Pedagogika - Gorzów Wielkopolski

Pedagogika - Gorzów Wielkopolski

Studia na kierunku pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

22.02.2024

Pedagogika - studia Gorzów Wielkopolski 2024 | woj. lubuskie

Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na pedagogice w Gorzowie Wielkopolskim w 2023 r. zaczynają się od 4200 zł za pierwszy rok studiów.

Pedagogika - Gorzów Wielkopolski
Studia na kierunku pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Pedagogika to interdyscyplinarny kierunek studiów, który zawiera elementy nauk społecznych, socjologicznych a nawet biologicznych. Studenci tego kierunku uczą się działań opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz zdobywają umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych. Studia zawierają przedmioty związane z psychologią, które w przyszłej pracy pozwolą zrozumieć zachowania dzieci, młodzieży i osób starszych oraz rozwiną umiejętność prowadzenia negocjacji i rozwiązywania sporów.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak pedagog szkolny, animator kultury, czy doradca zawodowy. Absolwenci pedagogiki mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego i umiejętność pracy z ludźmi w różnym wieku. Specjaliści nauk pedagogicznych poszukiwani są w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wychowawczych oraz urzędach pracy.

Uczelnie

W Gorzowie Wielkopolskim pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Specjalności
Współczesne studia pedagogiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapiąpedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny... specjalności na pedagogice w Gorzowie Wielkopolskim >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku pedagogika w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 4200 zł za pierwszy rok studiów.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim?

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • język polski

 

Żeby dostać się na uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim celem zgłębiania kierunku, jakim jest Pedagogika, należy udowodnić swoją wiedzę z przedmiotów humanistycznych i społecznych na rozszerzonym egzaminie maturalnym. Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem tego kierunku, jak najwcześniej zacznij przygotowywać się do zdawania języka angielskiego, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz matematyki na rozszerzeniu. Tylko w ten sposób zwiększysz swoje szanse na zasilenie grona studentów i zdobycie wymarzonych kompetencji kierunkowych.

Pamiętając o zmieniających się procedurach kwalifikacyjnych, staraj się na bieżąco śledzić ustalenia rekrutacyjne, zawarte na stronie internetowej wybranego wcześniej ośrodka akademickiego. Tylko w ten sposób zdołasz uniknąć niepotrzebnego stresu i ewentualnych rozczarowań.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim

Niektóre kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim przyszli maturzyści mogą podjąć na dwa sposoby – w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Niepowtarzalną zaletą możliwości dokonania tego wyboru jest brak zróżnicowania w kwestii umiejętności i wiedzy uzyskanej przez absolwentów – niezależnie od ukończonego trybu Pedagogiki w Gorzowie Wielkopolskim, każdy będzie miał identyczne szanse zawodowe na współczesnym rynku pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Wybierz studia stacjonarne, jeżeli masz dużo wolnego czasu w tygodniu i chciałbyś większość zagospodarować na przyswajanie treści kierunkowych. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się codziennie, a porcja materiału koniecznego do opanowania zostaje podzielona na mniejsze, bardziej przystępne treści edukacyjne. Dzięki temu studenci unikają wielogodzinnej nauki dużych porcji materiału.

Studia w trybie niestacjonarnym, zwanym również zaocznym, mają charakter weekendowych zjazdów, odbywających się najczęściej dwa razy w miesiącu i są doskonałą propozycją dla wszystkich tych, którzy mają w planach równoległe podjęcie kształcenia na wyższej uczelni oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego lub podjęcia innej angażującej zasoby czasowe aktywności.

 

 

Choć być może niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, to wszyscy uczestniczą w niekończącym się procesie wychowania. Niezależnie od wieku, dotykają nas wpływy najbliższego środowiska, które są odczuwane w skutkach nawet, jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy na poziomie świadomym. Studia na kierunku Pedagogika kształcą grono nowych specjalistów, zdolnych do sprostania wszelkim wyzwaniom wynikającym z poszerzania świadomości na temat wychowania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także podjęcia konkretnych działań resocjalizacyjnych i psychologicznych.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Pedagogika powstała po to, aby wykształcić grono specjalistów obeznanych w tematach z szerokiego spektrum wychowania zarówno młodzieży, jak i starszego grona osób z trudnych środowisk patologicznych. Ze względu na odpowiedzialność za drugiego człowieka, jaka jest nierozerwalnie złączona z wykonywaniem zawodu pedagoga, jako przyszły student musisz być przygotowany na zgłębienie obszernego zakresu interdyscyplinarnego materiału.

