Wydziały i kierunki

Politechnika Śląska w Gliwicach ×

Ul. Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

tel. 32 237 10 00

http://www.polsl.pl/

Kierunki studiów - Politechnika Śląska w Gliwicach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Śląska w Gliwicach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Politechnika Śląska w Gliwicach: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie. Kandydat może upoważnić inną osobę do dostarczenia dokumentów poprzez wypełnienie formularza pełnomocnictwa. Pełnomocnikowi należy przekazać wszystkie dokumenty i informacje potrzebne do ukończenia procesu rekrutacji

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak. Kandydat może upoważnić inną osobę do dostarczenia dokumentów poprzez wypełnienie formularza pełnomocnictwa. Pełnomocnikowi należy przekazać wszystkie dokumenty i informacje potrzebne do ukończenia procesu rekrutacji.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, kandydaci samodzielnie wpisują wyniki maturalne w systemie rekrutacyjnym. Prosimy o uważne wpisywanie wyników zgodnie z uzyskanym świadectwem maturalnym. Pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Kandydat może być przyjęty na podstawie olimpiady tylko raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat. W zależności od olimpiady oraz wybranego kierunku studiów kandydat może liczyć na przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego albo na punkty preferencyjne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dla laureatów lub finalistów olimpiad. https://rekrutacja.polsl.pl/kryteria-przyjec/ 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia musi jeszcze złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie. Jeżeli kandydat nie dostarczy dokumentów w postaci papierowej, to otrzyma status “nieprzyjęty”.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na indywidualny rachunek kandydata. Każdy kandydat ma inny numer rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Tytuł przelewu jest stosowany tylko pomocniczo. Można tam wpisać rekrutację, w ramach którego przesłano zgłoszenie rekrutacyjne (np. “rekrutacja letnia 2021”). Najważniejsze, aby zgadzała się kwota opłaty rekrutacyjnej, a przelew był wykonany na indywidualny rachunek kandydata wskazany w systemie IRK. Każdy kandydat ma inny numer rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w czasie trwania rejestracji. Terminowy wpływ opłaty jest warunkiem rozpatrywania zgłoszenia kandydata.

Prosimy, aby nie odkładać wpłaty na ostatni dzień. W rekrutacji liczy się data wpływu opłaty na konto Politechniki Śląskiej, dlatego wpłatę należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Jeśli kandydat nie dokona opłaty w terminie podanym w harmonogramie, nie będzie brany pod uwagę w kwalifikacji na studia.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie ma znaczenia z czyjego konta dokonywany jest przelew bankowy – pod warunkiem, że opłata trafi na indywidualny rachunek kandydata. Każdy kandydat ma inny numer rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może w systemie wysłać kilka zgłoszeń rekrutacyjnych. W ramach tego wyboru możliwe jest łączenie różnych kierunków i form studiów. Możliwy jest nawet wybór dwóch form studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na tym samym kierunku. Należy tylko pamiętać, że w danym naborze kandydat może zostać przyjęty wyłącznie w ramach jednego zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto za każde zgłoszenie obowiązuje opłata rekrutacyjna.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie powinno zostać wgrane przed zakończeniem rejestracji. Wymagana jest aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Konieczna jest tylko fotografia w postaci elektronicznej. Zdjęcie musi być kolorowe, o minimalnych wymiarach 500 x 625 pikseli (zalecamy jednak wgrywanie większych zdjęć). Rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 5 MB.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Politechnika Śląska - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2021

  • Archiwum

Politechnika Śląska - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (0)