Pedagogika

Pedagogika

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - kierunki studiów

Pedagogika – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to 11 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy pedagogicznej, uzupełnionej elementami filozofii, psychologii i socjologii. Istotą jest ukształtowanie odpowiedniego podejścia i odpowiedniego myślenia, które oparte są, między innymi, na umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych.

Program nauczania podzielony jest na przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty kierunkowe. W pierwszej grupie znajdują się, między innymi: ochrona własności intelektualnej, technologie informacyjne, biomedyczne podstawy rozwoju, socjologia edukacji, psychologia rozwojowa i osobowości. Do drugiej grupy należą takie przedmioty jak: media w edukacji, historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna, elementy pedagogiki specjalnej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Pedagogiki może wykorzystać w szkolnictwie, placówkach oświatowo- wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia.

Warto dodać, że Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Brandenburgische Technische Universitat Cottbus- Senftenberg oferują studentom kierunku możliwość uzyskania podwójnego dyplomu.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim opinie? Weronika, studentka  II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to jeden z najciekawszych kierunków studiów, dlatego że mówi o człowieku, odkrywa jego naturę, bada działanie, argumentuje zachowanie. To nie jest kierunek dla każdego. Trzeba być wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka. Takie wartości wpaja nam uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Akademii im. Jakuba z Paradyża:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • sposobów poznawania dziecka,
 • specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • metodyki edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego,
 • profilaktyki niedostosowania społecznego,
 • wyrównywania szans edukacyjnych,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach służby zdrowia,
 • instytucjach profilaktyki społecznej,
 • wymiarze sprawiedliwości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Studia może podjąć kandydat posiadający kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Komentarze (0)