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Elementy statystyki,
 • Podstawy psychologii,
 • Teoretyczne podstawy kształcenia,
 • Pedagogika specjalna,
 • Podstawy socjologii,
 • Pedagogika penitencjarna.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Studia na kierunku Pedagogika z pewnością nie są dla każdego, bowiem nie każdy wykazuje predyspozycje i zainteresowania zgodne z tematyką kształcenia, jaka obowiązuje na opisywanym kierunku. Zatem celem odpowiedniego dobrania edukacji i kariery zawodowej, warto odpowiednio przemyśleć swój wybór. Jesteś coraz bardziej zainteresowany Pedagogiką i chciałbyś poznać sylwetkę idealnego kandydata na te studia?

Podstawową cechą, jaką powinieneś posiadać, jeśli poważnie myślisz o podjęciu opisywanego kierunku, jest szeroko rozwinięta empatia. Dzięki niej sprostasz wszelkim wyzwaniom wynikającym z codziennego kontaktu z drugim człowiekiem. Przyszli pedagodzy muszą również zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z podejmowaniem opieki nad potrzebującymi w każdym wieku.

Jeśli tylko uzyskasz pewność, że twoja kandydatura na Pedagogikę w Gorzowie Wielkopolskim będzie uzasadniona konkretnymi pobudkami, bez wahania zgłoś swoją aplikację na wybraną uczelnię, aby stanąć przed możliwością rozpoczęcia tego kierunku w najbliższym możliwym terminie.

 

4. Program studiów

Studia na kierunku Pedagogika, niezależnie od tego, na jaką uczelnię wyższą się zdecydujesz, uposażają w obszerną i gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności kierunkowe, dzięki którym każdy absolwent zyskuje szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy na arenie międzynarodowej. Studenci zyskują wiedzę psychologiczną, która jest nieoceniona w perspektywie konieczności codziennego obcowania z ludźmi w różnym wieku, którzy borykają się z wszelakimi problemami natury psychicznej.

Podczas nauki dowiesz się nieco o najefektywniejszych technikach uposażania podopiecznych w wiedzę, co przyda ci się szczególnie podczas pracy w placówkach oświatowych, takich jak żłobki, przedszkola oraz szkoły. Wybór specjalności nakieruje cię na konkretny szlak nauczania oraz pozwoli rozwijać swoje predyspozycje w określonym obszarze.

Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Wydział Humanistyczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim

Studia na kierunku Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku Pedagogika składają się z dwóch komplementarnych etapów kształcenia. Każdy student otrzyma możliwość zdobywania edukacji w ramach studiów pierwszego stopnia, które cechują się trzyletnim cyklem kształcenia, a po tym czasie będzie mógł się pochwalić uzyskaniem tytułu licencjata oraz uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie.

Magisterskie studia drugiego stopnia kładą nacisk na uposażenie licencjatów w szeroką i dobrze ugruntowaną wiedzę kierunkową, dzięki której mają oni szansę na zdobycie pracy o nowej, jeszcze bardziej korzystnej specyfice. Wspomniany cykl kształcenia trwa dwa lata i jest zdecydowanie warty podjęcia.

Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim

Nie ulega wątpliwości, że główną motywacją do rozpoczęcia danego kierunku studiów, są możliwości gwarantowane dzięki zdobyciu tytułu absolwenta. Dlatego Pedagogika zdobywa każdego roku bardzo wielu chętnych, marzących o przyszłościowej i dobrze płatnej pracy na arenie międzynarodowej.

Absolwenci Pedagogiki, co wydaje się zapewne najbardziej oczywistą opcją, mogą zdecydować się na pracę w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych oraz innych placówkach bezpośrednio związanych z oświatą oraz pracą z dziećmi i młodzieżą. W pracy o takim charakterze najlepiej odnajdą się osoby lubiące kontakt z najmłodszymi.

Dla niektórych, marzących o większych wyzwaniach, znajdzie się możliwość podjęcia zatrudnienia w zakładach resocjalizacyjnych, placówkach diagnostycznych, więziennictwie oraz zakładach poprawczych. Umiejętnościami szczególnie przydatnymi w tego rodzaju pracy będą: asertywność, odporność psychiczna oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne.

Umiejętności i wiedza zdobyta podczas edukacji na Pedagogice dadzą szansę na rozpoczęcie i rozwijanie kariery wykładowcy na wybranej uczelni wyższej. Jeżeli szczególnie polubisz ukończoną uczelnię w Gorzowie Wielkopolskim – wybór stanie się niesamowicie prosty. Pamiętaj, że niezależnie od obranej ścieżki zawodowej, uzyskasz niepowtarzalną okazję do ukształtowania swojej przyszłości zawodowej wedle własnych predyspozycji i oczekiwań.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2023/2024, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AJP.

 

Kierunek pedagogika - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

czytaj dalej uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Pedagogika studia stacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Pedagogika studia niestacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim
 
Pedagogika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Gorzowie Wielkopolskim
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim

Decyzja w sprawie wyboru przyszłego kierunku kształcenia powinna być poprzedzona wystarczająco długimi przemyśleniami, które doprowadzą do pewności, dzięki której kandydat będzie w pełni świadomy specyfiki zgłębianego kierunku wraz z wszelkimi wadami i zaletami. Dlatego zanim aplikujesz na Pedagogikę w Gorzowie Wielkopolskim, znajdź odpowiedź na następujące pytania:

 • Lubisz ludzi, a kontakt z nimi sprawia ci przyjemność?
 • Twoja charyzma pozwala ci na wzbudzenie zainteresowania opowiadanymi treściami?
 • Interesujesz się przedmiotami humanistycznymi i społecznymi?

 

Jeżeli w twoich myślach pojawiło się trzykrotne „tak”, to najprawdopodobniej studia na kierunku Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim okażą się najlepszym z możliwych wyborów. Następnym krokiem poprzedzającym rozpoczęcie wybranego kierunku powinno być zapoznanie się z regulaminem rekrutacji. Przedmiotami wiodącymi dla Pedagogiki są zazwyczaj język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie oraz historia. Uzyskanie wysokiego wyniku procentowego z rozszerzonej matury może stanowić klucz wstępu do furtki otwierającej studia pedagogiczne.

Chcąc zdobyć więcej punktów rekrutacyjnych, a tym samym zwiększyć swoje szanse na pokonanie grona konkurencji, ubiegającej się o jedno z miejsc na Pedagogice, warto przemyśleć wzięcie udziału w przedmiotowych olimpiadach z matematyki, języka obcego, historii lub wiedzy o świecie. Nieliczni mogą liczyć na zdobycie tytułu laureata, dzięki któremu staną przed możliwością rozpoczęcia dowolnego istniejącego kierunku studiów.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym etapem w procesie rekrutacji jest zarejestrowanie swojej kandydatury za pośrednictwem tak zwanej elektronicznej rejestracji kandydatów. Po zgłoszeniu chęci do podjęcia Pedagogiki przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej uczelni, należy czekać na informacje zwrotną w kwestii przyjęcia. Jeżeli okaże się ona pozytywna, należy skompletować następujące dokumenty: kserokopię świadectwa maturalnego, dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji oraz wydruk formularza aplikacyjnego ze strony internetowej uczelni.

 

STUDIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim

studia w Gorzowie Wielkopolskim

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Gorzów Wielkopolski studia i stopnia

Pedagogika Gorzów Wielkopolski studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Gorzów Wielkopolski studia stacjonarne

Pedagogika Gorzów Wielkopolski studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Gorzowie wielkopolskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Gorzowie Wielkopolskim

Studia pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim są bardzo często wybierane przez miłośników nauk humanistycznych i społecznych. Większość niezdecydowanych osób chciałoby poznać opinie starszych kolegów.

Aleksandra, studentka pierwszego roku Pedagogiki w Gorzowie Wielkopolskim, mówi:

„Studiuję Pedagogikę, bo lubię przekazywać swoją wiedzę innym, a codzienne obcowanie z dziećmi sprawia mi dużą przyjemność. Gorzów Wielkopolski to moje rodzinne miasto, z którego nie chciałabym nigdy wyjeżdżać. Polecam ten kierunek wszystkim zainteresowanym.”

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia