ul. Kaszubska 23, 44-101 Gliwice

tel. 32 237 2029, 32 237 2039

faks: 32 237 2029

e-mail: rms@polsl.pl

http://ms.polsl.pl/

ul. Kaszubska 23, 44-101 Gliwice

tel. 32 237 2029, 32 237 2039

faks: 32 237 2029

e-mail: rms@polsl.pl

http://ms.polsl.pl/

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Informatyka

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania.
  • Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych.
  • Znają klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce i gospodarce.
  • Poza przygotowaniem informatycznym posiadają także przygotowanie matematyczne i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice.
  • Posiadają również umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.
  • Potrafią programować urządzenia mobilne (Android, IOS).
  • Absolwenci kierunku informatyka mogą zostać zatrudnieni w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.
  • Są przygotowani do szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach.
  • Znajdą również pracę w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych i fotograficznych.
  • Mogą także tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Multimedia
  • Programowanie aplikacji mobilnych
  • Programowanie internetu
  • Przetwarzanie i ochrona informacji
  • Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Uczenie maszynowe
  • Przetwarzanie i ochrona informacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Multimedia
  • Programowanie aplikacji mobilnych
  • Programowanie internetu
  • Przetwarzanie i ochrona informacji
  • Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena z przebiegu studiów.

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Matematyka

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce.
  • Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
  • Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.
  • Absolwenci kierunku matematyka są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw.
  • Mają oni możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
  • Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą również wykonywać zawód nauczyciela matematyki i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa
  • Matematyka informatyczna
  • Matematyka stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka teoretyczna
  • Matematyka w ekonomii
  • Modelowanie matematyczne
  • Statystyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: