Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

ul. Akademicka 2,

44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237 1283, +48 32 237 2304

fax: +48 32 237 1510

e-mail: dziekan.rg@polsl.pl

http://www.polsl.pl/rg/

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach

ul. Akademicka 2,

44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237 1283, +48 32 237 2304

fax: +48 32 237 1510

e-mail: dziekan.rg@polsl.pl

http://www.polsl.pl/rg/

 • AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 4 lata 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu automatyki układów i procesów przemysłowych, posiadają także umiejętności w zakresie projektowania oraz konstrukcji układów sterowania, programowania sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i przemysłowych.
  • Są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
  • Mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych, posiadają także odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych.
  • Kierunek automatyka i informatyka przemysłowa powstał w odpowiedzi na potrzeby pracodawców z firm produkcyjno-usługowych z różnych branż przemysłu, a także z ośrodków badawczych.
  • W nowoczesnych firmach w różnych branżach przemysłu nieodzowna jest praktyczna wiedza z zakresu szeroko pojętej automatyzacji układów i procesów przemysłowych.
  • Absolwenci posiadają umiejętności twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej konstrukcji układów i systemów sterowania, a także oprogramowania systemów automatyki przemysłowej i usługowej, programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych.
  • W trakcie studiów odbywają sześciomiesięczną praktykę zawodową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GÓRNICTWO I GEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gliwice - kierunek Górnictwo i geologia

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii.
  • Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko.
  • Mają przygotowanie do rozwiązywania problemów inżynierskich, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej i kierowania zespołem pracowników.
  • Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego górnictwa oraz w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii.
  • Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
  • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
  • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie
  • Geodezja górnicza
  • Geologia górnicza i poszukiwawcza
  • Geologia inżynierska i geotechnika
  • Górnictwo odkrywkowe
  • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
  • Mining and geology
  • Przeróbka kopalin stałych i marketing

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
  • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
  • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie
  • Geodezja górnicza
  • Geologia górnicza i poszukiwawcza
  • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
  • Przeróbka kopalin stałych i marketing
  • Informatyka i zarządzanie w górnictwie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
  • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
  • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie
  • Geologia górnicza i poszukiwawcza
  • Geologia inżynierska i geotechnika
  • Górnictwo odkrywkowe
  • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
  • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
  • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie
  • Geologia górnicza i poszukiwawcza
  • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
  • Informatyka i zarządzanie w górnictwie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe. Zostali również zapoznani z prawem pracy.
  Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bhp i ochrona przeciwpożarowa
  • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
  • Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bhp i ochrona przeciwpożarowa
  • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MINING AND GEOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii.
  • Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko.
  • Mają przygotowanie do rozwiązywania problemów inżynierskich, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej i kierowania zespołem pracowników.
  • Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego górnictwa oraz w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii.
  • Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mining and geology

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mining and geology

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mining and geology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Opinie (0)