COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku compliance w organizacji - studia podyplomowe możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
  Uniwersytet Rzeszowski

  Uniwersytet Rzeszowski

  Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

  Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

  Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

  Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Compliance w organizacji - studia podyplomowe

  Studia na kierunku Compliance w organizacji to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

  Studia na kierunku compliance w organizacji - studia podyplomowe
  Rok akademicki 2024/2025
  Forma studiów zjazdy, online
  Poziom studiów studia podyplomowe

  Uczelnie

  Studia na kierunku compliance w organizacji - studia podyplomowe możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online | compliance w organizacji - studia podyplomowe - uczelnie >

  Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym oraz w trybie online.

  Compliance czyli zgodność jest niezwykle istotnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Kierunek o nazwie Compliance w organizacji umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy z zakresu compliance z różnych perspektyw oraz umiejętności w zakresie formułowania odpowiedniej polityki, wspierającej kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia zgodności funkcjonowania z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

  W toku kształcenia słuchacze zaznajamiają się między innymi z: etyką biznesu i zasadami ładu korporacyjnego, prawnymi aspektami bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, systemem kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, zarządzaniem procesami, zarządzaniem ryzykiem, czy polityką i metodami zgłaszania niezgodności.

  Jakie wymagania rekrutacyjne?

  Podstawą rekrutacji na kierunek Compliance w organizacji jest ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

  *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

   

  szczegółowe wymagania na uczelniach

  Jak wyglądają studia na kierunku Compliance w organizacji?

  Kształcenie w ramach kierunku Compliance w organizacji może być prowadzone zarówno w formie niestacjonarnej, jak i w trybie nauczania zdalnego. Najistotniejsze jest jednak to, że każda formuła odbywania zajęć prowadzi do osiągnięcia tych samych efektów, czyli obszernej wiedzy i jasno określonych umiejętności.

   

  1. Typ i tryb studiów:

  Studia na kierunku Compliance w organizacji możemy podzielić na:

  1. Typ:

  2. Tryb:

   

  2. Zdobywana wiedza i umiejętności

  Założeniem kształcenia na kierunku Compliance w organizacji jest pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozmaitych instrumentów do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa. Słuchacze poruszają się po zagadnieniach przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, systemu kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem braku zgodności, czy zarządzania procesami. Uczą się jak stosować w praktyce podstawowe zasady compliance w organizacji, projektować wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem compliance, definiować wspólne płaszczyzny współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji.

  Przykładowe zajęcia na kierunku Compliance w organizacji:

  • cele działalności i otoczenie prawne organizacji,
  • analiza śledcza w compliance,
  • zarządzanie ryzykiem braku zgodności,
  • działania prewencyjne funkcji compliance

  Ile trwają studia na kierunku Compliance w organizacji?

  Kształcenie na kierunku Compliance w organizacji realizowane jest w ciągu dwóch semestrów, a zatem studia trwają 1 rok.

   

  Jaka praca po studiach na kierunku Compliance w organizacji?

  Największym atutem studiów podyplomowych na kierunku Compliance w organizacji jest możliwość uzyskania Certyfikatu Specjalisty do spraw Compliance, a także prawa wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych.

  Wiedza i umiejętności jakie można pozyskać dzięki realizowanemu programowi mogą być wykorzystywane przez prawników, osoby posiadające uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance, specjalistów działów prawnych, specjalistów działu audytu, specjalistów z zakresu kontroli wewnętrznej, przedsiębiorców i menedżerów.

  Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Miasta, które oferują studia na kierunku COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Teraz najważniejsze

  matura 2024

  zmiany na maturze 2024

  arkusze maturalne

  wyniki matur 2023

  rekrutacja na studia

  studia

  kierunki studiów

  studia podyplomowe

   

  Ciekawe

   


  gdzie studiować

   

   

  Nadchodzące wydarzenia

  Komentarze (0)