• AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów automatyka i robotyka

  Kształcimy w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów, samoczynnie kontrolujących: funkcjonowanie obiektów przemysłowych, procesy technologiczne, jakość produkcji, zachowanie pojazdów i robotów , bezpieczeństwo budynków, systemów autonomicznych i robotów.

  Uczymy: analizy i projektowania układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych, sterowania i oprogramowania robotów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroniczne systemy automatyki
  • Przemysł 4.0
  • Robotyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektroniczne systemy automatyki
  • Robotyka
  • Embedded robotics

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, średnia ważona z przebiegu studiów oraz wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów electronic and computer engineering

  OPIS KIERUNKU

  • program studiów łączy wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, optoelektroniki oraz telekomunikacji
  • programowanie i projektowanie sterowników PLC, PAC, systemów SCADA oraz systemów robotycznych, uruchamianie i rozruch systemów sterowania, lokalnego i zdalnego serwisu oraz zdalnego nadzoru nad systemami sterowania produkcją
  • projektowanie układów sterowania, systemów telemetrycznych i pomiarowych ( m.in. Internet of Things, inteligentne budynki)
  • projektowanie, realizacja, testowanie i eksploatacja urządzeń oraz systemów elektronicznych analogowych i cyfrowych (w tym mikroprocesorowych) w szeroko rozumianej automatyce przemysłowej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku electronic and computer engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONICZNE SYSTEMY MECHATRONIKI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów elektroniczne systemy mechatronki

  Elektroniczne systemy mechatroniki to kierunek studiów, który obejmuje najnowsze zagadnienia z obszaru mechatroniki z silnym akcentem elektroniki, oprogramowania oraz czujników i mikrosystemów. Absolwenci są specjalistami oczekiwanymi na obecnym rynku pracy, gdzie premiowane są m.in. wszechstronność, interdyscyplinarność i niekonwencjonalne myślenie w rozwiązaniu postawionych zadań.

  Elektronika w systemach mechatronicznych obejmuje zagadnienia począwszy od techniki sensorycznej, przez cyfrową analizę danych, do sterowania bądź aktuacji. Przedmioty zawarte w programie studiów kierunku ESM obejmują cztery bloki tematyczne: elektronika, programowanie i technika cyfrowa, mechatronika oraz mikrosystemy i optoelektronika.

  Wykłady i laboratoria prowadzone są przez specjalistów i pozwalają zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu elektroniki, optoelektroniki, programowania oraz techniki cyfrowej i pomiarowej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych i stosowanych w przemyśle technik mechatronicznych, m.in. druku 3D, modelowania numerycznego, budowy mikrosystemów elektromechanicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów elektronika

  Studia na kierunku Elektronika umożliwiają zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu nowoczesnych systemów elektronicznych obecnych praktycznie w każdej dziedzinie życia człowieka. Uniwersalność tego typu układów wymaga od studentów kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów i rozwoju umiejętności sprzętowych (projektowanie i praktyczna realizacja układów elektronicznych) jak również programistycznych.

  Kandydaci decydujący się na studia na tym kierunku mają również możliwość zdobywania kompetencji miękkich wspomagających efektywną pracę w grupie projektowej oraz przygotowujących do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Aparatura elektroniczna
  • Inżynieria akustyczna
  • Systemy przetwarzania sygnałów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Akustyka
  • Aparatura elektroniczna
  • Systemy przetwarzania sygnałów
  • Advanced applied electronics

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, średnia ważona z przebiegu studiów oraz wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów elektronika i telekomuniacja
  Program studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy. Studenci kształcą się w zakresie:
  • elektroniki
  • informatyki
  • optoelektroniki
  • mikrosystemów
  • telekomunikacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria elektroniczna i fotoniczna
  • Elektronika cyfrowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Optoelektronika i technika światłowodowa
  • Mikrosystemy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTELIGENTNA ELEKTRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów inteligentna elektronika
  Współczesna elektronika to responsywne urządzenia i systemy, które pozyskują, przetwarzają, analizują i przesyłają dane – to Inteligentna Elektronika (Smart Electronics). Inteligentne urządzenia (smart devices), w tym urządzenia medyczne (smart medical devices) i elektronika noszona (wearable electronics) wraz z Internetem Rzeczy (IoT) to otoczenie dla cyfrowego społeczeństwa funkcjonującego w inteligentnej infrastrukturze (smart cities, smart homes).
  Dlatego w ramach nowego kierunku – Inteligentna Elektronika – oferujemy wyjątkowy program studiów inżynierskich, splatający: elektronikę analogową; technikę cyfrową i mikroprocesorową; sensorykę, metrologię, mikrosystemy; techniki przetwarzania, analizy i przesyłania danych; języki programowania.
  Całość programu studiów dopełnia bogata oferta przedmiotów wybieralnych: Mobilne systemy operacyjne (Android/iOS); Aplikacje mobilne; Zero-energetyczne układy zasilania; Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości; Zintegrowane technologie kosmiczne; Druk 3D.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inteligentna elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów inżynieria mikrosystemów mechatronicznych

  Program studiów na kierunku Inżynieria Mikrosystemów Mechatronicznych opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy. Studenci kształcą się w zakresie:

  • mechatroniki
  • mechaniki
  • elektroniki
  • mikrosystemów
  • informatyki
  • automatyki
  • technik sterowania

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mikrosystemy mechatroniczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mikrosystemy mechatroniczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria mikrosystemów mechatronicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Siostra Eutanazja Ocena odpowiedz

Wszystko super. Problem polega na tym że po tych studiach wyjazd z Polski bo takie instytuty i firmy są wszędzie tylko nie w Polsce. Polska to przedłużony Stół warsztatowy z Niemiec. Ja pracę znalazłem w Berlinie bo w Polsce masakra. Zero innowacyjności.

Ptr Ocena odpowiedz

Dobry wydział, najlepszy dziekanat, jeżeli chcesz się uczyć to masz ogromne możliwości. Prace znalazłem od ręki, zacząłem szukać przed obroną, żeby dac sobie chwilę czasu na jej znalezienie, ale rozmowy miałem już umówione na drugi dzień, wszystkie przeszedłem bez problemu.

jankes Ocena odpowiedz

najlepszy wydział na całym PWR