ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW

ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW

ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Zarządzanie dla inżynierów to niezwykle interesujący i perspektywiczny kierunek studiów magisterskich, skierowany do wszystkich absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby rozwinąć swoją wiedzę z tego obszaru oraz zdobyć wszechstronne wykształcenie, niezwykle doceniane na obecnym, zarówno polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Ich program jest dopasowany do potrzeb współczesnego świata i wymagań stawianych przez pracodawców związanych z różnymi działami gospodarki i przemysłu.
Studia z obszaru zarządzania od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, a z roku na rok przybywa chętnych, którzy chcieliby zgłębić meandry tej dyscypliny naukowej i związać z nią swoją przyszłość zawodową. Jeżeli więc jesteś osobą o dużych zdolnościach z zakresu nauk ścisłych i chciałbyś nadal rozwijać się w tym kierunku, to studia zarządzanie-dla inżynierów będą dla ciebie odpowiednim wyborem!
 
 
Czego nauczysz się na kierunku zarządzanie-dla inżynierów?
 
 
W trakcie nauki na tym niezwykle prestiżowym i interesującym kierunku będziesz miał szansę rozwinąć i ugruntować swoją wiedzę zdobytą podczas poprzednich etapów nauczania. Jako absolwent będziesz uczęszczał na liczne, niezwykle rozwijające zajęcia i warsztaty, na których zagłębisz się w różnorodne aspekty zarządzania i strategie wykorzystywane przy nadzorowaniu biznesu.
Ponadto, zaznajomisz się z podstawami ekonomii i rachunkowości, dzięki czemu będziesz mógł zająć się prowadzeniem ksiąg rachunkowych różnorodnych przedsiębiorstw. Podczas kursu będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb i planów zawodowych. Zadecydujesz między menadżerem IT, menadżerem logistyki i zarządzaniem strategicznym.
Ta niezwykle bogata oferta nauczania sprawi, że zyskasz wieloaspektowe i gruntowe wykształcenie, dzięki któremu zwiększą się twoje perspektywy zawodowe. Uzyskaną w czasie studiów, wiedzę teoretyczną będziesz mógł wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu.
 
 
Jaka praca po tym kierunku?
 
 
Po zakończeniu nauki na tym niezwykle prestiżowym i interesującym kierunku studiów będziesz miał wszechstronne wykształcenie i wieloaspektową wiedzę związaną z różnymi formami zarządzania, finansami czy ekonomią. Zdobyte kompetencje i kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci znalezienie atrakcyjnej pracy w wielu, prężnie rozwijających się branżach.
Jako absolwent idealnie odnajdziesz się na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych firmach i korporacjach. Ponadto możesz pracować jako project manager czy koordynator do spraw projektów IT. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej zawodowej przyszłości z zawodem analityka biznesowego oraz finansowego, księgowego i specjalisty do spraw wsparcia biznesu. Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich i rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle perspektywicznego i innowacyjnego kierunku w procesie rekrutacji powinieneś przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku zarządzanie - dla inżynierów

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Termin rekrutacji I stopnia:
do 24.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 24.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW?

 • umiejętność zarządzania biznesem i zasobami ludzkimi
 • umiejętność zarządzania innowacjami i projektami biznesowymi
 • umiejętność nadzorowania finansów i budżetu przedsiębiorstw
 • wiedza z zakresu ekonomii
 • wiedza z zakresu rachunkowości
 • umiejętność prowadzenia negocjacji biznesowych
 • znajomość języka obcego
 • znajomość najnowszych technologii i programów informatycznych

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie dla inżynierów ?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek zarządzanie dla inżynierów można realizować tylko w trybie zaocznym. W praktyce oznacza to, że zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru. Dlatego też, ta opcja kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, które chciałyby połączyć naukę z innymi, codziennymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten kierunek zdobędą wszechstronne wykształcenie z obszaru nauk ekonomicznych i nauk zarządzaniu.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku zarządzanie dla inżynierów oscyluje wokół kwestii związanych z naukami ekonomicznymi, finansowymi i naukami o zarządzaniu, dzięki czemu będziesz miał szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających zajęć z tego obszaru tematycznego, takich jak:

 • modele biznesowe
 • zarządzanie innowacją
 • zarządzanie strategiczne
 • metody ilościowe

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat współczesnych zjawisk ekonomicznych i gospodarczych. Ponadto, poznasz regulacje prawa gospodarczego i administracyjnego oraz nauczysz się stosować je w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Program nauczania zakłada realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku zarządzanie dla inżynierów będziesz miał okazję uczęszczać na wiele interesujących warsztatów i case study, dzięki którym wykształcisz cenne umiejętności praktyczne. W czasie studiów nauczysz się zarządzać finansami przedsiębiorstw oraz opracowywać konkretne plany inwestycyjne.

Ponadto, poznasz nowoczesne techniki zarządzania projektami i innowacjami i nauczysz się stosować je w praktyce. Studenci zdobędą także kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy negocjacji biznesowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek zarządzanie dla inżynierów można realizować jedynie na drugim stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie - dla inżynierów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie - dla inżynierów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW:

 • stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • branża IT
 • działy finansowe
 • analityk biznesowy
 • analityk finansowy
 • project manager
 • koordynator do spraw projektów IT

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - DLA INŻYNIERÓW

Komentarze (0)