ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW

ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie - dla inżynierów to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle perspektywicznego i innowacyjnego kierunku w procesie rekrutacji powinieneś przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie - dla inżynierów stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie - dla inżynierów

ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie - dla inżynierów

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW?

Czego nauczysz się na kierunku zarządzanie-dla inżynierów?
W trakcie nauki na tym niezwykle prestiżowym i interesującym kierunku będziesz miał szansę rozwinąć i ugruntować swoją wiedzę zdobytą podczas poprzednich etapów nauczania.
Jako absolwent będziesz uczęszczał na liczne, niezwykle rozwijające zajęcia i warsztaty, na których zagłębisz się w różnorodne aspekty zarządzania i strategie wykorzystywane przy nadzorowaniu biznesu.
Ponadto, zaznajomisz się z podstawami ekonomii i rachunkowości, dzięki czemu będziesz mógł zająć się prowadzeniem ksiąg rachunkowych różnorodnych przedsiębiorstw.
Podczas kursu będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb i planów zawodowych. Zadecydujesz między menadżerem IT, menadżerem logistyki i zarządzaniem strategicznym.
Ta niezwykle bogata oferta nauczania sprawi, że zyskasz wieloaspektowe i gruntowe wykształcenie, dzięki któremu zwiększą się twoje perspektywy zawodowe.
Uzyskaną w czasie studiów, wiedzę teoretyczną będziesz mógł wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:
 • umiejętność zarządzania biznesem i zasobami ludzkimi
 • umiejętność zarządzania innowacjami i projektami biznesowymi
 • umiejętność nadzorowania finansów i budżetu przedsiębiorstw
 • wiedza z zakresu ekonomii
 • wiedza z zakresu rachunkowości
 • umiejętność prowadzenia negocjacji biznesowych
 • znajomość języka obcego
 • znajomość najnowszych technologii i programów informatycznych

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie dla inżynierów ?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek zarządzanie dla inżynierów można realizować tylko w trybie niestacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru. Dlatego też, ta opcja kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, które chciałyby połączyć naukę z innymi, codziennymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten kierunek zdobędą wszechstronne wykształcenie z obszaru nauk ekonomicznych i nauk zarządzaniu.

 

Studia na kierunku Zarządzanie - dla inżynierów możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku zarządzanie dla inżynierów oscyluje wokół kwestii związanych z naukami ekonomicznymi, finansowymi i naukami o zarządzaniu, dzięki czemu będziesz miał szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających zajęć z tego obszaru tematycznego, takich jak:

 • modele biznesowe
 • zarządzanie innowacją
 • zarządzanie strategiczne
 • metody ilościowe

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat współczesnych zjawisk ekonomicznych i gospodarczych. Ponadto, poznasz regulacje prawa gospodarczego i administracyjnego oraz nauczysz się stosować je w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Program nauczania zakłada realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku zarządzanie dla inżynierów będziesz miał okazję uczęszczać na wiele interesujących warsztatów i case study, dzięki którym wykształcisz cenne umiejętności praktyczne. W czasie studiów nauczysz się zarządzać finansami przedsiębiorstw oraz opracowywać konkretne plany inwestycyjne.

Ponadto, poznasz nowoczesne techniki zarządzania projektami i innowacjami i nauczysz się stosować je w praktyce. Studenci zdobędą także kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy negocjacji biznesowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zarządzanie dla inżynierów to niezwykle interesujący i perspektywiczny kierunek studiów magisterskich, skierowany do wszystkich absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby rozwinąć swoją wiedzę z tego obszaru oraz zdobyć wszechstronne wykształcenie, niezwykle doceniane na obecnym, zarówno polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.
Ich program jest dopasowany do potrzeb współczesnego świata i wymagań stawianych przez pracodawców związanych z różnymi działami gospodarki i przemysłu.
Studia z obszaru zarządzania od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, a z roku na rok przybywa chętnych, którzy chcieliby zgłębić meandry tej dyscypliny naukowej i związać z nią swoją przyszłość zawodową.
Jeżeli więc jesteś osobą o dużych zdolnościach z zakresu nauk ścisłych i chciałbyś nadal rozwijać się w tym kierunku, to studia zarządzanie-dla inżynierów będą dla ciebie odpowiednim wyborem!
 
5. Gdzie studiować Zarządzanie - dla inżynierów

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie - dla inżynierów:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Zarządzanie - dla inżynierów trwają 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek zarządzanie dla inżynierów można realizować jedynie na drugim stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

JAKA PRACA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW:

Jaka praca po tym kierunku?
Po zakończeniu nauki na tym niezwykle prestiżowym i interesującym kierunku studiów będziesz miał wszechstronne wykształcenie i wieloaspektową wiedzę związaną z różnymi formami zarządzania, finansami czy ekonomią. Zdobyte kompetencje i kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci znalezienie atrakcyjnej pracy w wielu, prężnie rozwijających się branżach.
Jako absolwent idealnie odnajdziesz się na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych firmach i korporacjach. Ponadto możesz pracować jako project manager czy koordynator do spraw projektów IT.
Równie ciekawą opcją jest związanie swojej zawodowej przyszłości z zawodem analityka biznesowego oraz finansowego, księgowego i specjalisty do spraw wsparcia biznesu. Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich i rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:
 • stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • branża IT
 • działy finansowe
 • analityk biznesowy
 • analityk finansowy
 • project manager
 • koordynator do spraw projektów IT

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW

Komentarze (0)