzucą na nich obowiązki wynikające z pracy w zawodzie. Opisywany kierunek studiów jest nie bez powodu jednym z najchętniej wybieranych – gwarantuje nie tylko zdobycie całkiem nowych, wartościowych kompetencji, ale również możliwość znalezienia przyszłościowej, dobrze płatnej pracy w zawodzie. Gorzów Wielkopolskim jest jednym z polskich ośrodków akademickich, w których można rozpocząć kształcenie w ramach tego kierunku.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku Administracja proponują wszystkim przyszłym studentom możliwość przyswojenia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, których zakres obejmuje takie nauki, jak: ekonomia, zarządzanie, marketing oraz socjologia.

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makro i mikroekonomia,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • historia administracji,
 • prawo administracyjne,
 • postępowanie administracyjne,
 • podstawy socjologii.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Gorzowie Wielkopolskim realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Nawet pomimo ogromu dołożonych starań, bardzo często samo zaangażowanie w zgłębianie wiedzy i umiejętności z danego obszaru jest niewystarczające, aby osiągnąć poziom mistrzowski i cieszyć się z rozwijania kariery zawodowej. Wobec tego co jest potrzebne, żeby mieć jak największe szanse na odniesienie sukcesu na studiach administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim? Kandydatom przyda się przede wszystkim zdolność do łatwej nauki interdyscyplinarnej wiedzy, a więc wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania będą na wagę złota.

Ponadto, jako że Administracja oparta jest w głównej mierze o nauki ekonomiczne i z zakresu zarządzania, przyszłym studentom przyda się dobrze rozwinięta charyzma, pewność siebie, umiejętności matematyczne oraz umiejętność analitycznego myślenia i sprawnego podejmowania mądrych decyzji. Taki zestaw cech zwiększy twoje szanse na powodzenie w trakcie edukacji na studiach.

 

4. Program studiów

Siatka studiów dla kierunku Administracja przewiduje szeroki zakres przedmiotów ogólnych oraz kierunkowych. Wiele z nich zależy od wybranej wcześniej specjalności, wobec tego nie są one obligatoryjne. W ofercie specjalności można znaleźć między innymi:

 • ochronę danych osobowych,
 • kadry i płace,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Niezależnie od tego, na jaką specjalność zdecyduje się dany student, może mieć on pewność, że otrzyma interdyscyplinarne i przyszłościowe wykształcenie, które będzie mógł wykorzystać w zbliżającym się życiu zawodowym.

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Gorzowie Wielkopolskim

Studia na kierunku Administracja w Gorzowie Wielkopolskim, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Wszystkie kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim wyróżniają się jednolitym cyklem kształcenia lub takim, który jest podzielony na dwa komplementarne etapy. Studia na kierunku Administracja zasilają tę drugą, zdecydowanie bardziej liczną grupę kierunków. Zastanawiasz się, co to oznacza w praktyce?

Studia pierwszego stopnia na Administracji mają charakter studiów licencjackich, dlatego zanim je ukończysz, miną trzy lata, które zostaną nagrodzone uzyskaniem przez każdego absolwenta, pomyślnie broniącego pracy dyplomowej, wyższego wykształcenia i uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie.

Magisterskie studia drugiego stopnia są kontynuacją poprzedniego cyklu edukacji i trwają dwa lata. Po tym czasie absolwenci zyskują jeszcze ciekawsze możliwości zawodowe i mogą się pochwalić znacznie lepiej ugruntowaną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.

Administracja w Gorzowie Wielkopolskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Gorzowie Wielkopolskim

Studia na kierunku Administracja w Gorzowie Wielkopolskim zapewnią wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie z dziedzin takich jak prawo, ekonomia, zarządzanie i oczywiście administracja. Absolwenci staną się ekspertami w praktykowaniu zawodu opartego na założeniach opisywanej dziedziny dzięki posiadaniu dobrze ugruntowanych umiejętności, popartych wiedzą teoretyczną. W związku z tym, jeżeli zdecydujesz się na studiowanie Administracji, będziesz mógł liczyć na dobrze płatną pracę w zawodzie.

