MINING AND GEOLOGY studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Górnictwo to dziedzina przemysłu, której przedmiotem działalności jest ogół czynności związanych z wydobyciem surowca i przygotowaniu go do dalszej eksploatacji. Od kilkuset lat jest to prężnie działająca w naszym kraju, gałąź gospodarki. Jednak od czasów średniowiecza, górnictwo przeobraziło się w nowoczesną dyscyplinę, która w swoich szeregach zatrudnia specjalistów z zakresu kilku, różnorodnych dziedzin. Ich kształceniem zajmują się studia, które uczą nowoczesnego górnictwa, zarządzania pracownikami oraz całym procesem pozyskiwania surowców naturalnych.

Jednym z ciekawszych kierunków, przygotowujących do pracy także na arenie międzynarodowej jest mining and geology, czyli górnictwo i geologia. Ich program skierowany jest do wszystkich osób o zainteresowaniach technicznych i umiejętnościach przywódczych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z górnictwem. Jeżeli więc ten opis idealnie do ciebie pasuje, to studia na kierunku mining and geology będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

Czego nauczysz się na kierunku mining and geology?

 

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu wielu aspektów składających się na niezwykle bogata i wielopoziomową dyscyplinę, jaką jest górnictwo. Jako student będziesz uczestniczył zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i warsztatach praktycznych, na których przede wszystkim nauczysz się jak skutecznie nadzorować prace górnicze i geologiczne. Podczas kursu rozwiniesz także swoje umiejętności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz ich pracy zawodowej.

Ponadto, dowiesz się więcej na temat budowy i obsługi specjalistycznych, profesjonalnych maszyn używanych na co dzień w przemyśle górniczym. Kadra akademicka przekaże Ci wiedzę związaną z niezwykle istotnymi kwestiami bezpieczeństwa i przeciwdziałania rożnego typu zagrożeniom naturalnym. Jako że studia prowadzone są w języku angielskim będziesz miał szansę rozwinąć swoje zdolności językowe oraz poznać specjalistyczną terminologię branżową, co niewątpliwie zwiększy twoje szansę na międzynarodową karierę.

 

Jaka praca po tym kierunku?

 

Po ukończeniu studiów na kierunku mining and geology będziesz miał gruntowną wiedzę związaną z górnictwem oraz naukami geologicznymi. Uzyskane kwalifikacje i wszechstronne wykształcenie sprawią, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie w swoim zawodzie. Jako absolwent będziesz miał wszelkie niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach górniczych i geologicznych oraz wszystkich innych działach gospodarki, w których występują problemu z obszaru tych dyscyplin.

Co więcej, idealnie odnajdziesz się jako pracownik administracji państwowej i samorządowej oraz w ośrodkach naukowo-badawczych. Doskonała znajomość ogólnego i specjalistycznego języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Ponadto, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, dzięki czemu zdobędziesz wykształcenie i zyskasz lepsze perspektywy zawodowe.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku mining and geology musisz zdać egzamin maturalny z matematyki, fizyki, chemii, geografii oraz języka obcego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MINING AND GEOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Mining and geology stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mining and geology

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Mining and geology stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE MINING AND GEOLOGY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Górnictwo i geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku górnictwo i geologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 16.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 09.09.2020
do 20.09.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 14.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 25.09.2020
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MINING AND GEOLOGY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU MINING AND GEOLOGY:

 • znajomość budowy specjalistycznych maszyn i aparatur górniczych
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 • umiejętność nadzorowania prac górniczych i geologicznych
 • wiedza z zakresu nauk technicznych
 • znajomość nowoczesnych technologi informatycznych
 • umiejętność przeciwdziałania zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość specjalistycznej terminologii branżowej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MINING AND GEOLOGY STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku mining and geology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MINING AND GEOLOGY STUDIA I STOPNIA

MINING AND GEOLOGY STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mining and geology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mining and geology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mining and geology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU MINING AND GEOLOGY:

 • przedsiębiorstwa górnicze
 • przedsiębiorstwa geologiczne
 • administracja państwowa i samorządowa
 • ośrodki naukowo-badawcze
 • międzynarodowa kariera

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MINING AND GEOLOGY

Komentarze (0)