BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJE NAUKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJE NAUKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacje naukowe - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

    Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

    Bibliotekoznawstwo i informacje naukowe - studia podyplomowe

    Studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku.

    Studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacje naukowe - studia podyplomowe
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów zjazdy
    Poziom studiów studia podyplomowe

    Uczelnie

    Studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacje naukowe - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | bibliotekoznawstwo i informacje naukowe - studia podyplomowe - uczelnie >

    Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli i osób mających wyższe wykształcenie pedagogiczne z uprawnieniami do nauczania, które chciałyby zwiększyć swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w placówkach bibliotecznych.

     

    JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

    W rekrutacji na kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa mogą wziąć udział wszyscy absolwenci studiów co najmniej I lub II stopnia. Kandydaci powinni mieć wykształcenie pedagogiczne i przygotowanie nauczycielskie. Chętni spełniający wymagania mogą wysłać zgłoszenie i oczekiwać informacji zwrotnej. W grupach może być ograniczona liczba miejsc, dlatego warto wcześniej sprawdzić terminy rekrutacji i zadbać o poprawność dokumentów. Studia wiążą się zwykle z dodatkowymi kosztami, takimi jak m.in. czesne czy wpisowe.

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

     

    szczegółowe wymagania na uczelniach

    JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA?

    Kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa realizowane są w trybie niestacjonarnym. Część zajęć może się odbywać na uczelni, a część zdalnie za pomocą platforma przeznaczonych do nauki na odległość. Wśród kadry kierunku można znaleźć wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych oraz specjalistów, którzy mają doświadczenie w dziedzinach związanych z tematyką studiów. Dzięki temu słuchacze mogą zdobywać informacje i wskazówki bezpośrednio od osób związanych na co dzień z bibliotekoznawstwem. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach zarówno teoretycznych, jak i ćwiczeniach, podczas których kształtują umiejętności praktyczne. Często są również do odbycia praktyk np. w placówkach bibliotecznych w celu ugruntowania swojej wiedzy. Nauka może być zakończona egzaminem dyplomowym.

     

    1. Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa możemy podzielić na:

    1. Typ                                                                   

     

    2. Tryb:

     

    2. Zdobywana wiedza i umiejętności

    Studenci kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa zdobywają szeroką wiedzę pozwalającą na samodzielne prowadzenie placówek bibliotecznych. Mogą zapoznać się z historią książek, która daje kontekst pracy bibliotekarza. Często mają również możliwość dowiedzieć się więcej na temat współczesnej literatury młodzieżowej, dziecięcej i popularnej. Uczą się również, w jaki sposób odpowiednio ewidencjonować i katalogować zbiory. W programie mogą być także uwzględnione zajęcia, na których słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi programami komputerowymi i systemami zarządzania w bibliotekach. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach z marketingu, pozwalających na ulepszenie umiejętności promocji poszczególnych placówek.

    Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, to np.:

    • źródła informacji
    • współczesny rynek mediów
    • technika pracy umysłowej

    Studenci w trakcie zajęć trenują często umiejętności komunikacyjne, dzięki czemu mogą lepiej porozumieć się z czytelnikami. Mogą również poznać metodyki pracy z chorymi i niepełnosprawnymi użytkownikami bibliotek. W programie mogą się znaleźć zajęcia omawiające kwestie biblioterapii.

     

    ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA?

    Studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa trwają przeważnie 1,5 roku (studia podyplomowe).

     

    JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA?

    Absolwenci kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa są przygotowani do pracy w bibliotekach. Mogą szukać zatrudnienia w różnych placówkach oświatowych m.in. szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Oprócz zarządzania biblioteką i jej zbiorami mogą pracować z czytelnikami, także tymi ze specjalnymi potrzebami.

    Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa to m.in.:

    • bibliotekarz

     

    Zobacz inne kierunki humanistyczne

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    Komentarze (0)