Absolwenci bez większego trudu znajdują zatrudnienie na stanowiskach wykonawczych w prywatnym i publicznym sektorze różnych działalności, a dzięki umiejętnościom z dziedziny zarządzania, doskonale odnajdą się w zadaniach polegających na kierowaniu grupą ludzi, dążących do realizacji określonego celu.

Po ukończeniu Administracji można postarać się o zajęcie stanowisk kierowniczych w służbach celnych, strukturach samorządowych, organach partii politycznych, wszelakich instytucjach krajowych i międzynarodowych, a także instytucjach pozarządowych i administracji specjalnej.

Realizacja marzeń o otworzeniu własnej działalności gospodarczej stanie się niezwykle łatwa, jeżeli zdecydujesz się na podjęcie Administracji w Gorzowie Wielkopolskim. Nauka pod okiem wybitnych jednostek odpowiedzialnych za zadania związane z obejmowaniem pozycji lidera pozwoli na bezproblemowe ukształtowanie swojej przyszłej ścieżki kariery.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Gorzowie Wielkopolskim?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2022/2023, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje bezpłatne miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AJP.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Gorzowie Wielkopolskim

 

czytaj dalej uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Gorzowie Wielkopolskim

 

Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Gorzowie Wielkopolskim

Kierunek kształcenia może zdeterminować wygląd najbliższej przyszłości, a nawet całego życia, dlatego powinien on zostać wybrany świadomie i zostać dopasowany do osobistych przekonań, preferencji i predyspozycji danego kandydata. Zatem nim zdecydujesz się aplikować na Administrację w Gorzowie Wielkopolskim, odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych i społecznych jest dla ciebie przyjemnością?
 • Czy potrafisz zajmować pozycję lidera, organizując przebieg pracy twojego zespołu?
 • Czy interesujesz się prawem, polityką i ekonomią?

 

Jeżeli w twoich myślach pojawiło się trzykrotne „tak”, to studia na kierunku Administracja w Gorzowie Wielkopolskim prawdopodobnie okaże się strzałem w dziesiątkę. Jednak zanim rozpoczniesz wymarzony kierunek, będziesz musiał zdobyć odpowiednią ilość punktów rekrutacyjnych, bez których pokonanie konkurencji stanie się niemożliwe. Jak już pewnie wiesz, przedmiotami kluczowymi dla Administracji są te humanistyczne oraz matematyka. Chcąc postarać się o więcej cennych punktów, możesz przemyśleć udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Konkursy takie jak na przykład:

 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Historyczna,

 

mogą zagwarantować ci wolny wstęp na dowolnie wybrany kierunek studiów, również Administrację.

 

Proces rekrutacji

Internetowa rejestracja kandydatów zapewni ci możliwość szybkiego i niezwykle łatwego stworzenia profilu kandydata i uzupełnienia go o potrzebne dane, takie jak między innymi wyniki uzyskane na maturze. Kiedy dokonasz zgłoszenia kandydatury na opisywany kierunek studiów, powinieneś zadbać o terminowe dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów, jeżeli tylko znajdziesz swoje nazwisko na liście przyjętych. Wśród dokumentów wymaganych przez większość polskich uczelni znajdą się:

 • fotografia do legitymacji,
 • dowód osobisty
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • formularz aplikacyjny ze strony internetowej uczelni.

 

STUDIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim

studia w Gorzowie Wielkopolskim

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Gorzowie Wielkopolskim

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Gorzowie Wielkopolskim

Administracja to niezwykle przyszłościowy kierunek studiów, który chciałoby podjąć liczne grono przyszłych kandydatów. Opinie studentów i absolwentów Administracji mogą dostarczyć cennych informacji o specyfice kształcenia.

Magdalena, absolwentka Administracji w Gorzowie Wielkopolskim, mówi:

„Zanim wybrałam właściwy kierunek studiów, minęło sporo czasu. Wiedziałam jedno – na pewno zdecyduję się na uczelnie w Gorzowie WielkopolskimKiedy wreszcie zaczęłam studiować Administrację, bardzo szybko poczułam, że był to najlepszy z możliwych wyborów.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Gorzów Wielkopolski studia i stopnia

Administracja Gorzów Wielkopolski studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Gorzów Wielkopolski studia stacjonarne

Administracja Gorzów Wielkopolski studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Gorzowie wielkopolskim

Kierunki prawnicze i administracja w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia