COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku compliance w organizacji - studia podyplomowe możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
  Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

  Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

  Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

  Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

  Uniwersytet Rzeszowski

  Uniwersytet Rzeszowski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Compliance w organizacji - studia podyplomowe

  Studia na kierunku Compliance w organizacji to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

  Studia na kierunku compliance w organizacji - studia podyplomowe
  Rok akademicki 2024/2025
  Forma studiów zjazdy, online
  Poziom studiów studia podyplomowe

  Uczelnie

  Studia na kierunku compliance w organizacji - studia podyplomowe możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online | compliance w organizacji - studia podyplomowe - uczelnie >

  Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym oraz w trybie online.

  Compliance czyli zgodność jest niezwykle istotnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Kierunek o nazwie Compliance w organizacji umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy z zakresu compliance z różnych perspektyw oraz umiejętności w zakresie formułowania odpowiedniej polityki, wspierającej kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia zgodności funkcjonowania z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

  W toku kształcenia słuchacze zaznajamiają się między innymi z: etyką biznesu i zasadami ładu korporacyjnego, prawnymi aspektami bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, systemem kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, zarządzaniem procesami, zarządzaniem ryzykiem, czy polityką i metodami zgłaszania niezgodności.

  Jakie wymagania rekrutacyjne?

  Podstawą rekrutacji na kierunek Compliance w organizacji jest ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

  *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

   

  szczegółowe wymagania na uczelniach

  Jak wyglądają studia na kierunku Compliance w organizacji?

  Kształcenie w ramach kierunku Compliance w organizacji może być prowadzone zarówno w formie niestacjonarnej, jak i w trybie nauczania zdalnego. Najistotniejsze jest jednak to, że każda formuła odbywania zajęć prowadzi do osiągnięcia tych samych efektów, czyli obszernej wiedzy i jasno określonych umiejętności.

   

  1. Typ i tryb studiów:

  Studia na kierunku Compliance w organizacji możemy podzielić na:

  1. Typ:

  2. Tryb:

   

  2. Zdobywana wiedza i umiejętności

  Założeniem kształcenia na kierunku Compliance w organizacji jest pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozmaitych instrumentów do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa. Słuchacze poruszają się po zagadnieniach przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, systemu kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem braku zgodności, czy zarządzania procesami. Uczą się jak stosować w praktyce podstawowe zasady compliance w organizacji, projektować wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem compliance, definiować wspólne płaszczyzny współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji.

  Przykładowe zajęcia na kierunku Compliance w organizacji:

  • cele działalności i otoczenie prawne organizacji,
  • analiza śledcza w compliance,
  • zarządzanie ryzykiem braku zgodności,
  • działania prewencyjne funkcji compliance

  Ile trwają studia na kierunku Compliance w organizacji?

  Kształcenie na kierunku Compliance w organizacji realizowane jest w ciągu dwóch semestrów, a zatem studia trwają 1 rok.

   

  Jaka praca po studiach na kierunku Compliance w organizacji?

  Największym atutem studiów podyplomowych na kierunku Compliance w organizacji jest możliwość uzyskania Certyfikatu Specjalisty do spraw Compliance, a także prawa wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych.

  Wiedza i umiejętności jakie można pozyskać dzięki realizowanemu programowi mogą być wykorzystywane przez prawników, osoby posiadające uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance, specjalistów działów prawnych, specjalistów działu audytu, specjalistów z zakresu kontroli wewnętrznej, przedsiębiorców i menedżerów.

  Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Miasta, które oferują studia na kierunku COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Teraz najważniejsze

  matura 2024

  zmiany na maturze 2024

  arkusze maturalne

  wyniki matur 2023

  rekrutacja na studia

  studia

  kierunki studiów

  studia podyplomowe

   

  Ciekawe

   


  gdzie studiować

   

   

  Nadchodzące wydarzenia

  Komentarze (0)