EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku edukacja integracyjna i włączająca - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania
   Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

   Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

   Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

   Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

   Edukacja integracyjna i włączająca - studia podyplomowe

   Studia na kierunku Edukacja integracyjna i włączająca to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1, 5 roku.

   Studia na kierunku edukacja integracyjna i włączająca - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2023/2024
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku edukacja integracyjna i włączająca - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | edukacja integracyjna i włączająca - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym oraz online.

   Edukacja integracyjna i włączająca to propozycja kształcenia podyplomowego, zapewniająca przygotowanie do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego, a także wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

    

   Jakie wymagania rekrutacyjne?

   Edukacja integracyjna i włączająca to oferta studiów podyplomowych, które przeznaczone są dla osób mogących pochwalić się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich. W procesie rekrutacyjnym może być istotne posiadanie przygotowania pedagogicznego.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   Jak wyglądają studia na kierunku Edukacja integracyjna i włączająca?

   Studia podyplomowe na kierunku Edukacja integracyjna i włączająca to trzy semestry nauki, podczas których słuchacze poruszają się po zagadnieniach pedagogiki specjalnej, pedagogiki terapeutycznej, psychologii klinicznej czy też resocjalizacji i socjoterapii.

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Edukacja integracyjna i włączająca możemy podzielić na:

   1. Typ:

   2. Tryb:

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   W toku kształcenia słuchacze zaznajamiają się między innymi z: metodami, technikami i narzędziami w pedagogice specjalnej, systemem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, metodami i założeniami wspierania rodziny, zasadami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zasadami projektowania programów psychoedukacyjnych, jak również współczesnymi zagrożeniami rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

   Przykładowe przedmioty dla kierunku Edukacja integracyjna i włączająca:

   • terapia pedagogiczna
   • metodyka pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie
   • modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach
   • konstruowanie indywidualnych programów
   • metodyka pracy edukacyjno- terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

    

   Ile trwają studia na kierunku Edukacja integracyjna i włączająca?

   Kształcenie na kierunku Edukacja integracyjna i włączająca realizowane jest w ciągu trzech semestrów, a zatem studia trwają 1, 5 roku.

    

   Jaka praca po studiach na kierunku Edukacja integracyjna i włączająca?

   Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Edukacja integracyjna i włączająca posiadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowo- wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

    

   Zobacz inne kierunki pedagogiczne

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (1)

   015 odpowiedz

   Ja rozpoczynłama w lutym studia, czyli w semestrze letnim, kierunek jest na WSKZ, realizuje go i chwale sobie