ul. Kaszubska 23, 44-101 Gliwice

tel. 32 237 2029, 32 237 2039

faks: 32 237 2029

e-mail: rms@polsl.pl

http://ms.polsl.pl/

ul. Kaszubska 23, 44-101 Gliwice

tel. 32 237 2029, 32 237 2039

faks: 32 237 2029

e-mail: rms@polsl.pl

http://ms.polsl.pl/

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier
  Uczelnie Gliwice - kierunek Informatyka

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania.
  • Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych.
  • Znają klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce i gospodarce.
  • Poza przygotowaniem informatycznym posiadają także przygotowanie matematyczne i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice.
  • Posiadają również umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.
  • Potrafią programować urządzenia mobilne (Android, IOS).
  • Absolwenci kierunku informatyka mogą zostać zatrudnieni w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.
  • Są przygotowani do szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach.
  • Znajdą również pracę w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych i fotograficznych.
  • Mogą także tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Multimedia
  • Programowanie aplikacji mobilnych
  • Programowanie internetu
  • Przetwarzanie i ochrona informacji
  • Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Uczenie maszynowe
  • Przetwarzanie i ochrona informacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Multimedia
  • Programowanie aplikacji mobilnych
  • Programowanie internetu
  • Przetwarzanie i ochrona informacji
  • Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Gliwice - kierunek Matematyka

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce.
  • Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
  • Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.
  • Absolwenci kierunku matematyka są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw.
  • Mają oni możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
  • Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą również wykonywać zawód nauczyciela matematyki i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa
  • Matematyka informatyczna
  • Matematyka stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka teoretyczna
  • Matematyka w ekonomii
  • Modelowanie matematyczne
  • Statystyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów. pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: